Pyyntimitat vapaa-ajankalastuksessa 1.1.2016 alkaen

Kalastusviranomainen (ELY -keskus) voi määrätä alueellisesti näistä enintään
20 % poikkeavia pyyntimittoja.  Lohi


vähintään 60 cm, leveyspiirin 63°30 N pohjoispuolella Perämeressä vähintään
50 cm


Järvilohivähintään 60 cm

 

rasvaevällinen järvilohi rauhoitettu kokonaan
Vuoksen ja Hiitolanjoen vesistöissäTaimenrasvaeväleikattu taimen vähintään 50 cm

 

rasvaevällinen taimen vähintään 60 cm leveyspiirien 64°00 N ja 67°00 N
välissä sisävesissä, muualla meressä kuin Suomenlahdella vuoden 2018 loppuun
saakka,


leveyspiirin 67°00 N pohjoispuolella sisävesissä vähintään 50 cm

 

rasvaevällinen taimen rauhoitettu sisävesissä leveyspiirin 64°00 N
eteläpuolella ja Suomenlahdella,
kaikilla merialueilla vuodesta 2019 alkaen

 

taimen vesissä, joihin ei vaellusyhteyttä merestä tai järvestä enintään
45 cmNieriäInarinjärvessä vähintään 45 cm,

rauhoitettu kokonaan Kuolimossa ja Saimaassa
Puumalansalmen ja Vuoksenniskan välisellä alueella,
muualla Vuoksen
vesistössä vähintään 60 cmKuhavähintään 42 cmHarjussisävesissä vähintään 35 cm; leveyspiirin 67°00 N
pohjoispuolella vähintään 30 cm

 

meressä rauhoitettu kokonaan


 

 

 


Rauhoitukset
ja rauhoitusajat 1.1.2016 alkaenTaimenrasvaevällinen
taimen rauhoitettu kokonaan sisävesissä 64°00 N leveyspiirin
eteläpuolella ja Suomenlahdessa, kaikilla merialueilla vuodesta 2019 alkaen,
ei koske vesiä, joista ei vaellusyhteyttä järveen tai mereen

rasvaevällinen
ja rasvaeväleikattu taimen joessa ja purossa 1.9.-30.11.Lohijoessa ja purossa 1.9.-30.11.Järvilohirasvaevällinen
järvilohi rauhoitettu kokonaan Vuoksen ja Hiitolanjoen vesistössä


 

rasvaeväleikattu
järvilohi rauhoitettu 1.6.-31.8. kalastusasetuksen karttaliitteen
mukaisissa osissa Vuoksen vesistöä.

 

rasvaevällinen
ja rasvaeväleikattu järvilohi joessa ja purossa 1.8.-30.11.Nieriärauhoitettu
kokonaan Kuolimossa ja Saimaassa Puumalansalmen ja Vuoksenniskan
välisellä alueella 


muualla Vuoksen vesistössä
1.9.-30.11.Harjusrauhoitettu
kokonaan meressä

leveyspiirin
67°00 N eteläpuolisissa sisävesissä 1.4.-31.5.Siikamereen laskevassa joessa ja
purossa 1.9.-30.11.Nahkiainen1.4.-15.8.Jokirapu,
täplärapu ja kapeasaksirapu1.11.-21.7. klo 12


 

Kalastuskiintiöt vapaa-ajankalastuksessa 1.1.2016 alkaen:
– lohia 2 kpl / kalastaja / vrk
– rasvaeväleikattuja järvilohia Vuoksen vesistöalueella 1 kpl / kalastaja / vrk

 

Yllä oleva karttakuva pdf-tiedostona

Kalastusasetus.

Asetuksen karttaliite.