VANTAANJOKI

Kalalajit

ahven, harjus, hauki, kirjolohi, lohi (merilohi), särki, taimen (meritaimen)

Kalastustavat

Heittokalastus, Onginta, Perhokalastus

Vesistö

Joki

Tyyppi

Laatu-apaja


VANTAANJOKI 

Vantaanjoen kosket ovat suosittuja kalastuskohteita.

YMPÄRISTÖ B

Vantaanjoki virtaa 101 km matkalla vehmaiden pelto- ja kulttuurimaisemien halki. Paikoitellen syvässä uomassa kulkevan joen jyrkkiä rinteitä varjostavat lehtipuut ja pensaat. Joen koskialueet sijaitsevat pääosin iäkkäiden ja osin koskemattomienkin metsien keskellä. Puromaista yläjuoksua lukuun ottamatta joen vesi on sateiden jälkeen voimakkaan savisameaa.

Joen keski- ja alajuoksun veden laatu on parantunut huomattavasti teollisuus- ja yhdyskuntavesien keskitetyn puhdistuksen ja ulkomerelle ohjatun jätevesiviemärin ansiosta. Alueen pelloilla on paikoin toteutettu EU:n perustuen vaatimat suojavyöhykkeet vesistöjen äärellä. Vaelluskalojen nousuesteet on poistettu kalateillä ja koskia muotoilemalla. Useat kosket on kunnostettu uiton jäljiltä.

 Ympäristöinfo: Uudenmaan ELY-keskus, vaihde puh. 0295 021 000.

Nykyisin Vantaanjokeen nousee myös kookkaampaa meritaimenta istutustoiminnan ja kutupaikkojen kunnostusten ansiosta. Taimen lisääntyy myös luontaisesti.

KALASTO B

Luontaiset kannat: Hauki, ahven, erilaiset särkikalat, taimen
Istutetut kannat: Kirjolohi, harjus, meritaimen, lohi

Jokeen nousevista meritaimenista lypsettyä mätiä haudotaan joen omassa mätihautomossa. Lisäksi jokeen istutetaan vuosittain meritaimenen sekä lohen vaelluspoikasia. Kirjolohta istutetaan pyyntikokoisena.

 Joen koskialueilla kalastetaan perhoilla ja uistimilla. Suvantoalueiden kalastus on lähinnä onkimista ja heittokalastusta.

Paras kalastusaika: Toukokuusta marraskuuhun. Sadejaksojen mukanaan tuoma savisameus heikentää selvästi saalista.

 Kalastusinfo: Helsingin kaupungin liikuntavirasto Meri-Info puh. 09 310 87777 tai 0400 449 759. Kalastuspäällikkö Matti Mielonen 09 310 87824. Vantaan kaupunki Markku Tiusanen puh. 09 839 22663. Vantaanjoen kotisivut.  Varsinais-Suomen ELY-keskus, vaihde puh. 0295 022 500. ELY kalatalousasiantuntijat.

Joelta voi saada saaliiksi monenlaisia särkikaloja. Yhtenä tulokaslajina koukkuun voi tarttua hopearuutana.

PALVELUT B

LÄHIKALASTUSPAIKKA – kaupungin lähistöllä sijaitseva kalastuskohde.

 Majoituspalvelut ovat painottuneet hotellimajoitukseen, jota on tarjolla runsaasti varsinkin pääkaupunkiseudulla.

 Kanootteja vuokraa usea alueen yritys.

 Tärkeimpien koskien rannalla tai lähettyvillä on levähdyspaikat ja pysäköintialueet.

  Joessa on useita erillisiä lupa-alueita ja erityiskalastuskohteita. Joki on luokiteltu vaelluskalavesistöksi, joten kalastusoikeuden haltijan kalastuslupa tarvitaan aina virta- ja koskialueilla kalastettaessa.

 Lupainfo: Internet, linkit kohdassa kalastusinfo. Lupatiedot: Helsingin kaupungin lupa-alue Matti Mielonen, puh. 09 310 87824. Vantaan kaupungin lupa-alue Markku Tiusanen puh. 09 839 22663. Nurmijärven ja Palojoen osakaskunnat Kai Samanen puh. 040 725 1442. Nukarinkosken ja Raalan kk:n lupa-alue. Hyvinkään kylien osakaskunnat Seppo Söderholm puh. 040 541 0828. Riihimäen Perhokalastajat ry. Vanhankaupunginkosken ja suvannon kalastuslupia myydään Meri-Infossa os. Viikintie 1, 00560 Helsinki, puh. 09 310 87777 tai 0400 449 759.

 Palveluinfo: Helsingin matkailu. Riihimäen matkailu.

Päivitetty 3.2.2016 Petter Nissén