Vapaa-ajankalastuksen todellinen merkitys on tunnustettava

Vapaa-ajankalastajat:
Vapaa-ajankalastuksen todellinen merkitys on tunnustettava

Vuosi 2020 tullaan vapaa-ajankalataloudessa muistamaan kalastusharrastuksen kasvun ennätysvuotena. Vapaa-ajankalastuksella on erityisen tärkeä merkitys paitsi suomalaisten luontosuhteen ylläpitäjänä myös kansantalouden ja -terveyden vahvistajana. On aika kiittää kaikkia kalastuksenharrastajia sekä jakaa kunniaa harrastusmahdollisuuksia edistäville tahoille ja työmyyrille. 20-vuotisjuhlavuottaan viettävän Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestön (SVK) syyskokous vaatii, että on aika tunnustaa vapaa-ajankalastuksen todellinen arvo ja merkitys kalataloudelle ja koko yhteiskunnalle.

Kuluva vuosi on osoittanut, että kalastusharrastuksella on edelleen valtava vetovoima nyky-yhteiskunnassa. Kalastus on paljon muuta kuin vain kepeää vapaa-ajanviettoa. Se on keino rentoutumiseen ja henkisen hyvinvoinnin vahvistamiseen.
Monet kalastusmuodot ovat verrattavissa terveyttä edistäviin ja fysiikkaa vahvistaviin urheilusuorituksiin. Kalastus yhdistää ja vahvistaa niin perhe- kuin kaverisuhteita vähentäen syrjäytymistä. Kotimaan vesistä pyydetystä ja ruokalautaselle päätyvästä kalasta 60 prosenttia on vapaa-ajankalastajien itse pyytämää.

Vaikka kalastusta voi harrastaa hyvin edullisesti, sijoittaa moni siihen puoli omaisuutta. Itse pyydetylle kalalle ei ole mielekästä laskea kilohintaa, sillä kyse on kokonaisvaltaisesta elämäntavasta. Kalastus on merkittävälle osalle suomalaisista tärkein tai tärkeä harrastus, joka on heidän motivaattorinsa arjessa jaksamiseen.
Sama raha liikuttaa myös yhteiskuntaa. Koronan täyteisenä vuonna aktiivisesti ja kasvavasti kalastusta harrastaneet ovat käyttäneet ennätysmäisesti rahaa välinehankintoihin ja kalastuslupiin. Lisäksi he ovat hyödyntäneet kotimaisia majoitus- ja ravintolapalveluita kalareissuillaan.

Pelkästään kalastonhoitomaksun lunastaneet kaksisataatuhatta kalastuksenharrastajaa käyttävät harrastukseensa 250 miljoonaa euroa vuodessa. Kun lukuun lisätään loput 1,3 miljoonaa vapaa-ajankalastajaa, nousee harrastukseen käytettävä vuotuinen kokonaiseuromäärä miljardiluokkaan. Päälle tulee laskea kalastuksen hyvinvointivaikutuksien ansiosta yhteiskunnan säästämät terveyden ja hyvinvoinnin kulut, jotta vapaa-ajankalastuksen todellinen arvo ja merkitys vihdoin ymmärretään. On häpeällistä, että vapaa-ajankalastuksen arvo yhä tänä päivänä lasketaan vain ylösnostettujen saaliskilojen perusteella.

Lauantaina 28.11. pidetty Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestön syyskokous vaatii, että vapaa-ajankalastuksen todellinen arvo ja merkitys yhteiskunnallisesti arvostettuna luontoharrastuksena tunnustetaan. Tämä on myös vuonna 2019 hyväksytyn Suomen vapaa-ajankalatalouden kehittämisstrategian tahtotila.

 

Lisätietoja:
toiminnanjohtaja Olli Saari p. 050 339 4660, olli.saari@vapaa-ajankalastaja.fi

 

 

Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö (SVK) on maamme suurin vapaa-ajankalastajien järjestö, joka edistää vapaa-ajankalastajien kalastusmahdollisuuksia sekä neuvoo järjestäytyneitä ja järjestäytymättömiä vapaa-ajankalastajia kestävän käytön mukaisessa kalastuksessa. Järjestön 13 vapaa-ajankalastajapiirin 490 seurassa toimii yhteensä noin 36 000 kalastuksen harrastajaa.