Poista jäsen

Poistettavat jäsenet

Voit lisätä rivejä + nappulalla ja vastaavasti poistaa rivin - nappulalla. Jätä maksukenttä täyttämättä joset halua SVK:n perivät jäsenmaksua.

Poistettavat jäsenet

Sending