Pilkki- ja viehekalastuskielto Pikkujärvelle

Lausunto Metsäliitto Osuuskunnan pilkki- ja viehekalastuskieltohakemuksesta Lohjan Pikkujärvelle, 17.12.2018

Hakemus

Metsäliitto Osuuskunta hakee KL 54 §:n mukaista yleiskalastusoikeuksien kieltoa – eli pilkki- ja viehekalastuskieltoa – kymmeneksi vuodeksi Lohjan Pikkujärvelle.

Perustelut

Metsäliitto Osuuskunta hakee Lohjan Pikkujärvelle pilkki- ja viehekalastuskieltoa kymmeneksi vuodeksi. Kielto koskisi haukea ja perusteluksi yleiskalastuskieltoihin hakija mainitsee Pikkujärven rehevyyden ja ison ruutanakannan. Pikkujärvellä harjoitetaan hoitokalastusta ja talvisin vesistöä hapetetaan. Lisäksi istutetaan haukea. Hakijan mukaan hauet on kuitenkin kalastettu liki loppuun.

Hakija on täydentänyt hakemustaan viittaamalla julkaisuun ”Lohjan Pikkujärven kunnostussuunnitelma” (Anne-Marie Hagman, Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen julkaisuja 19/2010), jossa yhtenä kunnostusta tukevana toimenpiteenä mainitaan:

”6.4.4. Kalastuksen järjestäminen ja säätely
Petokaloja tulisi suosia käyttämällä hyväksi pyyntirajoituksia, kutualue ja -aika rauhoituksia ja istutuksia. Myös kutualueita voidaan kunnostaa. Näillä toimenpiteillä on myönteistä vaikutusta järven haukien kasvuun ja määrään.”

Suomen Vapaa-ajakalastajien Keskusjärjestön lausunto

Suomen Vapaa-ajakalastajien Keskusjärjestö (SVK) vastustaa yleiskalastuskiellon myöntämistä Pikkujärvelle. Hakijan oma mielipide haukien loppumisesta näyttäisi lähinnä pohjautuvan toiveeseen rajata yleiskalastusoikeuksien turvin kalastavat pois omilta vesiltään. Hakija ei kuitenkaan ole kyennyt näyttämään toteen, että Pikkujärven haukikanta olisi romahduksen partaalla ja että pilkintä ja viehekalastus olisivat syypäitä väitettyyn haukikatoon.

Kieltohakemuksessa esiintyvä ELYn julkaisu on vuodelta 2010, ja siinä on osittain vanhentunutta tietoa; järveä esim. hapetetaan talvisin ja SVK:n tietojen mukaan haukikanta on voimissaan.

Avovesikaudella Pikkujärvelle ei juurikaan pääse. Järvellä ei ole yhtään veneenlaskuramppia ja ainut tiekin johtaa kartanolle. Rannalta kalastaminen on paikoin mahdollista, paikoin ei. Talviaikaan Pikkujärvellä jonkin verran pilkitään ja talvinen täkyongintakin on mahdollista vesienomistajilta erikseen lunastettavalla luvalla. Verkkolupia ei myydä laisinkaan. Kalastuspaine ei näyttäisi olevan kovin kummoinen ja näin ollen ei löydy perusteita yleiskalastusoikeuksien turvin tapahtuvan kalastuksen kiellolle.