Kalalajit

ahven, harjus, hauki, kirjolohi, kuha, lahna, made, särki, taimen (meritaimen)

Kalastustavat

Heittokalastus, Kelaonginta, Onginta, Onki, pohjaonki, Onki, teleskooppi, Perhokalastus, Pilkintä, Täkyonginta, Vetouistelu

Vesistö

Joki

Tyyppi

Laatu-apaja

LESTIJOKILestijoen maisemaa Toholammin keskustassa.

YMPÄRISTÖ B

Lestijoen yläosan 25 ensimmäistä kilometriä on erämaista (A), mutta Toholammin Sykäräisestä Pohjanlahteen (loput 80 km) joen juoksu on enemmän tai vähemmän viljelyksiä halkovaa (B). Joessa on yli 60 koskea ja pudotuskorkeutta noin 140 metriä. Mainittavimmat koskijaksot sijoittuvat Sykäräisen, Kannuksen Korpelan sekä Välikannuksen alueelle. Joen keskivaiheilla, Toholammilla, on noin 25 km:n mittainen suvanto. Yläosalla joen vesi on kirkasta, joskin sävyltään ruskeaa, mutta viljellyillä alueilla vesi on jo tummaa. Joen leveys vaihtelee yläosan 10 metristä alaosan 30-40 metriin. Joessa on ollut yksi kalan nousueste, vuonna 1919 käyttöön otettu Korpelan pato Kannuksessa noin 40 km jokisuulta. Korpelan voimalaitoksen ohittava kalatie valmistui vuonna 2013 ja mahdollistaa vaelluskalojen, kuten meritaimenen nousun yläjuoksulle.

 Ympäristöinfo: Pohjanmaan ELY-keskus  puh. 020 636 0140.

 

Lestijokea Kannuksessa.

KALASTO B

Luontaiset kannat: Korpelan patoon saakka meritaimen, harjus, hauki ja ahven, Korpelan padon yläpuolella joessa koko elämänsä viettävää taimenta, Toholammin suvannossa myös suurikokoisia särkikaloja, Lestijärven alueella on harjusta.
Istutetut kannat: Kirjolohi, kuha (Toholammin suvantoalueella), harjus, meritaimen, tuki-istutuksia niin pääuomaan kuin sivupuroihinkin.
Lestijoen oman meritaimenkannan tukemiseksi on joen varteen rakennettu pienpoikasviljelylaitos.
Kalastus kohdistuu pääosin istutettuun kirjoloheen, mutta viime vuosina meritaimenen osuus saaliissa on kasvanut. Yläjuoksun harjuksen kalastuksella on jo perinteitä. Saaliiksi saadaan myös jonkin verran ns. jokitaimenta. 

 Profiilinsa vuoksi (kapeahko, kahlattavissa) joki on suosittu perhokalastajien keskuudessa. Yläosalla perhokalastus kohdistuu harjukseen ja välineet ovat sen mukaisia, keveitä 5/6 larvastukseen tai pintaperhokalastukseen sopivia. Perhoista alkukesällä streamerit ja pienet lohiperhot ovat pyytäviä, kirjolohelle kannattaa tarjota kirkkaita leech-tyyppisiä sidoksia.

 Uistinpuolella heitetään kevyin välinein minivaappuja (kirjo/mutu) tai pieniä kuparinvärisiä lippoja. Alajuoksulla meritaimen ja runsaampi vesi vaativat vankempia varusteita, mutta 7/8 perho- tai 2-luokan heittovavalla tulee mainiosti toimeen. Uistimista käytetyimpiä ovat punertavat 5-7 cm vaaput ja pienet lusikat (Räsänen) ja lippavieheet (Lotto). Keskikesän aikana värejä kannattaa hillitä ja siirtyä pienempikokoisiin vaihtoehtoihin. Keväällä ja alkukesällä pyynti kannattaa keskittää yön hämäriin tunteihin, elokuulla kala syö tasaisemmin pitkin päivää. Meritaimenkalastukselle otollista aikaa on alkukesä (kesäkuun alku-juhannus) ja vesitilanteesta riippuen elokuun loppu, harjuksen pyyntiin elo-syyskuu on ehdottomasti parasta aikaa. Kirjolohen istutukset keskittyvät keskikesään.

 Kalastusinfo: Pohjanmaan ELY-keskus  puh. 020 636 0140. Keski-Pohjanmaan kalatalouskeskus, Eero Hakala puh. 0400 162 445. Joen yläosan kalastusalueesta Lestijärven kalastuskunnan kotisivut.

Lestijoen yhteisluvan opastaulu jokivarressa.

PALVELUT A

Lestijoki on kulkevalle matkaajalle helposti tavoitettavissa, sillä joen molemmin puolin kulkee kohtuukuntoinen tiestö.

 Jokivarteen on rakennettu noin 20 taukopaikan verkosto: laavut, tulipaikat, jätepisteet ja käymälät. Taukopaikat on sijoitettu ensisijaisesti kalastusta ajatellen.

 Kunta- ja kyläkeskuksissa on tarjolla ruoka- ja majoituspalveluita niin ryhminä liikkuville kuin yksittäisille matkaajillekin.

 Syöttitahnan käyttö kalastuksessa on kielletty. Onkikokoisen kalan istutusalueilla on kalastuskieltoja.

 Lestijoella on käytössä kaksi erillistä yhteislupaa. Lestijoen kalastusalueen yhteisluvalla saa kalastaa lähes jokisuulta Toholammin ja Lestijärven rajalle. Luvat ovat vuorokausi-, viikko- ja vuosilupa. Saaliskiintiö 2 lohikalaa vuorokaudessa. Alle 15-vuotias kalastaa holhoojan luvalla luvan kiintiöön. Luvanmyyntipisteinä toimivat useat alueen huoltamot ja majoitusliikkeet. Luvanmyynti, kalastussäännöt ja kalastusalueen kartta netissä Kalakortti.com.

Lestijoen latvavesille yhteislupaa myy Lestijärven kalastuskunta ja Metsähallitus. Saatavana on vain vuorokausilupia. Saaliskiintiö on 2 lohikalaa vuorokaudessa. Alle 15-vuotiaat saavat kalastaa holhoojan luvalla luvan kiintiöön. Kalastussäännöistä ja luvista lisää kalastuskunnan kotisivuilla.

 Joen majoitus- ym. tarjonnasta lisätietoja Sautinkarin matkailukeskus puh. 050 430 2508  ja Kaustisen seutukunnan verkkosivut.

 Eero Hakala, Keski-Pohjanmaan Kalatalouskeskus, puh. 0400 162 445.

 

Päivitetty 8.8.2013 PN