Kalassa naapurimaissa

Kalassa naapurimaissa

Toisinaan naapurimaan kalastuskohteet kiinnostavat ja matka suuntautuu ulkomaille. Suomen naapurivaltioissa on omat kalastuslupajärjestelmänsä ja niiden tunteminen on ensiarvoisen tärkeää jo ennen matkaan lähtöä. Esittelemme Ruotsin ja Norjan lupajärjestelmiä ja annamme käytännön ohjeita matkan onnistumiseksi.

Korona-pandemian vaikutukset matkustamiseen. Rajavartiolaitoksen ohjeistus rajanylitykseen

Norja

Norja on monen suomalaisen kalastusmatkailijan suosikkikohde. Hyvät kalastusmahdollisuudet sekä merellä että sisämaassa houkuttelevat kalaan kauempaakin. Rannikon merikalastuksella ja Atlantin laajalla saaliskirjolla on omat kannattajansa. Atlanttiin laskevia lohijokia on maassa kymmenittäin. Meri- ja jokialueilta löytyy myös meritaimenen ja -raudun kalastuskohteita. Sisämaassa lohikalaa esiintyy runsaasti koko maan alueella aivan eteläiseen Norjaan saakka. Sisävesien kalalajien kirjoon kuuluvat muun muassa rautu, taimen, harjus, siika, ahven ja hauki.

Vapakalastus on Norjassa merellä kaikille maksutonta jokisuistoja lukuun ottamatta. Lohijoissa ja sisämaassa kalastettaessa tarvitaan aina kalastuslupa. Alle 16-vuotiaat ja usein myös alle 20-vuotiaat tietyin reunaehdoin eivät tarvitse kalastuslupia sisävesikalastukseen. Lue tarkemmat ohjeet alla olevista linkeistä.

Valtion kalastuksenhoitomaksun tarvitset Norjassa vain mereen laskevissa vaelluskalajoissa eli lohen , meritaimenen ja meriraudun kalastukseen joessa (myös jokisuissa paikoin jokialueen määritelmän mukaan). Alle 18-vuotiaat ovat vapautettuja tästä maksusta. Muussa sisävesikalastuksessa tai merellä kalastettaessa ei tarvita valtion kalastuksenhoitomaksua. Norjan valtion kalastuksenhoitomaksun voit maksaa netissä Miljödirektoratet sivuilla.

Kalastuslupia netistä eri puolille Norjaa Inaturin sivustolta.

Finnmarkin pilkkikiellon takia monet suomalaiset suunnistavat aiempaa enemmän Norjan muihin kuntiin pilkkimään. Norjan valtion vesille kalastuslupia lähes koko maan alueelle ja myös kuntakohtaisesti myydään Statskogin kotisivuilla. Sivuilta löydät kalastusluvat myös pilkkimiseen Pohjois-Norjaan Tromssan kuntaan.

Kalastus Finnmarkissa, Fefon sivuilla, manner-Norjan pohjoisin lääni, lohenkalastus, sisävesikalastus, kalastusluvat, kalastuksenhoitomaksu, desinfiointisäännöt ja -paikat.

Pilkkiminen Finnmarkin sisävesissä on kielletty ulkomaalaisilta ajanjaksolla 15.3.-15.6. Fofon päätöksellä. Kielto astuu voimaan talvella 2019. Ulkomaalaiset voivat pilkkiä kyseisellä ajanjaksolla paikallisen kalastusoppaan kanssa tai poikkeusluvan hakeneiden Finnmarkin majoitusyritysten asiakkaana.

Finnmarkin kalastuslupien verkkokauppa Kalastusluvat sisävesikalastukseen. Valitse Fefon linkki. Suomenkielinen verkkokauppa ja ohjeet. Lupa ei oikeuta lohen, meritaimenen ja meriraudun kalastukseen joissa.

Norjan kalastuksen verkkosivut Norjalaisten viranomaisten ja yhdistysten laaja sivusto kalastuksesta, kalapaikoista ja lupatiedoista. Voit etsiä kalalajin ja läänin perusteella kiinnostavia kohteita ja kalastuslupia, sekä ostaa lupia verkkokaupasta. Karttapaikannus kalapaikoista. Norjan valtion omistamille sisävesille läänikohtaiset tai koko maan kattavat kalastusluvat ja kalastusalueiden kartat. Hankkiessasi lupia www.inatur.no sivustolta varmista aina mitä olet ostamassa ja tulosta kalastussäännöt, sekä lupa-alueen kartat samalla. Kieli norja.

Norjasta saa 1.1.2018 – 31.12.2020 viedä merikalaa ulkomaille 10 kiloa henkilöä kohden viikossa (7 vrk). Tämä määrä voi olla tuliaisia esimerkiksi fileenä. Kalastettaessa virallisen norjalaisen kalastusopasyrityksen kanssa sallittu merikalojen vientimäärä on 20 kiloa henkilöä kohden viikossa. Vientirajoitukset koskevat vain vapaa-ajankalastuksessa saaliiksi saatuja merikaloja. Sisävesien kaloja kuten lohi, taimen, rautu ja harjus rajoitus ei koske. Ulkomaiset vapaa-ajankalastajat eivät saa myydä Norjasta pyytämäänsä saalista.

Norjan merikalastuksen saaliiden maastaviennin säädöksiin on tulossa merkittäviä muutoksia vuoden 2021 alusta alkaen.  Tammikuun 2021 alusta alkaen omatoimikalastaja ei saa viedä Norjasta lainkaan merikalastuksen saalistaan. Rekisteröityjen kalastusmatkailuyritysten asiakkaille sallitaan jatkossakin merikalastuksen saaliin maastavienti, mutta enimmäismäärä pienenee 18 kiloon. Lisäksi merikalan maastavientien sallittu lukumäärä rajoitetaan kahteen kalenterivuodessa. Vientirajoitukset koskevat vain vapaa-ajankalastuksessa saaliiksi saatuja merikaloja. Sisävesien kaloja kuten lohi, taimen, rautu ja harjus rajoitus ei koske.

Norjassa alamitat merikaloille 2010 alkaen. Norjalaiset ovat säätäneet merellä tapahtuvaan turistikalastukseen alamitat suurimmalle osalle yleisesti pyydettäviä lajeja. Taulukon alamitoista löydät tästä.

Norjassa kalastavien turistien toimintaohjeita.

Sanastoa norja / suomi:
laksefiske / lohenkalastus, innlandsfiske / sisävesikalastus, sjöfiske / merikalastus, sjö / meri, ferskvann / makea vesi, anadrome laksefisk / vaeltava lohikala, laks / lohi, röye / rautu (nieriä), örret / taimen, sjöröye / merirautu, sjöörret / meritaimen, sjöaure / meritaimen, harr / harjus, sik / siika, torsk / turska, flyndre / kampela, sei / sei, stang / vapa, fiskekort / kalastuslupa, fiskeregler / kalastussäännöt, fisketid / kalastusaika, fylke / lääni, sök i tilbudet / hae tarjonta, kjöp / osta. Innlandsfisk / sisävesikalat (muut lajit kuin mereen vaeltavat lohi, meritaimen ja merirautu).

Päivitetty 9.3.2020 Petter Nissén

| Mörrum | Daljoki | Kalixjoki | Kalix Jockfall | Norrbotten tunturit | Västerbotten tunturit | Vättern | Vänern | Simrishamn | Gotlanti |

Ruotsi

Läntinen naapurimme Ruotsi tarjoaa hyvät puitteet erityisesti sisävesien ja jokien kalastukseen. Skandien vuorijono Norjan rajan tuntumassa yltää maan pohjoisosista etelään saakka. Tunturien kirkkaat vesistöt ovat omiaan lohikalojen ympäristönä. Tuntureiden läheisyydessä sijaitsevat vedet antavat saaliiksi harjusta, taimenta ja nieriää. Skandeilta Pohjanlahteen laskevissa joissa tavataan lohta ja meritaimenta. Ruotsissa on useita vetovoimaisia kohteita lohenkalastajille. Aivan pohjoisin osa maasta, poronhoitoalueella, on luontaisten lohikalojen reviiriä, koska kaikki istutustoiminta on kiellettyä. Pitkältä rannikolta voi tavoitella vieheellä haukea, ahventa ja meritaimenta. Etelän suuret järvet houkuttelevat suomalaisia vetouistelijoita. Etelä-Ruotsissa lohen uistelu merellä on myös suosittua.

Vapakalastus yhdellä vavalla on Ruotsissa viidellä suurimmalla järvellä ja merellä kaikille maksutonta jokisuistoja lukuun ottamatta. Ulkolaisilla vapakalastajilla on samat oikeudet ja säädökset kuin ruotsalaisillakin. Ilmaisen vapakalastusoikeuden piiriin kuuluvat koko rannikkoalue ja järvistä Vänern, Vättern, Hjälmaren, Storsjön ja Mälaren. Ilmaisen kalastuksenkin osalta tulee noudattaa kohteen säännöksiä alamitoista, sekä rauhoitusajoista- ja alueista. Jokamiehen oikeudella saa kulkea luonnossa häiriötä aiheuttamatta. Etäisyys kiinteisiin pyydyksiin on kalastettaessa pidettävä 100 metrissä. Lohijoissa ja sisämaassa kalastettaessa tarvitaan aina kalavedenomistajan kalastuslupa. Yksityisvesillä kalastussäännöt perustuvat alueelle myytävän luvan sääntöihin. Ruotsissa ei ole valtion veroluonteista kalastuksenhoitomaksua eli niin sanottua kalastuskorttia. Kalastusluvaksi riittää kalastusoikeuden haltijan myymät luvat. Lue tarkemmat ohjeet alla olevista linkeistä.

Ruotsin kalastuslaki ja -säännökset ohjaavat kaikkea kalastusta maassa. Valtion edustajana kalastuksen viranomaisasioita hoitaa Havs- och vattenmyndigheten, joka yhdessä lääninhallitusten kanssa vastaa kalastuksen ja kalavedenhoidon järjestelyistä. Viranomaisten yhteinen nettisivu, jonne on koottu kalastuksen säädöstiedot ja karttapalvelu Ruotsin kalastussäädökset. Lisäksi jokaisella läänillä on omat kalastuksen kotisivunsa, joissa kerrotaan kyseisen alueen säännöistä ja rauhoitusalueista. Läänien kotisivuilta löytyy myös tietoja ja linkkejä kalastuslupien myyjiin. Suurimman osan kalastusluvista voi nykyisin ostaa internetin verkkokaupoista. Kuten Suomessakin jokainen kalastaja on velvoitettu itse selvittämään kalastussäännökset ennen kalastuksen aloittamista. Helpoin tapa selvittää paikalliset säännöt on etsiä tieto Ruotsin kalastussäädökset portaalista tai lääninhallituksen kotisivuilta, kuntien matkailutoimesta tai luvanmyyjiltä. Linkit Ruotsin läänien kalastussivustoille löytyvät tästä.

Norrbottenin läänin kalastusluvat suositulle tunturialueelle ovat pääosin kuntakohtaisia. Suurimman osan Pohjois-Ruotsin alueesta omistaa valtio. Lääninhallituksen verkkosivuilla kerrotaan eri alueiden kalastussäännöistä ja alueiden kalastuskartat ovat siellä tulostettavissa. Valtion vesilläkin on erityiskalastuskohteita, joihin myydään vain rajoitettu määrä lupia vuodessa. Osa läänin vesistä on yksityisiä ja niihin tarvitaan kalastusoikeuden haltijan lupa.

Ruotsin vapaa-ajankalastajajärjestön Sportfiskarna ylläpitämä Kalastuslupien verkkokauppa tarjoaa lupia moniin kohteisiin.

Ruotsin kalapaikkojen verkkosivut Ruotsalaisten viranomaisten ja yhdistysten laaja sivusto kalastuksesta, kalapaikoista ja lupatiedoista. Voit etsiä kalalajin ja läänin perusteella kiinnostavia kohteita ja kalastuslupia, sekä ostaa lupia verkkokaupasta. Karttapaikannus kalapaikoista. Hankkiessasi lupia www.inatur.se sivustolta varmista aina mitä olet ostamassa ja tulosta kalastussäännöt, sekä lupa-alueen kartat samalla. Kieli ruotsi.

Päivitetty 9.3.2020 Petter Nissén