Itämeren lohikiintiösoppa kiehumispisteessä

Kuva: Janne Rautanen.

Itämeren lohikiintiösoppa kiehumispisteessä
– Suomi tulkitsee tieteellistä neuvoa vapaa-ajankalastuksen kustannuksella

Itämeren kalastusmahdollisuuksista vuodelle 2022 päätetään EU:ssa lokakuussa. Suomi valmistelee eduskunnassa parhaillaan omaa kantaansa, jota sen on määrä neuvotteluissa ajaa.


Itämeren Pääallas

Itämeren pääaltaan osalta Kansainvälisen merentutkimusneuvoston (ICES) neuvo vuodelle 2022 on selkeä. Kaikki sekakantakalastus tulisi neuvon mukaan kieltää. Suomen Vapaa-ajankalastajat (SVK) kannattaa esitystä Itämeren pääaltaan lohenkalastuksen kieltämiseksi vuonna 2022 syönnösalueella tapahtuvan sekakantakalastuksen vähentämiseksi ja heikoimpien lohikantojen vahvistamiseksi. Myös Suomi kannattaa neuvoa, mutta on kuitenkin hyväksymässä muiden lajien kaupalliselle pyynnille välttämättömät lohen sivusaaliskiintiöt.
SVK on esittänyt Suomen kantaan sisällytettäväksi mahdollisuuden hyväksyä vapaa-ajankalastukselle esimerkiksi 1–2 rasvaeväleikatun lohen ottamisen päivässä. SVK:n arvion mukaan tälle voi alla tarvetta ennustetuissa vaikeissa neuvotteluissa.

Pohjanlahti

ICES:n neuvon mukaan Pohjanlahden alueella kutuvaelluksella olevaa lohta voidaan kalastaa nykyisen rannikkokalastuksen tapaan ja kestäväksi kokonaissaaliiksi on asetettu 75 000 lohta. Tästä arvioidaan Suomen ja Ruotsin vapaa-ajankalastuksen osuuden olevan 9,5 % eli vuoden 2020 kaltainen 5 500 lohta. Kaupalliset kalastajat saisivat pyytää yhteensä 51 000 lohta.

Suomi kannattaa esitystä. Lisäksi esitettyyn kantaan on kirjoitettu, että Suomi kannattaisi lohenkalastuksen sallimista vain neljän merimailin sisäpuolella sekä kalastuskauden rajoittamista toukokuun alusta elokuun loppuun. Todettakoon tässä yhteydessä, että toisin kuin esityksessä Suomen kannaksi annetaan ymmärtää, ei ICES:n varsinaiseen tieteelliseen neuvoon sisälly sanallista mainintaa siitä, että kaiken kalastuksen tulisi tapahtua enintään neljän merimailin päässä rannikosta.

Esityksellä Suomen kannaksi lohen kalastuksen rajoittamistoimista ei olisi juurikaan vaikutuksia Suomen kaupallisen kalastuksen harjoittamisen edellytyksiin. Ongelmallista on, että Suomen tulkinnan mukaan esityksellä tarkoitetaan kuitenkin myös vapaa-ajankalastusta, johon kohdistuvista vaikutuksista ei tutkijoilla, virkamiehillä ja politikoilla ole ollut minkäänlaista käsitystä.

Kuva: Janne Rautanen.

SVK on ollut asiassa hereillä. Arviolta 70 % Suomen vesiltä uistellen saatavasta noin 1 700 lohen saaliista jäisi pyytämättä. Uistelijoille aiheutuu keskimäärin 1 081 euron välittömät kulut yhtä lohta kohden, joten muutoksella olisi noin 1,3 miljoonan euron suorat negatiiviset talousvaikutukset. Kun talousvaikutuskeskusteluun lisätään mukaan uistelijoiden keskimäärin 30 tuhannen euron arvoisten veneiden hankinnat sekä kalastusmatkailu, puhutaan vähintään kahden, mutta todennäköisesti useammankin miljoonan euron taloudellisista vaikutuksista.

Suomen kannassa käsitellään taloudellisia vaikutuksia ainoastaan kaupallisen kalastuksen osalta. Vapaa-ajankalatalouden vaikutukset kalastusmatkailu mukaan lukien puuttuvat kokonaan. SVK:n mukaan ei ole kestävää, eikä hyväksyttävää esittää Suomen kannassa rajoituksia, jotka merkittävästi heikentäisivät tieteellisen neuvon mukaisen ja kansantaloudellisesti arvokkaan lohenuistelun harrastamisedellytyksiä.

Taloudellisten vaikutusten lisäksi muutos toteutuessaan lisäisi eri kalastajaryhmien välisten konfliktien riskiä sallitulla pyyntialueella. Pahimmassa tapauksessa se aiheuttaisi vaaratilanteita kalastuksen sumppuuntuessa kapealle alueelle. Veneet voisivat törmätä toisiinsa tai pyydyksiin.


Suomenlahti

ICES on antanut tieteellisen neuvon myös lohen kalastuksen järjestämisestä Suomenlahdella. Neuvon mukaan Suomenlahden villeihin lohikantoihin kohdistuvan kalastuskuolevuuden tulisi olla mahdollisimman alhainen. Neuvoa noudattaen kaupalliset kalastajat voisivat pyytää enintään 9 204 lohta. Käytännössä kalastus tulisi neuvon mukaan kohdistaa rasvaeväleikattuihin istutettuihin lohiin. SVK on toistuvasti esittänyt Suomen kantaan kirjattavaksi ICES:n esittämien toimenpiteiden edistämisen.

Lausunnoista ja ICES:n neuvosta huolimatta Suomen kannaksi esitetään vain kannatettavan tieteellisen neuvon mukaista kokonaissaalista ilman minkäänlaista mainintaa muiden neuvojen noudattamisesta. SVK:n mielestä tämä on yksi osoitus siitä, että Suomen kannassa noudatetaan tieteellistä neuvoa varsin valikoiden ja eri kalastukseen kaupallisen kalastuksen näkökulmasta parhaiten sopien.