Kuntavaaliehdokkaat vaikuttamaan lähikalastuksen puolesta

Kuntavaaliehdokkaat vaikuttamaan lähikalastuksen puolesta

Suomen Vapaa-ajankalastajat haastaa kuntavaaliehdokkaat vaikuttamaan paremman lähikalastuksen puolesta

Kuntavaalien ennakkoäänestys alkaa tänään. Suomen Vapaa-ajankalastajat (SVK) haluaa muistuttaa, että jokainen päättäjä voi puolueesta riippumatta vaikuttaa positiivisella tavalla lähikalastuspaikkojen syntyyn omassa kunnassaan. Näin päättäjä voi olla luomassa matalan kynnyksen luontoharrastusta kaikille kuntalaisille iästä tai sosiaalisesta taustasta riippumatta.

Kalastus on yhä yksi maamme suosituimmista harrastuksista. Kalastusta harrastaa vuosittain yli 1,5 miljoonaa suomalaista. Luonnonvarakeskuksen mukaan kalastusharrastus lisääntyy erityisesti alle 10-vuotiaiden ja yli 45-vuotiaiden keskuudessa. Pyydyskalastus vähenee ja vapakalastus yleistyy.
Kalastuksen merkitys lasten ja nuorten luontosuhteen muodostumiselle on edelleen suuri, mutta yhä harvempi kaupungissa asuva vanhempi osaa opettaa lapselleen kalastuksen perustaitoja. Kaupungistumisen on todettu johtavan varsinkin nuorten suomalaisten luonnosta vieraantumiseen. Kuntien järjestämät kalastuspalvelut ovatkin yhä suuremmassa roolissa takaamassa kalastusharrastuksen mahdollisuutta kaikille kuntalaisille ja tarjoavat myös alustan luontosuhteen vahvistumiselle.

Suomen Vapaa-ajankalastajat haastaa kuntavaaliehdokkaat yli puoluerajojen vaikuttamaan lähikalastuksen mahdollistamiseen omalla alueellaan. Tärkeintä on varmistaa rantoihin pääsy ja elinvoimaiset kalakannat. Keskeiset teesimme lähikalastuksen mahdollistamiseksi ovat:

  1. Kaupunkisuunnittelussa on turvattava rantoihin pääsy. Ei aseteta periaatteellisia esteitä kalastukselle.
  2. Kalojen kutualueiden kunnostuksilla pitkäaikaisia ja kestäviä tuloksia kalakantojen hoitoon. Mahdollisestaan paikallisten kalojen (mm. hauki, ahven) lisääntyminen lähellä jättämällä alueille kasvillisuusalueita sekä kunnostamalla lisääntymisalueita (kututurot, lisääntymiskosteikot, nousuesteiden poistot ja purokunnostukset).
  3. Lisää kaikille soveltuvia, turvallisia ja helposti saavutettavia lähikalastuskohteita. Esimerkkinä kalastuslaiturit ja tukielementtinä vuokrattavat soutuveneet.
  4. Otetaan monikulttuuristuminen ja vieraskielisyyden lisääntyminen huomioon mm. mahdollisissa kyltityksissä.

Lisätietoa mm. Suomen Vapaa-ajankalastajien julkaisemasta Opas lähikalastuspalveluiden järjestämiseksi -oppaasta https://issuu.com/vapaa-ajankalastajat/docs/opas_la_hikalastuspalveluiden_j_rje

Lisätiedot:
SVK, toiminnanjohtaja Olli Saari, p. 050 339 4660, olli.saari@vapaa-ajankalastaja.fi
SVK, tiedottaja Jaana Vetikko, p. 050 5257806, jaana.vetikko@vapaa-ajankalastaja.fi
Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö (SVK) on maamme suurin vapaa-ajankalastajien järjestö, joka edistää vapaa-ajankalastajien kalastusmahdollisuuksia sekä neuvoo järjestäytyneitä ja järjestäytymättömiä vapaa-ajankalastajia kestävän käytön mukaisessa kalastuksessa. Järjestön 13 vapaa-ajankalastajapiirin 480 seurassa toimii yhteensä noin 34 000 kalastuksen harrastajaa.