Kalalajit

ahven, hauki, kuha, made, muikku, särki, taimen (järvitaimen)

Kalastustavat

Vesistö

Järvi

Tyyppi

Laatu-apaja

SIMOJÄRVISimojärvi on luonnontilainen ja erämainen järvi Etelä-Lapissa.

 YMPÄRISTÖ A

Simojärvi on luonnontilainen noin 30 kilometriä pitkä järvi Lapin läänin eteläosassa Ranualla. Vesi on lievästi humuksen rusehtavaksi värjäämää. Järvi on Simojoen latvajärvi. Rannoissa on paikoin mökki- ja asuinrakennuksia. Suurin osa rannoista on rakentamatonta ja järvi on säilynyt maisemiltaan erähenkisenä. Olemukseltaan järvi on varsin rikkonainen ja se on jakaantunut useaan erilliseen selkäveteen, jotka ovat vain kapeiden salmien kautta yhteydessä toisiinsa. Saaret koristavat maisemaa kaikilla selkävesillä. Suurin saarista on Porosaari ja se sijaitsee järven eteläisimmän selkäveden Isoselän pohjoispäässä. Hiekkarannat ja kivikkorannat vuorottelevat rantaviivassa. Järvellä on useita hiekkarantoja. Rantamaisemat ovat pääosin kuivia mäntykankaita. Järven itärannalla sijaitsee Soppanan retkeilyalue.

Ympäristöinfo:  Lapin ELY-keskus puh. 0295 037000 (vaihde).

Simojärven taimen houkuttelee järvelle uistelijoita.

 KALASTO B

Luontaiset kannat: Muikku, siika, made, hauki, ahven, särki, järvitaimen.
Istutetut kannat: Järvitaimen, kuha.

Simojärveltä voi tavoitella järvitaimenta, haukea, ahventa ja kuhaa. Aikoinaan järvi oli tunnettu kookkaista järvitaimenistaan, joista osa lienee ollut Simojokeen kutemaan laskevaa kantaa. Osa taimenista lisääntyy edelleen Simojärveen laskevissa pienissa joissa ja puroissa. Nykyisin taimensaalis koostuu pääosin järveen istutetuista yksilöistä. Muikkukannat ovat perinteisesti vahvat. Kaikilla petokaloilla on siten runsaat ravintovarat. Ahven ja hauki ovat runsastuneet viime vuosina ja niiden saaliit ovat erittäin hyviä. Kuhasaaliit vaihtelevat istutusten mukaan.

  Järvi soveltuu erityisesti venekalastukseen. Vetouistelu on suosittu kalastustapa ja saaliina tavoitellaan keväällä ja syksyllä taimenta. Kesäaikaan tavoittaa helpoimmin runsaslukuisena esiintyvää ahventa ja haukea. Talvella järveltä saadaan pilkillä erinomaisia ahvensaaliita

Paras kalastuskausi on avoveden aikaan toukokuun puolivälistä lokakuunloppuun ja pilkkijälle maalis-huhtikuu.

Kalastusinfo: Metsähallituksen Eräluvat.fi sivusto.  Lapin ELY-keskus puh. 0295 037000 (vaihde).

Järven saarissa on useita huollettuja laavu- ja tulipaikkoja. Porosaaressa on laavujen lisäksi myös autiotupa.

 PALVELUT B

Kalastajille kohdistetut palvelurakenteet keskittyvät järven eteläpäähän. Huollettuja laavupaikkoja on Lamanginsaaressa yksi ja Porosaaressa kaksi, jonka lisäksi käytettävissä on autiotupa Porosaaressa. Korvajokisuun leiriytymisalue palvelee omatoimisia retkeilijöitä järven itärannassa. Pohjoispäässä järveä Näskänselällä on laavu Linjaniemessä.

 Ranuan keskustasta löytyy majoitusvaihtoehtoja mökkitasosta hotellitasoon saakka. Järven rannalla sijaitsee kolme majoituspalvelujen tarjoajaa ja lisäksi Villi Pohjola mvuokraa useita mökkejä eri puolilla järveä. Järven saarien autiotupa ja laavut on tarkoitettu vain väliaikaiseen majoitukseen.

 Järven paras veneenlaskuluiska sijaitsee Kultisalmessa Simojärven kalasataman yhteydessä.  Laskuluiska soveltuu myös suurempien veneiden laskemiseen ja siitä on hyvät kulkuyhteydet koko järven alueelle. Pienveneitä voi laskea vesille myös järven eteläpäässä Isoselällä Korvajokisuulla ja Simontaipaleessa ja pohjoispäässä Näskänselällä Linjaniemestä.

Polttoainetta on saatavilla Ranuan kylän keskustan huoltoasemilta.

Palveluinfo: Majoitusta Simojärvellä Rantamökit Pernu puh. 040 589 5537, Kantoniemen tuvat puh. 050 366 2548, Loma-Apaja puh. 0400 193 351, Rantatuvat Luiro puh. 0400 201 110, Tarinatupa puh. 040 553 0964, Simojärven erätuvat puh. 050 534 1975. Lomarengas vuokraa useita kämppiä Simojärvellä.

Kalastuslupia Simojärvelle myy netissä Metsähallitus Eräluvat.fi.

Esitteet: Metsähallitus Tuikki.

Päivitetty 10.8.2023 Petter Nissén