Kristiinankaupungin kalastuskielto

Lausunto Kristiinankaupungin-Isojoen kalatalousalueen esityksestä Kristiinankaupungin Stora Sundetin (KL 54 § mukaiseksi) yleiskalastuskielloksi vuosille 2023–2032, 22.3.2023 varely

Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö (SVK) on tutustunut viereilläolokuulutukseen Kristiinankaupungin-Isojoen kalatalousalueen esityksestä Kristiinankaupungin Stora Sundetin (KL 54 § mukaiseksi) yleiskalastuskielloksi vuosille 2023–2032.

TAUSTAA

Kristiinankaupungin-Isojoen kalatalousalue on toimittanut 16.1.2023 Varsinais-Suomen ELY-keskukselle hakemuksen, että se kieltäisi kalastuslain 7 §:ssä tarkoitetun onkimisen, pilkkimisen ja viehekalastuksen Kristiinankaupungissa sijaitsevassa Stora Sundetissa vuosina 2023–2032.

Kalastuskieltoaluetta olisi meren ja Härkmerifjärdenin välissä sijaitseva Stora Sundet koko matkaltaan. Kieltoaika olisi 1.1.2023–31.12.2032. Hakija esittää perusteluina, että Stora Sundet on tärkeä kevätkutuisten kalojen lisääntymisalue. Lisäksi kyseinen alue on mainittu kalatalousalueen käyttö- ja hoitosuunnitelmassa kalakannan tavanomaista tehokkaamman hoidon turvaamiseksi.

SUOMEN VAPAA-AJANKALASTAJIEN KESKUSJÄRJESTÖN KANTA

SVK vastustaa alueen ympärivuotista rauhoittamista. Stora Sundetin kautta mereen yhdistyvä Härkmerifjärden on merkittävä ja tärkeä kevätkutuisten kalojen lisääntymisalue. SVK tiedostaa, että Stora-Sundetin alueella kalastetaan paljon keväällä kalojen kutunousun aikaan. Jos on osoitettu tarve turvata kevätkutuisten kalojen pääsy kutupaikoilleen ja taata niille lisääntymisrauha, riittää että kalastuskielto asetetaan huhti-toukokuun ajaksi. SVK katsoo, että keväisen kalastuskiellon asettamisen lisäksi kohteessa tulee hakijan toimesta panostaa kalastuksen valvontaan, jolla saadaan mahdolliset väärinkäytökset ja mahdolliseen luvattomaan kalastukseen liittyvät ongelmat kitkettyä.

SVK katsoo, ettei hakijan esittämän kalastuskieltoalueen tapauksessa täyty kalastuslain 54 §:n viimeisen momentin välttämättömyysvaatimus. Eli alueen ympärivuotinen rauhoittaminen olisi sellainen toimenpide, joka heikentää mahdollisuutta hyödyntää yleiskalastusoikeuksia enempää kuin on välttämätöntä rajoituksen tai kiellon tavoitteen toteuttamiseksi. Lisäksi SVK katsoo, että yleiskalastusoikeuksien keväisen kiellon sijaan ELY-keskuksen tulisi kalastuslain 53 §:ää käyttäen kieltää kaikki alueella tapahtuva kalastaminen (ml. vapakalastusmuodot kalastusoikeuden haltijan luvalla), jotta kalojen kudun tai kudulle nousun turvaaminen tapahtuu tehokkaasti ja tasapuolisesti.