Kalalajit

ahven, harjus, hauki, lahna, made, säyne, taimen (meritaimen)

Kalastustavat

Vesistö

Joki

Tyyppi

Laatu-apaja

ISOJOKI

 

Isojoen Peruskoski.

YMPÄRISTÖ B

Lapväärtin-Isojoki laskee Selkämereen noin 10 km Kristiinankaupungin eteläpuolella. Se on yhteensä 75 km pitkä. Pääuoma kutsutaan Isojoen kunnan alueella Isojoeksi ja Kristiinankaupungin alueella Lapväärtinjoeksi. Monista sivuhaaroista Heikkilänjoki on kalastuskohteena tunnetuin.
Lapväärtin-Isojoki on yläjuoksultaan kapea ja muistuttaa monin paikoin puroa. Jokivarsi on usein pensoittunut. Myös Vanhankylänpuolen joki on kapea ja pensasto ja puusto tiheää. Joki on monin paikoin luonnontilassa ja ansaitsee osin luokituksessa A:n.
Joen alajuoksulle on tyypillistä peltomaisema asutuksineen lähellä jokiuomaa. Jokisuulla on hyvin tiheä vesikasvillisuus. Matala suomainen suistomaa ympäröi jokisuun. Joen alaosaa on perattu. Pensoittuneet ja ruohoittuneet penkereet hallitsevat maisemaa. Joessa virtaa vettä kohtalaisesti kuivinakin aikoina. Happitilanne on hyvä, mutta vesi on humusväritteistä. Joen alaosassa voi ajoittain olla happamuusongelmia. Suurelta osin pääuoman veden laatu on tyydyttävä.
Lapväärtin keskustassa ja Peruksen voimalaitoksella on kalaporras.

 Ympäristöinfo: Pohjanmaan ELY-keskus 020 636 0140.

 

Peruskosken kävelysilta.

KALASTO B

Luontaiset kannat: Meritaimen, purotaimen, harjus, hauki, ahven, lahna, säyne, made
Istutetut kannat: Meritaimen, harjus
Lapväärtin-Isojoen meritaimenkanta on yksi viidestä jäljellä olevasta alkuperäisestä ja luontaisesti lisääntyvästä kannasta ja on eteläisen Suomen tärkein meritaimenen viljelykanta. Joen taimenkanta on erittäin uhanalainen. Itse jokeen ei istuteta vieraita kalakantoja. Kalojen kutu-, poikastuotanto-, talvehtimis- ja suoja-alueet kunnostetaan jatkuvasti.
Sekä taimenen että harjuksen koko pienenee ylöspäin mentäessä lukumäärän sen sijaan kasvaessa. Joen alaosasta voi saada kookasta harjusta.

Kalastaminen rannalta sopii joen yläosaan, kahlaaminen paremmin sen leveämpään alaosaan.

 Kristiinankaupungin merialue tarjoaa myös hyviä uistelumahdollisuuksia saaliskaloina meritaimen, hauki ja lohi.
Joessa paras kalastusaika on toukokuu-kesäkuu ja muulloin riippuen veden korkeudesta. Harjukselle voi tarjota pientä kuparilippaa ja kuoriutuvia hyönteisjäljitelmiä, pupaa, meritaimenelle streamereita ja lohiperhoja. Jigejä ja pikkuvaappuja kannattaa kokeilla.

 Kalastusinfo: Pohjanmaan ELY-keskus 020 636 0140.

Kalastuslupien myynti.

PALVELUT B

 Tietoja alueen kalastuksesta antaa Esko Pulkkinen, puh. 040 507 3323.

Koko uomalle tarvitaan neljä erillistä lupaa ylöspäin jokea:
– Härkmeren kalastuskunta, Arne Byholm, puh. 06 222 6134. 1 km suistoalue. Viehekortti kelpaa tällä alueella.
– Lapväärtin osakaskunta, kalastuslupien ohjeet internetissä. Alakylään saakka.
– Vanhankylän osakaskunta, Leevi Penttilä, puh. 0400 110425.
– Heikkilänjoen kalastuskunta, Risto Eloranta, puh. 06 2636 100.
– Isojoen kalastuskunta, Olavi Salomäki, puh. 0400 753 642.
Lupia myyvät myös alueen kyläkaupat, huoltoasemat, pankit ja matkailuyrittäjät.

 Kristiinankaupungin alueelta saa monipuolista majoitusta. Myös joen yläjuoksulla on leirintäalueita ja maatilamatkailuyrittäjiä. Peruksen saaren voimalaitoksen puolelta on kävelysilta ja saarella nuotiopaikka. Lapväärtin jokisuusta ruuhihuoneiden eteläpuolella on veneluiska. Leirintäalueet: Granö jokisuun niemellä, puh. 06 222 1152, veneluiska, venevuokrausta ja opastettuja retkiä. Kristiinankaupungin leirintäalue, puh. 06 2211 484. Isojoen ja Heikkilänjoen kalastajille Kangasjärven leirintäalue, puh. 06 263 4172.

 Länsi-Suomen Luontomatkailualue, Kauhajoki, puh. 06-2318111, Isojoen kunta, puh. 06 2299 111, Kristiinankaupungin matkailuneuvonta, puh. 06-221 2311.

Päivitetty 11.6.2013 PN