Kalalajit

ahven, harjus, hauki, lahna, made, säyne, taimen (meritaimen)

Kalastustavat

Vesistö

Joki

Tyyppi

Laatu-apaja

ISOJOKI

 

Isojoen Peruskoski.

YMPÄRISTÖ B

Lapväärtin-Isojoki laskee Selkämereen noin 10 km Kristiinankaupungin eteläpuolella. Se on yhteensä 75 km pitkä. Pääuoma kutsutaan Isojoen kunnan alueella Isojoeksi ja Kristiinankaupungin alueella Lapväärtinjoeksi. Monista sivuhaaroista Heikkilänjoki on kalastuskohteena tunnetuin.
Lapväärtin-Isojoki on yläjuoksultaan kapea ja muistuttaa monin paikoin puroa. Jokivarsi on usein pensoittunut. Myös Vanhankylänpuolen joki on kapea ja pensasto ja puusto tiheää. Joki on monin paikoin luonnontilassa ja ansaitsee osin luokituksessa A:n.

Joen alajuoksulle on tyypillistä peltomaisema asutuksineen lähellä jokiuomaa. Jokisuulla on hyvin tiheä vesikasvillisuus. Matala suomainen suistomaa ympäröi jokisuun. Joen alaosaa on perattu. Pensoittuneet ja ruohoittuneet penkereet hallitsevat maisemaa. Joessa virtaa vettä kohtalaisesti kuivinakin aikoina. Happitilanne on hyvä, mutta vesi on humusväritteistä. Joen alaosassa voi ajoittain olla happamuusongelmia. Suurelta osin pääuoman veden laatu on tyydyttävä. Lapväärtin keskustassa ja Peruksen voimalaitoksella on kalaporras. Taimen pääsee nykyään nousemaan myös joen yläosalle kutemaan nousuesteenä olleen Villamon padon purkamisen ansiosta.

 Ympäristöinfo: Pohjanmaan ELY-keskus 029 502 8500.

 

Peruskosken kävelysilta.

KALASTO B

Luontaiset kannat: Meritaimen, purotaimen, harjus, hauki, ahven, lahna, säyne, made
Istutetut kannat: Meritaimen, harjus
Lapväärtin-Isojoen meritaimenkanta on yksi viidestä jäljellä olevasta alkuperäisestä ja luontaisesti lisääntyvästä kannasta ja on eteläisen Suomen tärkein meritaimenen viljelykanta. Joen taimenkanta on uhanalainen. Itse jokeen ei istuteta vieraita kalakantoja.

Kalastaminen rannalta sopii joen yläosaan, kahlaaminen paremmin sen leveämpään alaosaan.

 Kristiinankaupungin merialue tarjoaa myös hyviä uistelumahdollisuuksia saaliskaloina meritaimen, hauki ja lohi.
Joessa paras kalastusaika on toukokuu-kesäkuu ja muulloin riippuen veden korkeudesta. Harjukselle voi tarjota pientä kuparilippaa ja kuoriutuvia hyönteisjäljitelmiä, pupaa, meritaimenelle streamereita ja vaappuja. Kangasjärveltä voi tavoitella siikaa perholla ja uistelemalla.

 Kalastusinfo: Pohjanmaan ELY-keskus 029 502 8500.

Kalastuslupien myynti.

PALVELUT B

 Kalastusinfo Isojoen kunnan kotisivuilla.

Lapväärtin-Isojoella on neljä erillistä kalastuslupa-aluetta:
– Lapväärtin osakaskunta, Paul Hautaviita puh. 040 524 4259. Lupien myynti: Lapväärtin osakaskunnan kotisivuilla.
– Vanhankylän osakaskunta, Leevi Penttilä, puh. 0400 110425. Lupien myynti: Alli Penttilä puh. 040 501 9941 ja lupa-automaatti.
– Villamo-Heikkilänjoen kalastuskunta, Heikki Forsby. Lupien myynti: Kangasjärven leirintäalue, Cafe Meteora.
– Isojoen kirkonkylän kalastuskunta, Tuomas Ahola puh. 040 048 0833. Lupien myynti: Kangasjärven leirintäalue, Cafe Meteora, Lauhansarven luontomatkailukeskus, rautakauppa Rautakortes.

 Kristiinankaupungin alueelta löytyy monipuolista majoitusta. Myös joen yläjuoksulla on leirintäalueita ja maatilamatkailuyrittäjiä. Peruksen saaren voimalaitoksen puolelta on kävelysilta ja saarella nuotiopaikka. Lapväärtin jokisuusta ruuhihuoneiden eteläpuolella on veneluiska.

Leirintäalueet: Isojoen, Heikkilänjoen ja Kangasjärven kalastajille Kangasjärven leirintäalue, puh. 040 825 8751. Majoitusta Kristiinankaupungissa.

  Isojoen kunta, Kristiinankaupungin matkailuneuvonta.

Päivitetty 28.6.2023 Petter Nissén