Vapaa-ajankalastajat talkoilevat haukien hyväksi Itämeripäivänä 25.8.

Vapaa-ajankalastajat talkoilevat haukien hyväksi Itämeripäivänä 25.8.

Kokkolan Nisulanpotissa kasvanut hauen poikanen. Kuva: Juha Ojaharju.

Suomen Vapaa-ajankalastajat talkoilevat haukien hyväksi Itämeripäivänä 25.8.

Itämeripäivä on John Nurmisen Säätiön käynnistämä jokavuotinen juhlapäivä meren kunniaksi. Päivän tavoitteena on innostaa ihmiset nauttimaan ainutlaatuisesta Itämerestämme sekä tekemään konkreettisia tekoja sen hyväksi. Suomen Vapaa-ajankalastajat osallistuu Itämeripäivään auttamalla haukia kolmessa eri paikassa rannikollamme.

Kokkolan Nisulanpotissa kasvanut hauen poikanen. Kuva: Juha Ojaharju.

Hauella on tärkeä rooli ylläpitää tasapainoista kalastorakennetta ja lisäksi se hillitsee osaltaan rehevöitymistä ja sen seurannaishaittoja. Siksi hauki on tärkeä laji Itämeren hyvinvoinnin kannalta. Hauelle hyvin sopivien kutualueiden määrä on kuitenkin vähentynyt ja niiden soveltuvuus lisääntymiseen on heikentynyt ihmistoiminnan myötä. Suomen Vapaa-ajankalastajien vetämässä Haukitehdas-hankkeessa autetaan asiaa luomalla hauille uusia luontaisen lisääntymisen alueita sekä kunnostamalla jo olemassa olevia kutupaikkoja. Toimet ovat onnistuneet hyvin ja kohteet ovat tuottaneet runsaasti hauenpoikasia.

Itämeripäivänä halukkailla on mahdollisuus tehdä osansa haukien ja Itämeren hyväksi. Kustavissa palautetaan talkoovoimin hauille ja muille kevätkutuisille kaloille vaellusyhteys merestä Puosletinjärveen, joka toimii paikallisesti tärkeänä kutualueena.  Kotkassa talkooväki pääsee tekemään ylläpitotoimia jo haukien lisääntymistä varten kunnostetussa ja mainiosti poikasia tuottaneessa kutukosteikossa eli ns. ”haukitehtaassa”. Lisäksi Kokkolassa pidetään kunnostetun haukitehtaan esittelytilaisuus.

Paikalle ovat tervetulleita kaikki Itämeren, kalojen ja muutenkin luonnon ystävät. Paikalla olevat asiantuntijat kertovat haukitehtaiden toiminnasta ja petokalojen merkityksestä vesistöille samalla kun jokainen voi tehdä konkreettista lihastyötä Itämeren hyväksi. Myös media on tervetullut käymään paikan päällä.

Talkoista tarkemmat tiedot löydät Haukitehdas-hankkeemme sivuilta: https://vapaa-ajankalastaja.fi/haukitehtaat/nain-voit-auttaa/tule-talkoisiin/

 

Lisätietoja:
Kalatalousasiantuntija Janne Antila, 045 630 4280, janne.antila@vapaa-ajankalastaja.fi.
Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö (SVK) on maamme suurin vapaa-ajankalastajien järjestö, joka edistää vapaa-ajankalastajien kalastusmahdollisuuksia sekä neuvoo järjestäytyneitä ja järjestäytymättömiä vapaa-ajankalastajia kestävän käytön mukaisessa kalastuksessa. Järjestön 13 vapaa-ajankalastajapiirin 460 seurassa toimii yhteensä noin 33 000 kalastuksen harrastajaa.