Lausunto poikkeuslupahakemuksesta, koskien lohikalojen kalastamista Imatran kaupungin hallinnoimalla Vuoksen virkistyskalastusalueella kalastusasetuksen 1§:ssä mainittuna rauhoitusaikana. 12.5.2017

Lausunto poikkeuslupahakemuksesta, koskien lohikalojen kalastamista Imatran kaupungin hallinnoimalla Vuoksen virkistyskalastusalueella kalastusasetuksen 1§:ssä mainittuna rauhoitusaikana.

Poikkeuslupahakemuksen ehdotuksena on sallia lohikalojen kalastus Vuoksen virkistyskalastusalueella kalastusasetuksen 1§:ssä mainittuna rauhoitusaikana. Hakemuksen perusteeksi hakija esittää, että rauhoitusajan poistaminen parantaa ja pidentää merkittävästi kalastusalueen käyttömahdollisuuksia alueella, jossa vesivoimataloudesta johtuvan säännöstelyn vuoksi ei esiinny merkittävästi lohikalojen lisääntymistä ja kalastus perustuu pääasiassa istutettaviin kaloihin.

Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö (SVK) on tutustunut poikkeuslupahakemukseen ja toteaa lausuntonaan seuraavaa.

Vaelluskalojemme elinkierto edellyttää kulkumahdollisuutta jokien kutu- ja
poikasalueiden sekä syönnösalueiden välillä. Tämä mahdollisuus on hakemuksen mukaisella alueella katkennut Saimaan ja jokialueen välillä voimalarakentamisen yhteydessä.

Vuoksen virkistyskalastusalue on tärkeä kalastusmahdollisuuksien lisääjä paikallisesti sekä alueellisesti Etelä-Karjalassa. Hakemuksen mukaisella alueella taimen lisääntyy vähäisessä määrin luontaisesti ja kalastuksenkohteena olevat kalat ovat pääosin peräisin istutuksista, joten hakemuksen mukainen rauhoituksen poisto ei vaaranna alueella luontaisesti lisääntyviä kalakantoja. Koska alueelta on kuitenkin mahdollisuus saada rauhoitettuja rasvaevällisiä lohikaloja, tulisi hakijan opastaa alueella kalastavia kalastajia alamittaisten ja rauhoitettujen kalojen oikeaoppiseen vapauttamiseen.