Pyyntimitat vapaa-ajankalastuksessa

Kalastusviranomainen (ELY -keskus) voi määrätä alueellisesti näistä enintään 20 % poikkeavia pyyntimittoja.

Harjus:
– sisävesissä vähintään 35 cm
– leveyspiirin 67°00 N pohjoispuolella vähintään 30 cm
– meressä rauhoitettu kokonaan

Järvilohi
– vähintään 60 cm, rasvaevällinen järvilohi rauhoitettu kokonaan Vuoksen ja Hiitolanjoen vesistöissä

Kuha
– vähintään 42 cm

Lohi
– vähintään 60 cm, leveyspiirin 63°30 N pohjoispuolella Perämeressä vähintään 50 cm

Nieriä
– rauhoitettu kokonaan Kuolimossa ja Saimaassa Puumalansalmen ja Vuoksenniskan välisellä alueella
– muualla Vuoksen vesistössä vähintään 60 cm
– Inarinjärvessä vähintään 45 cm

Taimen
rasvaeväleikattu taimen vähintään 50 cm
rasvaevällinen taimen vähintään 60 cm leveyspiirien 64°00 N ja 67°00 N välissä sisävesissä, leveyspiirin 67°00 N pohjoispuolella sisävesissä vähintään 50 cm
rasvaevällinen taimen rauhoitettu sisävesissä leveyspiirin 64°00 N eteläpuolella ja kaikilla merialueilla
– taimen vesissä, joihin ei vaellusyhteyttä merestä tai järvestä enintään 45 cm

Kalastuskiintiöt vapaa-ajankalastuksessa 1.1.2016 alkaen:
– lohia 2 kpl / kalastaja / vrk
– rasvaeväleikattuja järvilohia Vuoksen vesistöalueella 1 kpl / kalastaja / vrk
– Huom! merialueella voi olla tätä tiukempia määrällisiä ja ajallisia rajoituksia EU-lainsäädännöstä johtuen.

Rauhoitukset ja rauhoitusajat

Ankerias
– Merialueella rauhoitettu ympäri vuoden
– Sisävesissä 1.8.-30.6.

Taimen
– rasvaevällinen taimen rauhoitettu kokonaan sisävesissä 64°00 N leveyspiirin eteläpuolella ja kaikilla merialueilla, ei koske vesiä, joista ei vaellusyhteyttä järveen tai mereen
– rasvaevällinen ja rasvaeväleikattu taimen joessa ja purossa 1.9.-30.11.

Lohi
– joessa ja purossa 1.9.-30.11.

Järvilohi
– rasvaevällinen järvilohi rauhoitettu kokonaan Vuoksen ja Hiitolanjoen vesistössä.
– rasvaeväleikattu järvilohi rauhoitettu 1.6.-31.8. kalastusasetuksen karttaliitteen mukaisissa osissa Vuoksen vesistöä.
– rasvaevällinen ja rasvaeväleikattu järvilohi joessa ja purossa 1.8.-30.11.

Nieriä
– rauhoitettu kokonaan Kuolimossa ja Saimaassa Puumalansalmen ja Vuoksenniskan välisellä alueella
– muualla Vuoksen vesistössä 1.9.-30.11.

Harjus
– rauhoitettu kokonaan meressä leveyspiirin
– 67°00 N eteläpuolisissa sisävesissä 1.4.-31.5.

Siika
– mereen laskevassa joessa ja purossa 1.9.-30.11.

Nahkiainen
– 1.4.-15.8.

Jokirapu, täplärapu ja kapeasaksirapu
– 1.11.-21.7. klo 12

Lohen vapaa-ajankalastuksen keskeiset rajoitukset merilohen uistelussa vuonna 2023

• Suomenlahdella lohia saa ottaa saaliiksi kansallisen lainsäädännön puitteissa (2 lohta / kalastaja / vrk).
• Muualla Suomen rannikkoalueella neljän merimailin sisällä perusviivasta saa touko-elokuussa ottaa saaliiksi lohia kansallisen lainsäädännön puitteissa (2 lohta / kalastaja / vrk). Lohet voivat olla rasvaevällisiä luonnonlohia tai istutettuja eväleikattuja kaloja.
• Kaikilla muilla Itämeren alueilla saa ottaa saaliiksi yhden (1) rasvaeväleikatun lohen vuorokaudessa. Sama saalisrajoitus on voimassa myös Suomen rannikkoalueella (neljän merimailin sisällä perusviivasta) syys-huhtikuun aikana.
• Saaliiksi saadut lohet tulee tuoda rantaan kokonaisina.
• MItan täyttävän lohen vapauttaminen lasketaan mukaan pyyntikiintiöön.

Rajoitukset ovat voimassa leveyspiirin 59.30´N pohjoispuolisilla alueilla eli Suomen merialueilla pohjoisella Itämerellä, Saaristomerellä, Ahvenanmerellä sekä Pohjanlahdella. Suomenlahden rajalinja on melko tarkasti Hangon kaupunkitaajaman tasolta itään.
Sisäisten aluevesien ulkoraja näkyy kartalla avomeren äärellä sijaitsevien saarten ja luotojen ulkopuoleisena viivana. Neljän merimailin (noin 7,4 km) raja lasketaan tästä perusviivasta.