Kerhotoiminta on hyvä tapa innostaa nuoria kalastuksen pariin. Toiminnalla voidaan saada seuraan uusia jäseniä sekä aktivoida jo olemassa olevia. Keskusjärjestönmahdollisuuksien mukaan.

Tietoja koulujen kerhotoiminnasta saat Kerhokeskuksen julkaisemasta  Koulun Kerhokäsikirjasta sekä Kalastus osana koulujen kerhotoimintaa, ohjeita käytännön toimintaan oppaasta.

Ideoita kerhonvetoon saat hankkeen aikana tuotetusta Askartele kalastusvälineitä kirjasta sekä valmiiksi laadituista kerho-ohjelmista 1, 2, 3, 4, 5, 6.

Jos olet kiinnostunut aloittamaan kerhotoiminnan koululla ota yhteyttä Janne Tarkiaiseen, puh 044 547 9116 tai janne.tarkiainen(at)vapaa-ajankalastaja.fi

Osa 1

Ensimmäisellä kerhokerralla tavoitteena on valmistaa omat onkilaitteet, samalla kun tutustutaan toisiin kerholaisiin. Lisäksi harjoitellaan solmuja ja keskustellaan turvallisuudesta kalastusta harrastaessa.

Katso osa 1

Osa 2

Ensimmäisen kerhokerran tavoitteena on opetella kalastuksessa käytettävät perussolmut sekä tutustuttaa osallistujat solmujen käyttötarkoituksiin. Lisäksi osallistujille kerrotaan erilaisten vapojen sähkönjohtavuudesta.

Lue osa 2

Osa 3

Tavoitteena on oppia solmu nimeltään kirurginsilmukka. Lisäksi opetellaan laittamaan onkivapa onkikuntoon valmistamalla jokaiselle kerholaiselle omat onkilaitteet.

Lue osa 3

Osa 4

Ensimmäisen kerhokerran tavoitteena on opettaa oppilaille pilkinnässä käytettävät perussolmut samalla kun tutustutaan toisiin kerholaisiin. Lisäksi kerhokerralla käydään lävitse turvallisuusasiat jäällä liikuttaessa sekä tutustutaan erilaisiin vapoihin ja pilkkeihin.

Lue osa 4

Osa 5

Tavoitteena on tutustua pilkkivälineisiin, opetella eri pilkkivapojen ja pilkkien oikeanlainen käyttö sekä oppia tekemään unisolmu.

Lue osa 5

Osa 6

Tavoitteena on tutustua kalankäsittelyyn sekä kalaruokien valmistamiseen tekemällä itse 2-4 kalaruokaa alusta loppuun. Ensimmäisellä kerhokerralla käsiteltävänä lajina on muikku.

Lue osa 6