Kyykosken viehekalastusalue

Lausunto Kyykosken viehekalastusalueen poikkeuslupahakemuksesta pyydystää säädettyä alamittaa pienempiä rasvaeväleikattuja järvitaimenia, 19.11.2018

Hakemus

Kyykosken viehekalastusalue hakee poikkeuslupaa pyytää säädettyä alamittaa pienempiä rasvaeväleikattuja järvitaimenia Väliväylästä, Kyykosken alueella. Rasvaevättömien alamitta olisi 40 cm ja rasvaevälliset alle 60 cm olisivat rauhoitettuja.

Kyykosken alueella on voimassa Varsinais-Suomen ELY-keskuksen päätös (Dnro: 4726/5710-2016), jonka mukaan kalastuslain 7 §:n mukainen onkiminen, pilkkiminen ja viehekalastus on vuoden 2021 loppuun asti kielletty. Lisäksi hakijalle on myönnetty lupa kalastaa taimenta vapavälinein Väliväylän alueella 1.9.-30.9. välisenä aikana. Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen päätöksellä (Dnro: 103/5713-2014) on puolestaan alennettu järvitaimenen pienin sallittu pyyntimitta alueella 40 senttimetriin. Päätös on voimassa 31.12.2018 saakka.

Hakemuksen perustelut

Kyykosken viehekalastusalue on tehnyt Kyykosken alueella tavanomaista voimakkaampia taimenen istutuksia vuodesta 2000 lähtien, sekä panostanut alueen infran kehittämiseen mittavin talkootyöpanoksin ja 2000-luvun alussa toteutetulla ALMA-rahoitteisella hankkeella. Kahdeksantoista vuotta jatkuneiden taimenistutusten jälkeen alueella ei ole sähkökalastuksissa havaittu luontaisesti lisääntynyttä kantaa, eikä alueen järvissä ole pienille taimenille riittävästi sopivaa talviravintoa.

Kalastettavaksi on istutettu vuosittain noin 400-500 kiloa rasvaevätöntä taimenta, kalastuslupia on myyty vuosittain 500-600 kpl. Vuoden 2018 istutukset jäävät 360 kiloon, koska lähialueen kalantoimittajalta kuolivat isot 3-4-vuotiaat taimenet kesän hellekaudella. Helle ja vähäisemmät istutukset vähensivät myös reilusti v. 2018 lupien myyntimäärää. Hellekesästä johtuen vuoden 2019 istutuksiin on lähialueelta saatavissa vain 3-vuotiasta, 40-50 senttimetristä taimenta.

Suomen Vapaa-ajakalastajien Keskusjärjestön lausunto

Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö (SVK) vastustaa poikkeusluvan myöntämistä säädettyä alamittaa pienempien rasvaeväleikattujen järvitaimenien pyytämiseen.

Kyykoski on merkittävä kalastusmatkailukohde. Varsinais-Suomen ELY-keskuksen päätös (Dnro: 4726/5710-2016) kieltää KL:n 54 §:n nojalla lain 7 §:n mukainen onkiminen, pilkkiminen ja viehekalastus vuoden 2021 loppuun asti tukee alueen kalastustoimintaa hyvin, kuten myös voimassa oleva päätös vapavälinein kalastaa taimenta Väliväylän alueella 1.9.-30.9. välisenä aikana.

SVK:n mielestä hakijan esittämät perusteet alamittaisten taimenten kalastamisen sallimiseen ovat riittämättömät, eikä poikkeuslupaa pidä myöntää istukkaiden saatavuuden ja/tai koon perusteella. 3-vuotiaat istukkaat kuitenkin kasvavat normaalisti ja ylittävät ennen pitkää kalastuslain mukaisen pyyntimitan.