Kalasta & kokkaa

Kalasta & Kokkaa

Lähtötilanne

Kemissä toimivan SVK:n jäsenseura Veitsiluodon Kalamiesten toiminta on vireää, mutta uusia aktiivisia aikuisia mahtuisi toimintaan mukaan. Yhdistys onkin kirjannut ylös monipuolisen toiminnan kehittämisen. Nykyinen toiminta painottuu mm. kilpailujen järjestämiseen, nuorisotapahtumiin, neuvontaan ja Veitsiluodon kalapaikan ylläpitoon.  Aikuistoimintaan haluttiin seurapilotin avulla lähteä kehittämään siten, että voidaan hyödyntää seuran omia vahvuuksia. Tavoite oli, että kehitettävä aikuistoiminta sopii kenelle tahansa kalastuksesta kiinnostuneelle: niin yksin elävälle kuin pariskunnillekin sekä vaikka kaveriporukoille, mutta erityisesti ”lapsellisille”: vanhemmille tai isovanhemmille, joiden kautta myös nuorisoa voitaisiin saada myöhemmässä vaiheessa toimintaan mukaan.

Toteutus ja markkinointi

Seuran kanssa päädyttiin käynnistämään aikuispilotti, joka yhdistäisi
1.    neuvontaa eri kalastusmuotoihin: onginta, heittokalastus, pilkintä ja vetouistelu
2.    kalankäsittelyn opastusta sekä
3.    neuvontaa yleisimpiin kalanvalmistustapoihin

Seuran vahvuutena on oma kalapaikka, johon on viime vuosina rakennettu mm. 40 henkilöä vetävä kota. Paikkaa ja kotaa haluttiin luonnollisesti hyödyntää pilotin toteutuksessa. Syntyi Kalasta & kokkaa -kurssi, jonka avulla aikuisia toivotaan tutustettavan monipuolisesti vapaa-ajankalastukseen niin kalastusmuotojen kuin kalanvalmistustapojen avulla.

Tuotteistettiin Kalasta & kokkaa -kurssille sisältö ja tehtiin kurssille oma markkinointiilme kuvineen. Valittiin arki-illat kurssin toteutusajoiksi ja kullekin kurssikerralle n. 3 tuntia aikaa.
• KURSSIKERTA 1: Kirjolohen onginta, saaliinkäsittelynäytös ja paistetut maivat torstaina 7.10.2021 klo 17-20
• KURSSIKERTA 2: Kirjolohen heittokalastus, saaliinkäsittelynäytös ja loimulohen valmistus torstaina 28.10.2021 klo 17-20
• KURSSIKERTA 3: Kirjolohen pilkintä, saaliinkäsittelynäytös ja kalan savustus keskiviikkona 23.3.2022 klo 17-20
• KURSSIKERTA 4: Kirjolohen vetouistelu, saaliinkäsittelynäytös ja kalakeiton valmistus tiistaina 17.5.2022 klo 17-20 (huom. tämä päivämäärä muuttui toteutuksen aikana)

Tutustu Kalasta & kokkaa -kurssin tarkkaan sisältöön ja markkinointiesitteeseen tästä.

Ennakkomarkkinoinnin avulla myös media kiinnostui! Kalasta & Kokkaa Lapin kansassa ja YLEn juttu

Kurssin toteutuksessa käytettiin apuna myös muita paikallisia toimijoita, mm. Lappian Kalatalous (ammattiopisto) oli mukana toteuttamassa kurssikertoja.

Tuloksia

Kurssi onnistui kokonaisuudessaan hyvin. Osallistujia oli n. 15-30 per tapahtuma. Osallistujapalautteiden yleisarvosana oli  9,25/10. Seura sai Kalasta ja kokkaa -toiminnan myötä 20 uutta jäsentä, joista yli puolet oli naisia. Kaikki osallistuneet kokivat että osaaminen opastettavista kalastusmuodoista lisääntyi kurssin aikana. Liki 90% koki myös että osaaminen kokkaustavoista lisääntyi. Neljäsosa olisi voinut maksaa kurssikerroista enemmän, suurin osa piti kurssimaksua sopivana. Tieto kurssista saatiin enimmäkseen paikallislehdestä, Facebookista tai seuran oman jäsentiedotuksen kautta. Erityisesti kiitosta kurssiosallistujat antoivat kurssin käytännön harjoituksista ja näytöksistä sekä kurssin hyvästä hengestä. 87,5% osallistuneista oli kiinnostunut ottamaan osaa jatkossakin vastaavanlaisiin opastaviin tapahtumiin, 12,5% ei osannut sanoa.

Muista järjestäjänä nämä:

*Selvitä, mitkä alueenne tahot voisivat olla apuna kurssin toteutuksessa. Näin saatte tukevaa resurssia tekemiseen!

*Muista tuoda aktiviisesti esille seuran jäsenyyden hyötyjä jokaisella kurssikerralla. Varmista että teillä on jokin työkalu jäseneksi liittymiseksi (pieni esite, flyer, tms) joka on helppo jakaa kenen tahansa niin tarvittaessa (saatesanat ”Tästä löydät tarvittavat tiedot” riittää).

*Uskalla pitää kynnys matalana; monessa seurassa löytyy vaikkapa kalankäsittelyyn varmasti sellaista osaamista, jota voi jakaa edelleen heille jotka eivät osaa vielä lainkaan käsitellä kalaa

Haluatteko toteuttaa Kalasta ja kokkaa -kurssin omassa seurassanne tai piirin alueella?  Pilotin sisällöt ovat vapaasti kopioitavissa. Jos haluatte apua, ota yhteyttä koordinaattori Johannaan niin autamme kurssin suunnittelussa alueellenne sopivaksi ja teemme teille myös markkinointikuvat Kalasta ja kokkaa -ilmeellä.

Kiitos Veitsiluodon Kalamiehille hyvästä yhteistyöstä kurssin toteutuksessa!  Seura tarjoaa monipuolisesti toimintaa aikuisille, joten jos olet kiinnostunut seuraan liittymisestä, ole yhteydessä pj. Pekka Rajala, pekka.rajala@pp.inet.fi, 040 848 9422, www.veitsiluodonkalamiehet.fi