Pyyntimitat vapaa-ajankalastuksessa

Kalastusviranomainen (ELY -keskus) voi määrätä alueellisesti näistä enintään 20 % poikkeavia pyyntimittoja.

Harjus:
– sisävesissä vähintään 35 cm
– leveyspiirin 67°00 N pohjoispuolella vähintään 30 cm
– meressä rauhoitettu kokonaan

Järvilohi
– vähintään 60 cm, rasvaevällinen järvilohi rauhoitettu kokonaan Vuoksen ja Hiitolanjoen vesistöissä

Kuha
– vähintään 42 cm

Lohi
– vähintään 60 cm, leveyspiirin 63°30 N pohjoispuolella Perämeressä vähintään 50 cm

Nieriä
– rauhoitettu kokonaan Kuolimossa ja Saimaassa Puumalansalmen ja Vuoksenniskan välisellä alueella
– muualla Vuoksen vesistössä vähintään 60 cm
– Inarinjärvessä vähintään 45 cm

Taimen
rasvaeväleikattu taimen vähintään 50 cm
rasvaevällinen taimen vähintään 60 cm leveyspiirien 64°00 N ja 67°00 N välissä sisävesissä, leveyspiirin 67°00 N pohjoispuolella sisävesissä vähintään 50 cm
rasvaevällinen taimen rauhoitettu sisävesissä leveyspiirin 64°00 N eteläpuolella ja kaikilla merialueilla
– taimen vesissä, joihin ei vaellusyhteyttä merestä tai järvestä enintään 45 cm

Kalastuskiintiöt vapaa-ajankalastuksessa 1.1.2016 alkaen:
– lohia 2 kpl / kalastaja / vrk
– rasvaeväleikattuja järvilohia Vuoksen vesistöalueella 1 kpl / kalastaja / vrk<
kartta_rauhoitusajat ja pyyntimitat
Yllä oleva karttakuva pdf-tiedostona

Kalastusasetus.

Asetuksen karttaliite.

Rauhoitukset ja rauhoitusajat

 

Taimen

rasvaevällinen taimen rauhoitettu kokonaan sisävesissä 64°00 N leveyspiirin eteläpuolella ja kaikilla merialueilla, ei koske vesiä, joista ei vaellusyhteyttä järveen tai mereen

rasvaevällinen ja rasvaeväleikattu taimen joessa ja purossa 1.9.-30.11.

Lohi

 

joessa ja purossa 1.9.-30.11.

Järvilohi

rasvaevällinen järvilohi rauhoitettu kokonaan Vuoksen ja Hiitolanjoen vesistössä.

rasvaeväleikattu järvilohi rauhoitettu 1.6.-31.8. kalastusasetuksen karttaliitteen mukaisissa osissa Vuoksen vesistöä.

rasvaevällinen ja rasvaeväleikattu järvilohi joessa ja purossa 1.8.-30.11.

Nieriä

rauhoitettu kokonaan Kuolimossa ja Saimaassa Puumalansalmen ja Vuoksenniskan välisellä alueella

muualla Vuoksen vesistössä 1.9.-30.11.

Harjus

rauhoitettu kokonaan meressä leveyspiirin
67°00 N eteläpuolisissa sisävesissä 1.4.-31.5.

Siika

 

mereen laskevassa joessa ja purossa 1.9.-30.11.

 Nahkiainen

1.4.-15.8.

 

Jokirapu, täplärapu ja kapeasaksirapu

Ankerias

1.11.-21.7. klo 12
1.10.-31.1.