Lisäykset, Itämeren kalastuskiintiöt, MMVK

Lisäykset lausuntoon ehdotuksesta Itämeren vuoden 2013 kalastuskiintiöiksi, 16.10.2012

Otsikossa mainitun asian käsittelyssä maa- ja metsätalousvaliokunnan kokouksessa 12.10.2012 kokoukseen tuotiin maa- ja metsätalousministeriön toimesta perusmuistio, josta valiokunta pyysi mahdollisia huomioita tiistaihin 16.10.2012 mennessä.
Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö (SVK) esittää jäljempänä joitakin muistioon liittyviä huomiota ja liittää mukaan alkuperäisen lausuntonsa, josta on korjattu sivuilla 2 ja 3 ollut, raportoimatonta kalastusta koskeva asiavirhe.

Lisäkommentit perusmuistioon:

1. Lohen enimmäiskiintiöistä vähennettävä raportoimaton kalastus on muutakin kuin vain puolalaisten väärinraportoitua kalastusta.
Perusmuistiossa oletetaan, että I CESin enimmäiskiintiöstä vähentämä raportoimaton kalastus olisi vain puolalaista väärinraportoitua kalastusta, jossa suurin osa lohisaaliista ilmoitetaan meritaimeniksi, joita kiintiöt eivät koske.
ICESin neuvonannossa puolalaisen väärinilmoitetun lohisaaliin osuus vuonna 2011 oli 43 500 lohta. Muun raportoimattoman kalastuksen osuus noin 40 000 lohta, eli noin 48 % kaikesta raportoimattomasta kalastuksesta.  Muuta raportoimatonta kalastusta ei erikseen kohdistettu mihinkään jäsenvaltioon ja siksi se tulee vähentää yhteisestä kiintiöstä ennen kiintiöidne jakamista jäsenvaltioiden kesken.

2. Pohjanlahden heikkoja lohikantoja ei voida elvyttää vain Itämeren pääaltaan lohenkalastuksen rajoituksilla ja jokikohtaisilla toimilla.
Muistiossa (sivu 4) annetaan ymmärtää, että Pohjanlahden heikkojen lohikantojen tilaa ei voida pienilläkään enimmäiskiintiöillä parantaa ja siksi tarvitaan kohdistettuja toimia, kuten Itämeren pääaltaan (sekakanta)kalastuksen rajoituksia ja jokikohtaisia toimia.
Muistiossa unohdetaan, että
– myös Pohjanlahden rannikkokalastus on sekakantakalastusta, joka uhkaa mainittuja kantoja ja että
– mikäli sekakantakalastus jatkuu, jokikohtaisilla toimilla ei ole vaikutusta, koska kutukalat eivät pääse palaamaan merivaellukseltaan takaisin kotijokeensa