Poikkeuslupa Kotkan Langinkoskelle

Lausunto kalastuslain 47§:n mukaisesta poikkeuslupahakemuksesta kuturauhoituksen kumoamiseksi Kotkan Langinkoskella, 20.6.2018

Hakemus

Metsähallitus hakee Kotkan Langinkosken vapakalastusalueelle lohen ja taimenen kuturauhoituksen kumoamista ajalle 1.-30.9. vuosina 2018-2022. Kumoaminen koskisi vain vapakalastusta. Alueella on vuoden 2017 loppuun saakka ollut voimassa Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen päätöksen (118/5713-2013) mukainen kuturauhoituksen kumoaminen. Vastaava poikkeuslupa on ollut sitäkin ennen.

Hakemuksen perustelut:

Langinkoski on yksi Metsähallituksen keskeisiä vapakalastuskohteita Etelä-Suomessa ja alueella on sallittu vain perhokalastus. Koskelle myydään vuositasolla 400-500 kalastuslupaa. Koskea hoidetaan säännöllisillä 2-v meritaimenten istutuksilla. Vuosittain taimenia istutetaan 2 000 kpl.

Kymijoki on merkittävä kalastusmatkailukohde. Lisäksi Kymijoki on nk. myöhäinen lohijoki. Lohen kutunousu on kiivaimmillaan elokuussa ja Kymijoen lohen paras pyyntiaika alkaa vasta syyskuussa, vesien viiletessä. Lohi ja taimen kutevat Kymijoessa loka-marraskuussa. Jotta vapakalastus ei haittaisi lohen ja taimenen luonnonlisääntymistä, Langinkosken vapakalastuskohteen säännöt kieltävät saaliksi ottaminen 1.9. alkaen. Näin ollen syyskuisen vapakalastuksen salliminen Langinkoskella ei voida olettaa aiheuttavan merkittävää vahinkoa lohen ja taimenen luontaiselle lisääntymiselle. Rauhoitusajan lieventäminen pidentäisi kalastusmatkailusesonkia ja parantaisi kalastusmatkailuyritysten toimintaedellytyksiä sekä Kymijoen kalataloudellista käyttöä.

Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestön lausunto

Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö ei vastusta hakemusta. Kyseessä on tärkeä matkailukalastuskohde, eikä vapakalastus esitetyssä muodossa sääntöineen aiheuta merkittävää vaaraa lohen tai taimenen lisääntymiselle. Koska rauhoitusajan kumoamista haetaan syyskuulle, ei ole myöskään tarvetta kahluukiellolle, joka tulisi tätä myöhemmällä ajanjaksolla kyseeseen.