Kalastusoppaan ammattitutkinto

Kalastusoppaan erikoisammattitutkinnon tarpeellisuus 7.1.2003

Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö (SVK) on maassamme toimivien
vapaa-ajankalastajien valta­kunnallisten järjestöjen perustama yhteenliittymä,
joka asteittain ottaa hoitaakseen jäsenjärjestöjensä -Suomen Kalamiesten
Keskusliiton, Suomen Metsästäjä- ja Kalastajaliiton ja Suomen Urheilukalastajain
liiton – toiminnat. Jäsenjärjestöissä on mukana yli 1000 paikallista kalakerhoa
ja kalastusseuraa, joihin kuuluu yli 70 000 henkilöjäsentä. Mukana on niin
omatoimisesti lähivesillään kalastavia kuin kalastusmatkailupalvelujakin
käyttäviä kalastuksenharrastajia. Jäsenjärjestöillä on vuosikymmenten kuluessa
ollut monenlaisia yhteyksiä kalastusmatkailua tarjoaviin yhteisöihin niin
kotimaassa kuin ulkomaillakin. Jotkut kalastusseurat ovat toimialueillaan olleet
myös mukana mm. opaspalveluja järjestämässä. Kehitys kalastukseen liittyvällä
matkailualalla on viime vuosikymmenen aikana edennyt melko ripeästi ja tuonut
kuvaan mukaan mm. tuotteistamisen ja erikoistumisen. Samanlaista kehitystä on
nähtävissä myös järjestäytyneiden vapaa-ajankalastajien joukossa. On ilmeistä,
että jäsenkuntamme sisältää nykyisin runsaammin selkeästi laatutietoisia,
kotivesiensä ulkopuolelta ajoittain kalastusmatkailupalveluja hankkivia
henkilöitä kuin matkoillaan sattumanvaraisesti kalastelemaan tyytyviä
matkailijoita.

Kalastuspalvelujen kysyntä on jatkuvasti voimistunut kautta Suomen.
Kotimaiset kalastusmatkailupalveluja haluavat henkilöt hakeutuvat yleensä
kalastamaan vesille, missä heidän hallitsemillaan kalastustavoilla voi saada
saaliikseen kotivesillä kenties harvinaisempia tai kokonaan sieltä puuttuvia
kalalajeja. Ympäri Suomen on taas kalavesiä, missä ulkomaiset kalastusturistit
voivat hyvällä opastuksella kokea kalastuksessaan monenlaisia elämyksiä niin
heille uusista saalislajeista kuin meille tavanomaisista kalastusmenetelmistä.
Molemmat edellä mainitut henkilöryhmät edellyttävät hyvää palvelua, johon
kalastusoppaan palvelut olennaisesti sisältyvät.

Kalastusopas ei ole mikään ”suojattu” ammattinimike. Sen on voinut ottaa
käyttöönsä kuka tahansa. Aikoinaan jopa viranomaispiireissä uskottiin, että
ammattimaisesta kalastuksesta luopumaan joutuvia kalastajia pystyttäisiin
kouluttamaan palveluhenkisiksi kalastusoppaiksi ja matkailuyrittäjiksi.
Palvelujen kysynnän kasvaessa ja ansaitsemisedellytysten parantuessa oppaita on
ilmaantunut yhä enemmän. Samalla myös maan eri puolille on syntynyt erilaisia
koulutustapahtumia ja kursseja, joissa koulutetaan mm. lehti-ilmoitusten mukaan
eräoppaita, kalastus- tai urheilukalastusoppaita jne. On myönnettävä, että eräät
nykyisistä kalastusoppaista ovat työnsä taitavia ammattimiehiä, jotka pääosin
omatoimisesti ovat kouluttautuneet alalle. Näin sattumanvarainen ei tilanne
saisi olla matkailualamme yhdellä merkittävällä sektorilla. Tähän kysymykseen on
kiinnitetty monissa kalastusmatkailua/matkailukalastusta käsittelevissä
tapahtumissa, muistioissa, kirjoituksissa ym. Erityisesti kielitaidon merkitystä
on kaikissa yhteyksissä korostettu.

Kalastusoppaan erikoisammattitutkinnon tarpeellisuudesta, mistä lausuntoamme
on pyydetty, ei nykyisin ole järjestömme piirissä mitään epäilystä. Kehitys
matkailuelinkeinon ja erityisesti luontomatkailun piirissä viittaa
kalastusmatkailupalvelujen lisääntyvään kysyntään. Kalastusoppaita tarvitaan
niin itsenäisinä yrittäjinä kuin myös alan organisaatioiden palveluksessa
olevina työntekijöinä. Monipuoliseen työhönsä he tarvitsevat vahvan
peruskoulutuksen ja selkeän kalastusmatkailuun liittyvät erikoistumisen.
Tulevassa koulutuksessa on tarpeen huolehtia seuraavien aihepiirien
sisällyttämisestä opetusohjelmaan:

 • Suomen vesi- ja rantaluonnon
  ominaisuudet, erityispiirteet sekä kestävän kehityksen mukainen toiminta
  maastossa kaikkina vuodenaikoina
 • kalataloutemme perusteet ja
  nykytila
 • vapaa-ajankalastuksemme tiedot
  ja taidot sekä ainakin eurooppalaisten kalastusharrastukseen liittyvä
  perustuntemus
 • englannin kieli ja kala-alan
  terminologia 
 • kalastustapahtumien suunnittelu
  ja tuotteistaminen sekä niiden markkinointi
 • yritystoiminnan
  perusteet