Kontaktuppgifter

Finlands Fritidsfiskares Centralorganisations kontaktuppgifter

Kontoret: Finlands Fritidsfiskares Centralorganisation rf., Vanha talvitie 2-6 A 11, 00580 Helsingfors, tfn. 050 597 4933, e-post: vapaa-ajankalastaja(at)vapaa-ajankalastaja.fi, hemsidor: www.vapaa-ajankalastaja.fi
Kontoret är öppet må-fre kl. 9.00-16.00. Telefontjänsten är öppen må-to kl. 9.00-16.00.

Verksamhetsledare Olli Saari
(administration, fritidsfiskets befrämjande, internationella ärenden)
Vanha talvitie 2-6 A 11, 00580 Helsingfors
Mobil +358503394660, e-post: olli.saari(at)vapaa-ajankalastaja.fi

Informatör / fiskerikonsulent Jaana Vetikko
(Vapaa-ajan Kalastaja-tidningen, information, rekordfiskar, område: sydvästra Finland)
Adr: Vanha talvitie 2-6 A 11, 00580 Helsingfors
Tfn. (09) 2289 1314, mobil 050 525 7806, e-post: jaana.vetikko(at)vapaa-ajankalastaja.fi

Fiskeriexpert Janne Rautanen
(ungdoms- och familjeverksamhet, område: Tavastland)
Adr: Käenpolku 3, 37830 Viiala
Mobil 0400 946 968, e-post: janne.rautanen(at)vapaa-ajankalastaja.fi

Fiskeriexpert Marcus Wikström
(tävlingsverksamhet, rådgivning på svenska, område: Kymmene älvdal, Päijänne-Tavastland, Nyland)
Adr: Vanha talvitie 2-6 A 11, 00580 Helsingfors
Tfn. (09) 2289 1315, mobil 045 110 2126, e-post: marcus.wikstrom(at)vapaa-ajankalastaja.fi

Fiskerixpert Petter Nissén
(fisketurism, flugfiske, rådgivning på svenska, område: Lappland och Uleåborgs län)
Adr: Vonkamiehentie 21, 94450 Keminmaa
Mobil 0500 440 923, tfn. och fax. (016) 281 244, e-post: petter.nissen(at)vapaa-ajankalastaja.fi

Fiskerixpert Juha Ojaharju
(miljöfrågor, hemsidor, område: egentliga Österbotten, södra och mellersta Österbotten samt mellersta Finland)
Adr: Keskustie 52, 63100 Kuortane
Mobil 045 113 3050, e-post: juha.ojaharju(at)vapaa-ajankalastaja.fi

Fiskeriexpert Janne Tarkiainen
(föreningarnas ungdomsverksamhet, område: södra Savolax, sydöstra Finland, Päijänne-Tavastland)
Adr: Pappilantie 3 b 4, 50670 Otava
Mobil 044 547 9116, e-post: janne.tarkiainen(at)vapaa-ajankalastaja.fi

Byråsekreterare Jaana Piskonen
(ekonomiförvaltning, beställningar)
Adr: Vanha talvitie 2-6 A 11, 00580 Helsingfors
Tfn. (09) 228 9130, e-post: jaana.piskonen(at)vapaa-ajankalastaja.fi

Medlemssekreterare Tarja Lehtimäki
(medlemsregister)
Adr: Vanha talvitie 2-6 A 11, 00580 Helsingfors
Tfn. (09) 2289 1316, e-post: tarja.lehtimaki(at)vapaa-ajankalastaja.fi

Fiskeinstruktör för barn och ungdom
Fiskeinstruktörerna för barn och ungdom är tillgängliga för fiskeföreningarnas hobbykvällar (för ungdom), allmänna publik- och ungdomstillställningar samt fiskeinstruktion för skolor.