Kalalajit

ahven, harjus, hauki, lohi (merilohi), siika, taimen (meritaimen)

Kalastustavat

Heittokalastus, Perhokalastus

Vesistö

Joki

Tyyppi

Laatu-apaja

KIIMINJOKI Kiiminkijoen koskista kuuluisimmat ovat Koitelin kosket

YMPÄRISTÖ B

Kiiminkijoki on 170 km pitkä rakentamaton joki Oulusta 20 km pohjoiseen. Se kuului kansainväliseen Project Aqua suojeluohjelmaan. Vesi on ruskeaa, humuksen väritteistä ja sitä rasittaa turvetuotanto ja metsätalous erityisesti suurimman sivujoen, Nuorittajoen, alueella. Leveydeltään joki vaihtelee 15-90 metrin välillä. Joessa on noin 70 koskea ja virtapaikkaa. Suomen korkein luonnonvarainen vesiputous, Hepokängäs 24 m, sijaitsee joen yläjuoksulla.
Ympäristöltään Kiiminkijoki on tyypillinen peräpohjalainen virta, jossa on yläjuoksulla paljon erämaisia piirteitä, kun taas alajuoksulla on jokivarteen syntynyt runsaasti asutusta ja taajamia. Ylikiimingin ja Puolangan kuntien alueilla jokivarsi on lähes asumatonta ja erämaista, jossa palvelut ovat rajalliset. Veden laadun ja asutuksen vuoksi Kiiminkijoen ympäristöluokitus on B.

 Ympäristöinfo: Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, puh. 0295 038000. Ympäristöhallinnon vesistöennuste Kiiminkijoelle.

Kiiminkijoen erämaista maisemaa.

KALASTO B

Luontaiset kannat: Harjus, meritaimen, siika, hauki, ahven
Istutetut kannat: Harjus, meritaimen, lohi, siika
Kiiminkijoki on vanhastaan tunnettu harjus- ja taimenjoki. Joen oma harjuskanta on luonnontuotannosta peräisin. Joella on jokaisen kunnan alueella muutama erityiskalastuskohde tai koski, johon istutetaan pyyntikokoista taimenta. Muutoin istutukset suoritetaan jokeen pienpoikasilla tai vaellusikäisillä kaloilla. Riista- ja Kalatalouden Tutkimuslaitoksen toimesta jokeen on pyritty kotiuttamaan lohta ja meritaimenta, mutta nouseva vaelluskanta on vielä toistaiseksi heikko. Joitakin merestä nousseita merilohia ja -taimenia joesta saadaan kuitenkin saaliiksi.

Kiiminkijoki soveltuu erinomaiseesti rannalta tapahtuvaan kalastukseen. Käytetyimpiä vieheitä joen humusväritteisyyden vuoksi ovat kirkkaan väriset vaaput, lipat ja jigit.

Perhokalastus on alueella erityisen suosittua. Taimenille perhoista kelpaavat  räikeänväriset streamerit ja leechit. Harjus napaa luonnonravintoa jäljitteleviin perhoihin.

Alueen alaosassa Haukiputaalla on voimakasta siian lippokalastusta (haavi) sekä nahkiaisen mertapyyntiä.

Kiiminkijoki on kunnostettu 1980-luvun alkupuolella uiton perkauksilta. Kunnostusten ansiosta joki soveltuu paremmin myös vaelluskaloille ja poikastuotantoalueita on aiempaa enemmän.

Melojia varten jätetty väylä heikentää hiukan kunnostustulosta kalaston kannalta.

 Kalastusinfo: Kiiminkijoki ry:n internetsivuilta löytyvät tiedot kalastusluvista ja kalastuskohteista.Kainuun ELY-keskus puh. 0295 023500.

PALVELUT A

Kiiminkijoki on kalastajia varten rakennettu kohde. Monipuolista majoitusta on tarjolla lähinnä joen alajuoksun kunnissa, Haukiputaalla ja Kiimingissä.

Haukiputaalta löytyy hotellitason majoitustiloja. Koko jokivarressa on tarjolla mökki-, leirintä- ja retkeilymajoitusta.

Joen suhteellisesta pienuudesta johtuen siellä ei voi harjoittaa venekalastusta, mutta kanoottien vuokraus on mahdollista. Joki soveltuukin erinomaisesti kanoottikalastajille.

Jokivarren taajamissa on muutoin palvelut tavoitettavissa.

  Kiiminkijoki on suhteellisen helposti saavutettavissa. Tiestä on rakennettu pitkin jokivartta. Ouluun pääsee sekä junalla että lentokoneella.

Jokivarren matkailuyrityksissä löytyy asiantuntevia kalastusoppaita. Perhokalastuksen opastusta Kiiminkijoelle tarjoaa Caddis Expert puh. 040-737 3922.

Jokivarteen on rakennettu lukuisa joukko laavuja, kotia sekä nuotio- ja kalankäsittelypaikkoja. Useissa matkailuyrityksissä on mahdollisuus kalan valmistamiseen ja pakastamiseen.

Kiiminkijoella on voimassa viehekalastuksen yhteislupa, joka oikeuttaa kalastamaan Puolangan kunnan Kivarinjärvestä jokisuuhun saakka Haukiputaalle. Lohen ja taimenen verkkokalastus on kielletty.

 Palveluinfo: Lisätietoja palveluista kuntien internetsivuilta Puolanka puh. 08-615 5441, Utajärvi puh. 08-554 5500, Oulun kaupungin matkailu puh. 044-7031 330.

Esitteet: Kiiminkijoki, kalastus- ja melontaopas. Matkailijan kalastus- ja lomakohteet, Rokua-Oulujärvi-Oulujoki-Kiiminkijoki.

Päivitetty 18.6.2014