Koulutusjärjestelmä

Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö

Toimijoiden monipuolinen koulutus on tärkeä osa järjestön toimintaa ja toiminnan kehittämistä. Nyt organisaatiomuutoksen aikaan sen merkitys korostuu. Koulutuksen avulla ylläpidetään järjestön toimijoiden tietoja ja taitoja sekä hankitaan uusia voimia järjestötyöhön. Mielenkiintoiset ja monipuoliset koulutukset nostavat järjestön imagoa ja luovat mielikuvaa dynaamisesta organisaatiosta sekä motivoivat toimijoita. Koulutusjärjestelmä on laadittu koulutuskyselyn tulosten pohjalta. Siinä ovat mukana järjestön tärkeimmät toimijaryhmät. Koulutusaiheet on listattu kyselyn pohjalta tärkeysjärjestykseen, mutta toki vaihteluakin niissä tarvitaan. Koulutusjärjestelmää täydennetään tarvittaessa.

Nuorisovetäjät

 • koulutus joka toinen vuosi
 • tärkeimmät aiheet: nuorisovetäjän tehtävät, leirien järjestäminen, vetäjien hankinta, tapahtumien järjestäminen, kerhojen järjestäminen
 • järjestelyvastuu: nuoriso- ja perhetoimikunta

Nuoret vetäjät

 • koulutus joka toinen vuosi
 • yhtä aikaa nuorisovetäjien koulutuksen kanssa
 • tärkeimmät aiheet: nuorisotyö, nuoren vetäjän tehtävät, kerhojen järjestäminen, eri kalastustavat, leirien järjestäminen
 • järjestelyvastuu: nuoriso- ja perhetoimikunta

Kalakummit

 • koulutus joka toinen vuosi alueittain
 • vuorovuosina perheiden kanssa
 • yhdistetään mahdollisuuksien mukaan nuorisokampanjoihin
 • tärkeimmät aiheet : työskentely kouluissa, tapahtumien järjestäminen, eri kalastustavat, kalankäsittely, erätaidot
 • järjestelyvastuu: nuoriso- ja perhetoimikunta

Virkistyskalastajaedustajat

 • koulutus joka toinen vuosi alueittain (esim. alueet vuorovuosin)
 • tärkeimmät aiheet: kalastusalueiden toiminta, edustajan tehtävät, kalastuslaki, yhteistyö, hallintomenettelylaki
 • järjestelyvastuu: kala- ja ympäristötoimikunta

Perheet

 • koulutus joka toinen vuosi valtakunnallisena tai alueittain
 • vuorovuosina kalakummien kanssa – leiri ei ole koulutus
 • tärkeimmät aiheet: perhetoiminta, eri kalastustavat, kalankäsittely, yhteistyö, kalaruokien valmistus
 • järjestelyvastuu: nuoriso- ja perhetoimikunta

Puheenjohtajat

 • koulutus joka kolmas vuosi – piirien puheenjohtajille valtakunnallisena, seurojen puheenjohtajille alueittain tai piireittäin
 • yhdessä sihteerien, rahastonhoitajien, jäsenasiainhoitajien ja/tai tiedottajien kanssa sisällöstä riippuen
 • tärkeimmät aiheet: tehtävät, järjestötoiminta, kokoustekniikka, yhteistyö, yhdistyslaki
 • järjestelyvastuu: viestintätoimikunta, hallitus ja piirit

Sihteerit

 • koulutus joka kolmas vuosi
 • piirien sihteereille valtakunnallisena, seurojen alueittain tai piireittäin
 • yhdessä puheenjohtajien, rahastonhoitajien, jäsenasiainhoitajien ja/tai tiedottajien kanssa sisällöstä riippuen
 • tärkeimmät aiheet: tehtävät, järjestötoiminta, tiedotus, yhdistyslaki, kokoustekniikka
 • järjestelyvastuu: viestintätoimikunta, hallitus ja piirit

Rahastonhoitajat

 • koulutus joka kolmas vuosi
 • piirien rahastonhoitajille valtakunnallisena, seurojen alueittain tai piireittäin
 • yhdessä puheenjohtajien, sihteerien, jäsenasiainhoitajien ja/tai tiedottajien kanssa sisällöstä riippuen
 • tärkeimmät aiheet: tehtävät, kirjanpito, tilitykset, yhdistyslaki, ennakkoperintärekisteri
 • järjestelyvastuu: viestintätoimikunta, hallitus ja piirit

Jäsenasiainhoitajat

 • koulutus joka kolmas vuosi – piirien jäsenasiainhoitajille valtakunnallisena, seurojen alueittain tai piireittäin
 • yhdessä puheenjohtajien, sihteerien, rahastonhoitajien ja/tai tiedottajien kanssa sisällöstä riippuen
 • tärkeimmät aiheet: tehtävät, SVK:n jäsenpalvelut, jäsenrekisterin ylläpito, jäsenrekisteri atk:lla, jäsenmaksuperintä
 • järjestelyvastuu: viestintätoimikunta, hallitus ja piirit

Tiedottajat

 • koulutus joka toinen vuosi alueittain jollakin alueella
 • yhdessä puheenjohtajien, sihteerien, rahastonhoitajien ja/tai jäsenasianhoitajien kanssa sisällöstä riippuen
 • tärkeimmät aiheet: tehtävät, tiedotustoiminta, tiedotuksen suunnittelu, yhteistyö median kanssa, sähköposti tiedotusvälineenä
 • järjestelyvastuu: viestintätoimikunta

Kilpailuvastaavat

 • koulutus joka toinen vuosi alueittain jollakin alueella
 • tärkeimmät aiheet: kilpailuvalmistelut, säännöt ja niiden valvonta, toimiva kilpailutoiminta, kilpailuorganisaatio, järjestäjän vastuu, palkinnot ja niiden verotus
 • järjestelyvastuu: kilpailutoimikunta

Matkailuvastaavat

 • – koulutus joka toinen vuosi valtakunnallisena