KILPAILUMAKSUT JA SVK:N  “VERO”

Kilpailu / ”Vero”

SM-PILKKI / 30 %
aikuisten sarjat 20e
nuorten sarjat Ei maksua
mies- ja miesvet.joukkue 40e
naisten ja naisvet. joukkue 30e
nuorten joukkue Ei maksua
perhesarja 20e

PILKKIMAAJOUKKUEEN
ALKUKARSINTA/ henkilökohtaiset sarjat Ei veroja!

PILKKIMAAJOUKKUEEN
LOPPUKARSINTA / SVK 85%, järjestäjä 15%
aikuisten sarjat 20e
nuorten sarjat Ei maksua
(karsinnan järjestäjälle korvataan lisäksi mahdolliset, kohtuulliset aurauskulut)

MORMUSKOINNIN
MAAJOUKKUEKARSINTA / SVK 85%, järjestäjä 15%
henkilökohtaiset sarjat 50e
(karsinnan järjestäjälle korvataan lisäksi mahdolliset, kohtuulliset aurauskulut)

SM-MORMUSKA / 20%
aikuisten sarjat 20e
nuorten sarjat Ei maksua
mies- ja miesvet.joukkue 30e
nais- ja naisvet.joukkue 20e
nuorten joukkue Ei maksua

SM-KIISKI / 20 %
aikuisten sarjat 20e
nuorten sarjat Ei maksua
mies- ja miesvet.joukkue 30e
nais- ja naisvet.joukkue 20e
nuorten joukkue Ei maksua

SM-SÄRKI / 20 %
aikuisten sarjat 20e
nuorten sarjat Ei maksua
mies- ja miesvet.joukkue 30e
nais- ja naisvet.joukkue 20e
nuorten joukkue Ei maksua

SM-LOHI / 20 %
aikuisten sarjat 20e
nuorten sarjat Ei maksua
joukkue 30e

SM-RAUTU / 20 %
aikuisten sarjat 20e
nuorten sarja Ei maksua
joukkue 30e

SM-ONKI / 20 %
aikuisten sarjat 20e
nuorten sarjat Ei maksua
miesten joukkue 30e
miesvet. joukkue 30e
naisten ja naisvet. joukkueet 20e
nuorten joukkue Ei maksua
perhesarja 20e

SM-KILPAONKI / SVK 40%, palkinnot 30%, järj. 30%
joukkuemaksut: SVK 70%, järj. 30%
aikuisten sarjat 20e
nuorten sarjat Ei maksua
seurajoukkueet 50e

KILPAONGINNAN
MAAJOUKKUEKARSINNAT

Loppukilpailut (2 kpl) SVK 70%, järjestäjät 15 + 15%
aikuisten sarjat 60e
nuoret Ei maksua
(maksu oikeuttaa osallistumaan molempiin kisoihin)

SM-LAITURIPILKKI / 20 %
aikuisten sarjat 20e
nuorten sarjat Ei maksua
miesten joukkue 30e
miesvet. joukkue 30e
nais-/naisvet. joukkue 20e
nuorten joukkue Ei maksua

SM-HEITTO / 20 %
venekunta 40e
joukkue 20e

SVK:n VETO / 20 %
venekunta 40e
joukkue 20e
Osall. SM-heitto ja SVK:n veto venekunta 70e

SM-SOUTU-UISTELU / 20 %
venekunta 40e

SM-VENEONGINTA / 20 %
venekunta 40e

SM-TUULASTUS / 20 %
venekunta 40e
joukkue 20e

EPÄVIR. MM-TUULASTUS / 20%
venekunta 40e

PERHOKALASTUS

SM-LOPPUKILPAILU / 30 € osallistuja 85-150

SM-JOUKKUEKILPAILU / 50 € joukkue 160-200

SM-KARSINTAKILPAILU / 30 € osallistuja 40-65

SM-KELLUNTARENGAS / 30 € osallistuja vaihtelee

SM-NUORET / 0 € osallistuja vaihtelee

SM-PERHONSIDONTA vaihtelee

NAISTEN SM-PERHO / 10 € osallistuja vaihtelee

SENIOREIDEN SM-PERHO / 30 € osallistuja vaihtelee

SM-kilpailujen palkintojen yleinen taso

SVK:n kilpailutoimikunnan päätöksen mukaisesti tulee kilpailujärjestäjän sijoittaa vähintään 50% kilpailumaksujen kokonaistuloista kisapalkintoihin (poikkeuksena SM-pilkki ja SM-kilpaonki, joissa palkintoihin vähintään 30%) . Toimikunta suosittelee että tavarapalkintojen sijaan annettaisiin lahjakortteja tai rahaa. Tämä ohje palkinnoista ei koske perhokalastuskilpailuja.

Verohallinnon ohje palkintojen verotuskäytännöistä

Verohallinnon sivuilta löytyy alla oleva vero-ohjeistus koskien mm. kalastuskilpailujen palkintoja:

”5.6 Muut palkinnot

Muu kuin edellä kohdissa 5.1–5.5 mainittu palkinto tai voitto on saajan veronalaista tuloa, jos se ei kuulu arpajaisverolain piiriin tai se ei ole Euroopan talousalueeseen kuuluvassa valtiossa kyseisen valtion lainsäädännön mukaisesti toimeenpannuista arpajaisista saatu.

Palkinnon tai voiton nimellä maksettu suorite on siis saajan veronalaista tuloa, jos

  • se on vastike tehdystä työstä tai muusta suorituksesta
  • se saadaan työnantajalta
  • voiton saaminen ei perustu sattumaan
  • kyseessä ei ole niin sanottu julkinen arvonta
  • palkinto on saatu kilpailusta suorituksen perusteella
  • voitto on saatu Euroopan talousalueen ulkopuolisessa valtiossa toimeenpannuista arpajaisista.

Esimerkiksi urheilu-, tieto-, pilkki- ja muista kilpailuista saadut palkinnot ovat saajan veronalaista tuloa, jos palkinto on saatu sijoituksen tai suorituksen perusteella. Saajan on tällöin ilmoitettava palkinto tai voitto veroilmoituksella. Kilpailun järjestäjä ilmoittaa antamansa palkinnot ja voitot vuosi-ilmoituksella (VEROH 7801) suorituslajin tunnuksella H4. Vuosi-ilmoitus on annettava vain, jos palkinto tai voitto on arvoltaan vähintään 100 euroa.

Työnantajan henkilökunnan kesken arpoma ulkomaanmatka tai vastaava rahanarvoinen etuus on työntekijän palkkaa. Samoin työnantajan järjestämien myynti-, asiakashankinta- ja muiden vastaavien kilpailujen palkinnot ovat palkkaa.

Työntekijän työnantajalta esimerkiksi henkilökunnan kesken järjestetyn urheilupäivän tai kuntokilpailun yhteydessä saamaa tai muussa henkilökuntatilaisuudessa järjestettyjen arpajaisten perusteella saamaa vähäarvoista esinepalkintoa on kuitenkin verotuskäytännössä pidetty TVL 69 §:n 1 momentin 4 kohdassa tarkoitettuna verovapaana etuna. Tällainen verovapaa esinepalkinto voi olla arvoltaan enintään 100 euroa.

5.7 Tavarana saadut kilpailupalkinnot

Tavarana saadut veronalaiset kilpailupalkinnot arvostetaan niiden käypään arvoon eli siihen arvoon, joka tavarasta saataisiin, jos se myytäisin välittömästi. Arvostus tehdään saajan näkökulmasta katsottuna. Jos saadulla tavarapalkinnolla ei ole saajalleen käyttöä eikä palkinto ole helposti muutettavissa rahaksi, tuotteen raha-arvoa voidaan kohtuullistaa saadun selvityksen perusteella.”

 

 

Kyseinen ohjeistus on syytä huomioida SM-kisoissa. Mikäli palkinnon arvo alittaa 100 euroa (esim. 99,99e), niin järjestäjän tai palkinnon saajan ei tarvitse tehdä mitään. Välttääkseen byrokratian voi kisan järjestäjä esim. jakaa rajaa alittavia palkintoja useammalle, ja jättää ns. isot pääpotit kokonaan pois. Mikäli byrokratiasta huolimatta halutaan jakaa kalliimpiakin palkintoja, toimivat kisan järjestäjä ja palkinnon saaja yllä esitetyllä tavalla. Silloin järjestäjä huolehtii lomakkeen täytöstä (sen löytää helposti netistä googlettamalla ”VEROH 7801”) ja palkinnon saaja lisää palkintonsa arvon omaan vero-ilmoitukseensa. Palkinnon saaja voi kuitenkin vähentää kaikki palkintoon johtaneet tulonhankkimiskulut, kuten esim. osanottomaksu, matkat, kisamajoitukset jne.