Lausunto Kolkon osakaskunnan hakemuksesta (Dnro 43/5710/2017) yleiskalastusoikeuksien rajoittamiseksi, 27.2.2018

Lausunto Kolkon osakaskunnan hakemuksesta (Dnro 43/5710/2017) yleiskalastusoikeuksien rajoittamiseksi

Hakemus

Kolkon osakaskunta hakee ELY-keskukselta yleiskalastusoikeuksien rajoittamista hauen lisääntymisen turvaamiseksi vuosittain 1.4.-30.6. välisenä aikana osakaskunnan vesialueella Bredvikissä. Vesialue sijaitsee Iniössä Kolkon saaren länsipuolella.

Hakemusta on perusteltu erityisesti sillä, että kyseessä on laaja kutualue hauelle ja vanhastaan on alueen osalta sovittu, etteivät paikkakuntalaiset kalasta alueella keväisin. Hakemuksen mukaan kalastuspaine on kasvanut ja haukikannat ovat heikentyneet. Kalastusalue on puoltanut osakaskunnan hakemusta.

Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestön (SVK) lausunto

Vastustamme haettua kalastuskieltoa. Perusteluina esitämme seuraavaa:

Kuturauha on SVK:n mielestä tärkeä, erityisesti heikkojen ja/tai uhanalaisten kalakantojen osalta. Hakemuksesta ei ilmene tutkittua tietoa siitä, että yleiskalastusoikeuksien kieltäminen turvaisi alueen haukikantoja. Ympäristökeskuksen ylläpitämän VELMU-kartta-aineiston mukaan hauelle erittäin suotuisia lisääntymisalueita on runsaasti Iniön saariston (mukaan lukien Kolko) alueella.

Luonnonvarakeskuksen (LUKE) parhaillaan kommentoitavan opasluonnoksen (Kohti kestävää kalastusta. Opas kalatalousalueille Osa 3. Hoitokalalajeja) mukaan hauen kuturauhoituksen vaikutuksista ei ole tutkimuksiin perustuvaa näyttöä. Kuturauhoitus saattaa olla LUKEn mukaan perusteltavissa tapauksissa, joissa lisääntymisalueet ovat pienialaisia ja voimakas pyynti estää emokalojen pääsyn niille.

SVK toteaa, että yleiskalastusoikeuksien turvin kalastavien ei tiedetä aiheuttaneen haukikannoille juuri missään merkittävää vahinkoa. Väite vapaa-ajankalastuksen merkittävästä lisääntymisestä Iniön saaren lähivesillä on ylimalkainen, eikä asiaa ole mitenkään todennettu. Lisäksi haettu kieltoaika on reippaasti ylimitoitettu. Hauen kutu painottuu Saaristomerellä toukokuuhun. Hakijan esittämä rauhoituksen aikaväli on aivan liian pitkä vain hauen kutua ajatellen.

Viitaten edellä mainittuun SVK vastustaa anottua yleiskalastuskieltoa ja toteaa, että perusteita KL 54§:n mukaiselle rajoittamiselle ei ole olemassa.