Kalalajit

harjus, lohi (merilohi), nieriä, taimen (meritaimen)

Kalastustavat

Heittokalastus, Perhokalastus, Soutu-uistelu

Vesistö

Joki

Tyyppi

Laatu-apaja

TENOJOKI


Voimakasvirtainen Alaköngäs on hyvän kalapaikan lisäksi vaikuttava näkymä.

 YMPÄRISTÖ A

Tenojoki on Suomen ja Norjan yhteinen 250 kilometriä pitkä rajajoki. Se saa alkunsa Skiehtsamjoen nimellä Lemmenjoen kansallispuiston eteläpuolelta jatkuen Inarijoen nimellä Angelista eteenpäin kunnes Karigasniemen kylän kohdalla muuttuu Tenoksi. Joki virtaa tuntureiden ympäröimässä laaksossa, jossa on suhteellisen tiheä asutus. Järviä on valuma-alueella vähän, joten veden korkeuden vaihtelut ovat suuret. Ympäristöltään Tenojoki on komea. Se on täysin luonnontilainen. Vesi on laadultaan hyvää ja kirkasta. Ainoastaan Karasjoen taajaman puhdistetut jätevedet sekä jokivarren maatalous rasittavat jokea hivenen.

Teno on tasaisen virran joki. Siinä on ainoastaan kaksi merkittävämpää koskea, Yläköngäs ja Alaköngäs, jotka ovat kokemattomalle veneilijälle jopa hengenvaaralliset. Ylä-Teno Yläkönkään yläpuolella on hitaasti virtaavaa ja sille on ominaista laajat hiekkasärkät, jotka kattavat suuren osan virrasta. Tenon alajuoksu on sen sijaan nivamaista virtaa lähes kokonaisuudessaan. Olennaista alajuoksulle on se, että rannat ovat kivikkoiset ja joki virtaa jyrkkien rantatörmien alla. Yhteisen rajajoen osalla Tenon ylittää kaksi siltaa, Karigasniemellä ja Utsjoen kirkonkylässä.

 Ympäristöinfo: Lapin ELY-keskus, puh. 0295 037000
. Ympäristöhallinnon Tenojoen vesistöennuste internetissä.

 

Lohi on hopeakylkinen vahva taistelija, joka vetää vuosittain tuhansia kalamiehiä Tenolle kokeilemaan onneaan.

 KALASTO A

Teno on tyypillinen lohijoki. Poikas- ja saalistuotoltaan se on Länsi-Euroopan suurin. Koko kalasto perustuu pelkkään luonnontuotantoon. Lohen lisäksi joessa on voimakas ja lähes hyödyntämätön harjuskanta. Lisäksi siihen nousee Jäämerestä jonkin verran meritaimenta ja -rautua. Joen latvaosilla esiintyy myös haukea. Särkikalat puuttuvat kokonaan.

Saalistilastojen mukaan Tenon lohi kasvaa suureksi. Sitä pyydetään pääasiassa soutu-uistelemalla ja käytettyjä vieheitä ovat erityisesti vaaput ja lusikkauistimet. Myös perho on suosittu viehe soudettaessa. Erityisen suosittuja perhokalastusalueita ovat molemmat könkäät. Suosituimpia perhoja ovat vihreän, hopean, keltaisen ja mustan sävyiset lohiperhot eri koukkukoossa. Lohi aloittaa nousunsa jo jäidenlähdön aikana, mutta paras kalastuskausi alkaa varsinaisesti juhannuksen tienoilla jatkuen aina elokuun 10 päivän loppuun.

Gyrodactylus salaris lohiloisen leviämisen ehkäisemiseksi Tenojokeen (koskee myös Näätämöjokea) on seurattava välineiden desinfiointisääntöjä. Kalastusvälineet on asetuksella määrätty desinfioitavaksi, jos ne eivät ole täysin kuivat. Desinfiointiasemat sijaitsevat mm. Inarin kalasatamassa ja Utsjoella Tenojoen tutkimusasemalla. Lisätietoja lohiloisesta, desinfioinnista ja muista desinfiointipaikoista löytyy internetistä Lapin ELY-keskuksen Tenoinfosta.

Kalastusinfo: Lapin ELY-keskus, puh. 0295 037000, Rovaniemi. Kalatalousasiantuntija Kare Koivisto, puh. 0295 037 067

Alaköngäs on ollut kautta aikain ihmisten suosimaa asuinseutua. Ala-Jalvesta löytyy opastaulut, jotka kertovat historiallisesta asuinalueesta.

 PALVELUT B

Tenojokilaakso on Suomen puolella tasaisesti asuttua ja jokivarressa on kolme taajamaa, Karigasniemi, Utsjoen kirkonkylä ja Nuorgam.

Kaikista kolmesta taajamasta löytyy majoitusta aina hotellitasosta vaatimattomaan mökkiin ja leirintäalueeseen saakka. Jokivarressa on useita kalastajien käyttöön rakennettuja mökkikyliä, joiden taso on yleensä vaatimaton.

Taajamissa on useita kauppoja, joiden valikoimiin kuuluvat elintarvikkeiden lisäksi myös kalastusvälineet.

Lähes kaikilla matkailuyrittäjillä on vuokraveneitä ja moottoreita tarjolla.Tenojoella on saatavana asiantuntevia kalastusmatkapakketteja tarjoavia kalastusoppaita.

Lapin ja Norjan Finnmarkin lääninhallitukset (myös Lapin ELY-keskus) säätävät Tenojoen kalastusta. Joen kalastuspiirin säännöt ovat monimutkaiset ja ne eroavat myös paikallisesti tosistaan. Kalastusta Tenojoella säätelee Norjan ja Suomen yhteinen kalastussääntö, joka asettaa tiukat rajoitukset ulkopaikkakuntalaisten kalastukselle. Kalastus on sallittu 10.6-10.8. Kalastusvuorokausi alkaa klo 19. Viikkorauhoitus on voimassa sunnuntaista klo 19 maanantaihin klo 19. Kalastus on sallittu vain vavalla ja vieheellä.  Soutu-uistelussa saa käyttää kolmea vapaa. Kalastus veneestä on sallittua ilman paikallista soutajaa ti-su klo 7.00-19.00. Kalastus veneestä on muutoin kielletty ellei veneessä ole soutajana Tenojoen kalastuspiirin alueella vakinaisesti asuva henkilö. Rantakalastusvuorokausi alkaa klo 19.00 ja päättyy seuraavana päivänä kello 19.00. Rantakalastuksen rauhoitusaika on päivittäin klo 24.00-7.00. Lohen, taimenen, harjuksen ja nieriän alamitta on 30 cm.  Kalastus on kiellettyä 200-300 metriä lähempänä sellaisen sivujoen suuta johon lohi nousee. Lisäksi on paikallisia erikoissääntöjä, joihin voi lähemmin tutustua internetissä Lapin ELY-keskuksen Tenoinfosta. Teno on jaettu kalastusvyöhykkeisiin. Jokaiselle kalastusvyöhykkeelle myydään omaa kalastuslupaa sekä Suomen että Norjan puolelle rantakalastukseen. Venekalastusluvalla saa kalastaa koko joen leveydellä kyseisellä kalastusvyöhykkeellä. Luvat myydään internetissä ja myynti alkaa keväällä. Linkki lupakauppaan Tenonkalaluvat.

Tenojoelle myydään ulkopaikkakuntalaisille vain vuorokausilupia. Kalastuslupia on saatavana vain nettikaupasta, mutta varsinainen lupa lunastetaan paikallisista palvelupisteistä, jossa myös kalastusvälineiden desinfiointi tapahtuu

Palveluinfo: Majoitusta ja palveluja löydät internetistä Utsjoen kunta puh. 040 188 6111. Majoitusta ja veneenvuokrausta internetissä Tenojoki -sivustolta.

Esitteet: Tenoinfo, Lapin ELY-keskus.

Päivitetty 13.5.2020 Petter Nissén