Kalastuksen lupamaksut mukaan liikuntaetuun

Kalastuksen lupamaksut mukaan liikuntaetuun, toivovat suomalaiset – Vapaa-ajankalastajat haastaa yritykset antamaan työntekijöilleen aikaa kalastukselle

Yli puolet suomalaisista kannattaa kalastukseen liittyvien lupamaksujen liittämistä liikuntaetuun. Suomen Vapaa-ajankalastajat haastaa yritykset tarjoamaan työntekijöilleen kesällä vähintään tunnin työaikaa kalastukseen käytettäväksi.

Yli puolet suomalaisista on sitä mieltä, että työpaikan liikuntaetua tulisi olla mahdollista käyttää myös kalastonhoitomaksun ja muiden kalastuslupien maksuun, selviää Suomen Vapaa-ajankalastajien (SVK) kyselytutkimuksesta. Tätä kannatti noin 54 prosenttia järjestön kesäkuun alussa teettämään kyselyyn vastaajista.

Suomen Vapaa-ajankalastajien (SVK) tiedottaja Jaana Vetikko kertoo, että kyselyn taustalla on kansanedustajien viime vuonna tekemä toimenpidealoite. Siinä esitetään, että työnantajien tarjoaman liikuntaedun piiriin lisättäisiin kalastukseen liittyvät kalastuslupa-, kalastonhoito- ja muut maksut sekä erilaiset kalastusvälinevuokraus-, kalastusmatkailu- ja kalastusopaspalvelut.

SVK:n mielestä aloite on kannatettava ja kalastuksen salliminen täytyy määritellä verottajan ohjeissa jatkossa selvästi ja sallivasti. Vetikon mukaan nykyiset virikeseteleiden käyttöoikeudet sisältävät paljon toimintaa, joiden liikunnallinen vaikutus ei ole kalastusharrastusta suurempi, eikä kalastuksen jättämiselle liikuntaedun ulkopuolelle ole perustetta.

– Kalastus on hyödyllinen luontoharrastus, joka auttaa irrottautumaan työstressistä ja edistää työssä jaksamista. Se lisää paitsi harrastajansa ulkoilua ja liikkumista, myös sosiaalista ja henkistä hyvinvointia. Uudistuksella olisi positiivisia vaikutuksia myös palveluiden kysyntään ja työpaikkojen syntymiseen kotimaisella kalastuspalvelualalla. Lisäksi särkikalojen kalastus ja syöminen on ympäristöteko, joka huolehtii osaltaan vesistöjemme kunnosta, Vetikko toteaa.

Haasta työnantajasi antamaan aikaa kalastukselle

SVK:n kyselyssä sai kannatusta myös ehdotus, että työnantaja antaisi tämän tai viime vuoden tyky-tunnit työntekijöiden käyttöön kalastukseen varattuna aikana. Tätä kannatti lähes kolmasosa vastaajista, miehet naisia enemmän. Vain joka kymmenes suomalainen vastusti ehdotusta.

Suomen Vapaa-ajankalastajat haastaakin tänä kesänä yritykset tarjoamaan työntekijöilleen vähintään tunnin työaikaa kalastukseen käytettäväksi. Työntekijät voivat myös itse haastaa työnantajansa mukaan kampanjaan SVK:n verkkosivuilla (www.vapaa-ajankalastaja.fi/fiksukalastaa) olevan lomakkeen kautta 14.6.–30.8.2021. SVK välittää haasteet eteenpäin yritysten HR-osastoille.

– Nyt kannattaa tarjota työntekijöille kalastuksesta iloa, elämyksiä, kavereita ja terveyttä tuova hieno harrastus. Työnantajan lahjoittamat tunnit voisi käyttää esimerkiksi Street Fishing -tapahtumissa, joita järjestetään kesän aikana kaupungeissa ympäri Suomen. Aina ei tarvitse mennä merta edemmäs kalaan, vaan myös aivan kaupunkien ytimessä on usein upeita lähikalastuskohteita, Vetikko vinkkaa.

Haasta työnantajasi antamaan aikaa kalastukselle osoitteessa www.vapaa-ajankalastaja.fi/fiksukalastaa/. Kaikkien haasteen lähettäneiden kesken arvotaan lahjakortti kalareissuun Ahvenanmaalle.

Tietoa kyselytutkimuksesta:

SynoInternational suoritti Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestön tilaaman kyselytutkimuksen kesäkuussa 2021. Kyselyyn vastasi 1 010 henkilöä ympäri Suomea, ja vastaajien ikähaarukka oli 18–80 vuotta. Kyselytutkimuksen tavoitteena oli kartoittaa vapaa-ajankalastukseen liittyviä tapoja, mielipiteitä ja asenteita.

Tietoa julkaisijasta:

Suomen Vapaa-ajankalastajat on maamme suurin vapaa-ajankalastajien järjestö, joka edistää vapaa-ajankalastajien kalastusmahdollisuuksia sekä neuvoo järjestäytyneitä ja järjestäytymättömiä vapaa-ajankalastajia kestävän käytön mukaisessa kalastuksessa. Järjestön 13 vapaa-ajankalastajapiirin 480 seurassa toimii yhteensä noin 34 000 kalastuksen harrastajaa.

Lisätietoja:

Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö, toiminnanjohtaja Olli Saari, p. 050 339 4660, olli.saari@vapaa-ajankalastaja.fi; tiedottaja Jaana Vetikko p. 050 525 7806, jaana.vetikko@vapaa-ajankalastaja.fi.

www.vapaa-ajankalastaja.fi
www.vapaa-ajankalastajalehti.fi
www.vapaa-ajankalastaja.fi/vastuullinen/
www.fisuun.fi
www.ottiopas.fi
www.facebook.com/vapaa.ajankalastajat/