Lausunto Lamminjärven (Pyhäranta) kalastuskieltohakemuksesta, 9.8.2017

Lausunto Lamminjärven (Pyhäranta) kalastuskieltohakemuksesta

Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö (SVK) on tutustunut Lamminjärven kalastuskieltohakemukseen ja esittää lausuntonaan seuraavaa:

Hakemus ja sen perustelut

Insinööritoimisto suunnittelumestarit Oy /Veijo Sammalmaa on hakenut yleiskalastusoikeuksien (onginta, pilkintä ja viehekalastus) kieltämistä Pyhärannan Lamminjärvessä kymmeneksi vuodeksi aikavälillä 1.8.2017 – 31.7.2027. Hakemuksen perusteluina ovat käyttö- ja hoitosuunnitelman tavoitteiden tai kalakannan tavanomaista tehokkaamman hoidon tulosten turvaaminen, sekä kalakannan turvaaminen.

 SVK:n kanta hakemukseen

Lamminjärvi on noin 12,5 hehtaarin suuruinen järvi, joka on noin 700 metriä pitkä ja 300 metriä leveä. Järven rannat ovat vähän rakennetut. Järvi soveltuu erittäin hyvin yleiskalastusoikeuksien perusteella suoritettavaan kalastukseen. Kiellon perusteluiksi hakija ei tuo esille, millä tavoin järveä on tavanomaista tehokkaammin hoidettu istutuksin tai kuinka yleiskalastusoikeuksien nojalla suoritettava kalastus häiritsee kalakannan kehittymistä. Selvitys hakemuksen perusteista puuttuu kokonaan.

Hakijan kuvaus myöhemmin suoritettavista jalokalaistutuksista on ylimalkainen, eikä kerro tulevien hoitotoimenpiteiden sisällöstä tai tarkoitusperistä. Pelkät ”jalokalaistutukset” eivät ole peruste yleiskalastusoikeuksien kieltämiselle. Mikäli hakijan tarkoituksena on perustaa järveen avoin maksullinen ”tehohoidettu” erityiskalastuskohde, niin selvitys tulevasta toiminnasta tulee esittää jo hakemuksessa.

SVK vastustaa em. kiellon antamista kohteelle ja katsoo, että hakemus ei täytä kalastuslain 54 §:n mukaisia edellytyksiä.