Kalastuskieltoalueet MM-perho 2021 aikana

Kalastuskieltoalueet Kitka – ja Kuusinkijoella MM-perho 2021 tapahtuman aikana

Perhokalastuksen MM-kilpailujen aikana muu kalastus on kielletty kilpailualueiksi varatuilla jokialueilla 13.8. klo 00.00 – 15.8. klo 12.00.

Kitkajoella kalastuskieltoalue on Päähkänän seudulla Lammassaarten rauhoitusalueen alaraja – Harrihaudasta 200 metriä alavirtaan välinen alue.

Kuusinkijoella kalastuskieltoalue on kanavan niska Putkosessa – Hanhisuvannon ylävirranpää välinen alue.

Kilpailualue on merkitty maastoon jokirantaan.

Yleinen kalastus on mainittuna aikana sallittua kilpailualueiden ulkopuolella Kitkajoella Lammassaarten rauhoitusalueen yläpuolisella ja Harrihaudan alapuolisella jokialueella, sekä Kuusinkijoella Hanhisuvannon alapuolisella jokialueella.

Tiedoksi kalastajille – KYVOK, Vuotunkin osakaskunta, MM-perho 2021

Tulostettava tai älypuhelimeen ladattava pdf-tiedosto kalastuskieltoalueista Kalastuskieltoalueet Kitka-Kuusinki 13.-15.8.2021

Kalastuskieltoalueiden kartat