Lausunto poikkeuslupahakemuksesta rauhoitusaikoihin Kymijoen Koivukosken voimalaitoksen alapuolisessa Langinkosken haarassa

Lausunto poikkeuslupahakemuksesta rauhoitusaikoihin Kymijoen Koivukosken voimalaitoksen alapuolisessa Langinkosken haarassa 23.8.2018

Hakemus

Kalastusasetuksen 1 §:n mukaan lohi, taimen ja siika ovat joessa rauhoitettuja 1.9.-30.11. välisenä aikana. Kotkan kaupunki hakee poikkeuslupaa rauhoitusajasta Koivukosken voimalan alapuoliselle alueelle Kymijoen Langinkosken haarassa siten, että lohen ja taimenen kalastaminen vapakalastusvälineillä on sallittua vuosittain 1.9.-30.9. välisenä aikana kaupungin kalastusalueilla kaikille kalastajille ja 1.10.-30.11. välisenä aikana kalastusmatkailuyritysten järjestämänä kalastusoppaiden johdolla.

Hakemuksen perustelut

Kymijoen Langinkoskenhaarassa Koivukosken voimalaitoksen alapuolelta mereen ulottuvalla alueella on Kotkan kaupungin järjestämää kalastusta. Koivukosken voimalaitoksen alapuolella on ensin nk. Ykköspooli, jossa kalastus on sallittua ainoastaan kalastusmatkailuyritysten järjestämänä. Poolin alapuolella on Ruhavuolteen ja Siikakosken alue, Siikakoskella venekalastusalue sekä Tattarinkosken venekalastusalue. Tattarinkosken alapuolella Metsähallitus vastaa kalastuksen järjestämisestä. Alueella toimii myös kalastusmatkailuyrittäjiä, joille Kymijoki on tärkeä paikka kalastaa.

Alueella on aiemmin ollut voimassa poikkeuslupa lohen ja taimenen kalastamiseen rauhoitusaikana siten, että loka-marraskuussa on ollut sallittua ainoastaan kalastusmatkailuyritysten järjestämänä. Käytäntö on ollut toimiva ja on etenkin 1.10.-30.11. välisenä aikana erittäin tärkeä kalastusmatkailuyrityksille. Rauhoitusajan lyhentäminen pidentää merkittävästi kalastuskautta.

Suomen Vapaa-ajakalastajien Keskusjärjestön lausunto

Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö (SVK) ei vastusta hakemusta mutta esittää siihen pari tarkennusta.
Kymijoki on merkittävä kalastusmatkailukohde ja sen lisäksi se on nk. myöhäinen lohijoki. Lohen kutunousu on kiivaimmillaan elokuussa ja Kymijoen lohen paras pyyntiaika alkaa vasta syyskuussa, vesien viiletessä. Lohi ja taimen kutevat Kymijoessa loka-marraskuussa.
Metsähallitus on hakenut ja saanut ELY-keskuksen päätöksellä 9.7.2018 (dnro 2161/5713-2018) Kymijoen Langinkoskelle poikkeusluvan kalastaa vapakalastusvälineillä lohta ja taimenta 1.9.-30.9. välisenä aikana Metsähallituksen hallinnoimilla vesialueilla vuoteen 2020 asti. ELY-keskus katsoo päätöksessään, että kalastuksen salliminen päätöksessä määrätyillä lupaehdoilla pitää yllä paikallisten toimijoiden mielenkiintoa Kymijoen kalatalousasioiden kehittämiseen, lisää joen virkistysarvoa ja kalatalouskäyttöä eikä aiheuta merkittävästi haittaa Kymijoen vaelluskalakannoille.
SVK katsoo, että yhtenäinen menettely Langinkosken haaran lupa-alueilla on enemmän kuin suotavaa. Poikkeuslupa Kotkan kaupungille voidaan myöntää ELY-keskuksen Metsähallitukselle myöntämän poikkeusluvan lupaehdoilla. Kotkan kaupungin poikkeuslupapäätöksen lupaehtoihin on em. lisäksi lisättävä kahluukielto loka-marraskuussa mätijyvien suojelemiseksi ko. alueilla, koska lohi ja taimen kutevat tuolloin Kymijoessa.   Näin syksyinen vapakalastus Langinkosken haarassa ei aiheuta merkittävää haittaa lohen ja taimenen luontaiselle lisääntymiselle.
Rauhoitusajan lieventäminen em. lupaehdoilla pidentäisi kalastusmatkailusesonkia ja parantaisi kalastusmatkailuyritysten toimintaedellytyksiä sekä Kymijoen kalataloudellista käyttöä. Kyseessä on tärkeä matkailukalastuskohde, eikä vapakalastus esitetyssä muodossa – ottaen huomioon edellä esitetyt lupaehdot – aiheuta merkittävää vaaraa lohen tai taimenen lisääntymiselle tai vaellukselle.