Kalastuslain 88 §:n muuttamisesta

Lausunto hallituksen esityksestä kalastuslain 88 §:n muuttamisesta, 8.10.2009

Hallituksen esityksessä (HE 141/2009 vp) ehdotetaan kalastuslain 88 §:n muuttamista niin, että kalenterivuodelta perittävää kalastuksenhoitomaksua korotetaan 20 eurosta 22 euroon ja seitsemän vuorokauden kalastusjaksolta kuudesta eurosta seitsemään euroon. Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö esittää lausuntonaan esityksestä seuraavaa:


Kalastuksenhoitomaksun joutuvat maksamaan kalastuksen harrastajat, poikkeuksena nuoret alle 18 ?vuotiaat ja 65 vuotta täyttäneet kalastajat sekä maksuttomiin jokamiesoikeuksiin luettavien pilkinnän ja onginnan harrastajat. Maksu on veroluontoinen eikä anna maksajalleen lupaa kalastukseen. Kalastuksenhoitomaksu on sidottu elinkustannusindeksiin ja mahdolliset muutokset molempiin maksuihin voidaan tehdä kahden täyden euron tarkkuudella.

Kalastuslain 88 § 3 momentin mukaisesti elinkustannusindeksin nousun perusteella kalastuksenhoitomaksun vuosimaksua voidaan korottaa vuoden 2010 alusta kahdella eurolla 22 euroon, mutta seitsemän vuorokauden maksun osalta perustetta maksun korottamiseen ei ole. Hallituksen esityksessä myös jälkimmäisen korottamista yhdellä eurolla pidetään tarpeellisena, koska indeksitarkistettuna maksu on lähempänä seitsemää kuin kuutta euroa.
Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö ei pidä tätä perusteltuna syynä maksun korottamiselle ja kalastuslain 88 §:n muuttamiselle ja vastustaa esitettyä kalastuslain muutosta.

Kalastuksenhoitomaksun kalenterivuotta koskeva maksu voidaan korottaa ilman mainitun pykälän muuttamista.
Seitsemän vuorokauden maksu suhteessa sen antamaan kalastusaikaan on vuosimaksuun verrattuna selvästi korkeampi, joten siitäkään syystä maksun korottaminen ei ole tarkoituksenmukaista. Lyhytaikaisen maksun maksajia on viime vuosien aikana ollut yli kymmenen prosenttia vuosimaksun maksajien määrästä. Kohtuullisesti hinnoitellun lyhytaikaisemman kalastuksenhoitomaksu tarve on ilmeinen mm. kalastusmatkailun kannalta, eikä sen toimivuutta ole syytä heikentää tarpeettomilla hinnankorotuksilla.

Helposti maksettavat ja lyhytkestoiset kalastuksenhoitomaksut lisäävät maksujärjestelmän joustavuutta, mikä tukee myös kansalaisten pyrkimystä toimia lainkuuliaisesti kalavesillä.
Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö toivoo, että maa- ja metsätalousvaliokunta lausuman muodossa kiinnittää valtioneuvoston huomiota  kalastuslain 88 §:n muuttamiseen niin, että kalastuksenhoitomaksu voitaisiin maksaa myös lyhyempää, yhden tai kahden vuorokauden kalastusta varten.
Samalla tulisi ottaa käyttöön sun maksamiseen myös puhelinmaksulla.

Ohjetta tai päätöstä siitä, koska vuosittain ennen seuraavaa budjettivuotta tarkistetaan kalastuslain 88 §:n mukainen indeksiehdon mahdollinen toteutuminen, ei tiettävästi ole annettu.
Riittävän ajoissa tehty tarkistus antaa mm. vapaa-ajankalastajien neuvonnalle paremmat mahdollisuudet huomioida muutokset omassa tiedotuksessaan, jonka esitemateriaaleista suuri osa painetaan jo jakeluvuotta edeltävän kesän ja syksyn aikana.

Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö toivoo,että maa- ja metsätalousvaliokunta lausuman muodossa kiinnittää valtioneuvoston huomiota kalastuslain indeksikorotusten mahdolliseen tarkistamiseen budjettivuotta edeltävänä keväänä, esimerkiksi toukokuun loppuun mennessä ja että asiasta tiedotetaan riittävän ajoissa.