Harrastuskalastajien saaliin myymistä ei tule sallia

Harrastuskalastajien saaliin myymistä ei tule sallia

Värikoukkupilkkijän saalista. Kuva: Janne Rautanen.

Kalastusoppaat, Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö ja Suomen Ammattikalastajaliitto vastustavat vapaa-ajankalastajien saaliin myymistä

Suomen kalastusoppaat, Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö ja Suomen Ammattikalastajaliitto ovat huolissaan hallituksen kehysriihessä esiin nousseesta esityksestä sallia vapaa-ajankalastuksessa pyydetyn saaliin myyminen kauppoihin ja ravintoloihin.

Kalastusoppaiden sekä vapaa-ajan- ja ammattikalastajien mielestä vapaa-ajankalastajien saaliin myynnin sallimisen perusteleminen normien purkamisella on keinotekoista. Byrokratian purkamisen sijaan esitys toteutuessaan kasvattaisi harmaata taloutta, vaikeuttaisi valvontaa ja heikentäisi elinkeinokalatalouden kannattavuutta. Tätäkö hallitus haluaa?, kysyvät puheenjohtaja Markku Tiusanen, toiminnanjohtaja Markku Marttinen ja toimitusjohtaja Kim Jordas.

Merialueelta pyydetyn vapaa-ajankalastajien saaliin kauppaaminen on kielletty EU:n kalastuksen valvonta-asetuksella. Esitys saaliin myynnistä kauppoihin ja ravintoloihin koskisi siis sisävesiltä pyydettyä saalista.

Nykyisen kalastuslain mukaan vapaa-ajankalastajat voivat myydä satunnaisesti vähäisen määrän sisävesiltä pyydettyä saalista suoraan naapureille, tuttaville ja muille kuluttajille. Kauppaan ja ravintoloihin tapahtuva myynti on kokonaan kielletty.

Vapaa-ajankalastajien saaliin myynnin mahdollistamisen sijaan olisi syytä pohtia, ovatko kalastuslain määräykset vapaa-ajankalastuksessa käytettävistä pyydysmääristä ajan tasalla. Miten on ylipäätään mahdollista, että vapaa-ajankalastaja saa edelleen kalastaa niin monella verkolla (8 verkkoa), että saalis pitäisi myydä kauppoihin ja ravintoloihin?

Lisätietoja:
Suomen kalastusopaskilta, puheenjohtaja Markku Tiusanen p. 040 572 8931
Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö, toiminnanjohtaja Markku Marttinen p. 044 759 9717
Suomen Ammattikalastajaliitto, toimitusjohtaja Kim Jordas p. 0400 720690

 

Suomen Kalastusopaskilta ry on kalastusoppaiden valtakunnallinen yhdistys, jonka tavoitteena on kohottaa kalastusoppaan ammatin yleistä arvostusta, kehittää jäsentensä välistä yhteistoimintaa ja parantaa kalastusmatkailualan yleisiä toimintaedellytyksiä.

Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö (SVK) on maamme suurin vapaa-ajankalastajien järjestö, joka edistää vapaa-ajankalastajien kalastusmahdollisuuksia sekä neuvoo järjestäytyneitä ja järjestäytymättömiä vapaa-ajankalastajia kestävän käytön mukaisessa kalastuksessa. Järjestön 13 vapaa-ajankalastajapiirin 513 seurassa toimii yhteensä noin 40 000 kalastuksen harrastajaa.

Suomen Ammattikalastajaliitto SAKL ry on suomalaisen ammattikalastajan ja kalastuselinkeinon edustaja.