Kalalajit

ahven, harjus, hauki, kirjolohi, siika, taimen (järvitaimen)

Kalastustavat

Heittokalastus, Perhokalastus

Vesistö

Joki

Tyyppi

Laatu-apaja

IIJOKIPudasjärvellä sijaitseva Iijoen Kipinänkoski on suosittu kalastuskohde.

YMPÄRISTÖ B

Iijoessa on viisi vesivoimalaitosta. Joen pudotuskorkeutta ei ole kuitenkaan kokonaan valjastettu ja Iijoelta löytyykin voimaloista huolimatta runsaasti hienoja ja laajoja koskialueita. Jokijärvestä Taivalkoskella alkava ja Taivalkosken kirkonkylään ulottuva alue on ympäristöltään erämaista, vapaata jokiosuutta, jossa hitaammin virtaavat nivat ja kuohuvat kosket vuorottelevat suvantojen kanssa. Alueen katkaisee Taivalkoskella oleva pato, jonka jälkeen erämaista jokea on vielä Jurmun kylään saakka. Tämän jälkeen joen luonne muuttuu perinnemaisemaksi, jossa voimakkaampien koskien osuus vähenee, jokivarsi on tasaisesti asuttua ja nivojen ja suvantojen vuorottelu jatkuu aina Kipinän koskelle saakka Pudasjärvellä. Iijoen keskiosa on erinomainen harjuksenkalastusalue, jonka ympäristössa heijastuu sekä erämaisuus että vanha lohijoen perinne. Tunnettuja suurempia Iijoen sivuhaaroja ovat Livojoki ja Kostonjoki. Alaosaltaan Iijoki kulkee perinnemeisemassa ja asutuksen lävitse. Raasakan patoallas on järvimäinen vesivoimatuotantoon rakennettu suvantolaajentuma. Raasakka katkaisee vaelluskalojen nousun merestä jokeen. Iijoelle on 2007 vuodesta ollut kehitteillä kalaporrashanke. Veden laatu Iijoessa on hyvä. Vesi on hivenen humusväritteistä, johtuen valuma-alueen soilta tulevista vesistä. Joki on aikanaan myös perattu uittoa varten. Voimalaitosten läheisyydessä ympäristöluokitus on C.

 Ympäristöinfo: Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, puh. 0295 038000. Ympäristöhallinnon vesistöennuste Iijoelle.

Iijoen Kipinänkosken melkein puolimetrinen harjus.

KALASTO B

Luontaiset kannat: Järvitaimen, harjus, hauki, ahven
Istutetut kannat: Järvitaimen, harjus, siika, kirjolohi
Iijoki kuuluu voimatalouden velvoitehoidon piiriin. Velvoiteistutuksia suoritetaan taimenella, harjuksella, siialla ja osittain kirjolohella. Istukkaat ovat pyyntikokoisia ja pienpoikasia. Useille joen erityiskalastuskohteille istutetaan pyyntikokoista lohikalaa. Alueen luontainen harjuskanta on hyvä ja joki tunnetaan erityisesti harjuksen kalastuspaikkana. Lisäksi vesistössä esiintyy ahventa ja haukea runsaasti erityisesti suvantopaikoissa. Iijoen alaosalle nousee merestä taimenta, siikaa ja lohta.

Käytetyimmät kalastustavat ovat ennen muuta perhokalastus ja heittokalastus. Perhoista suosituimmat ovat pienet harriperhot ja streamerit. Vieheistä käytetyimpiä ovat pienet vaaput, lipat ja jigit. Paras kalastuskausi ajoittuu tulvan jälkeiseen kesään, kesäkuun puolivälistä elokuun loppuun.

 Kalastusinfo: Iijoen internetsivuilta löytyvät tiedot kalastusluvista ja kalastuskohteista. Iijoen alaosan ja jokisuiston kalastusluvista ja -säännöksistä löytyy tiedot Kalaa Iistä hankeen sivustolta.  Lapin ELY-keskus puh. 0295 037000 (vaihde)

Perhokalastus- ja viehekalastus vetää IIjoelle tuhansia kalastajia vuodessa.

PALVELUT B

Iijoki on noussut suosittujen kalastuskohteiden joukkoon ja joen kalastusta kehitetään aktiivisesti. Viehekalastajien löydettyä joen palvelujen tasokin on paranemassa.

Iijoen rannoille on rakennettu laavuja ja muita rakenteita. Kohteen keski- ja alaosalla on tarjolla leirintäalueita ja yksittäisiä mökkejä vuokrattavaksi.

Taivalkosken, Pudasjärven ja Iin taajamissa on monipuoliset palvelut, majoitusta hotellitasosta alkaen sekä peruskauppapalvelut.

 Perhokalastuksen opastusta Iijoelle tarjoaa Caddis Expert puh. 040-737 3922.

 Kattava yhteislupa puuttuu Iijoelta, mutta useille alueille on saatavissa yhteislupia. Jokijärveltä Taivalkoskelle sijaitsevalla Iijoen koskikalastusalueella on voimassa yhteislupa.  Iijoen keskiosan kalastusalueelle on perustettu yhteislupa-alue, jonka lupia myy Metsähallitus . Lupia myyvät alueen kyläkaupat, leirintäalueet, kalastustarvikeliikkeet ja huoltoasemat. Iijoen internetsivuilla esitellään joen luvanmyyntipaikkoja. Aivan joen alaosalla ja jokisuussa on erillinen yhteislupa-alueensa.

Palveluinfo: Palveluista löydät tietoa alueen kuntien internetsivuilta Pudasjärvi puh. 040-826 6417. Taivalkoski puh. 040-524 8013. Ii puh. 050-3103 458. 

Esitteet: Joen keski- ja yläosan kattavat Iijoen internetsivut. Alaosan ja merialueen kattava Kalaa Iistä sivusto. Kalalla Iijoen Vesillä, kirjoittanut Simo Yli-Lonttinen.

Päivitetty 11.8.2023  Petter Nissén