Maamme kalalajit

Suomessa tavatut kalat ja ympyräsuiset

Alla olevaan luetteloon on koottu kaikkien Suomessa tavattujen kalalajien suomen-, ruotsin- ja englanninkielinen sekä tieteellinen nimi. Luettelossa on mukana myös aluperältään ulkomaisia kalalajeja, joita viljellään Suomessa tai on kokeeksi istutettu luonnonvesiin.
Sinisellä värillä olevista lajeista saat lisätietoa klikkaamalla kalan nimeä.

Nimet

Suomi

Svenska

English

Latin

Kala Fisk Fish Pisces
Ahven abborre perch Perca fluviatilis
Allikkosalakka  groplöja belica Leucaspius delineatus
Ankerias  ål eel Anguilla anguilla
Elaska Spetstjärtat långebarn snake blenny Lumpenus lampretaeformis
Harjus  harr grayling Thymallus thymallus
Harmaanieriä  kanadaröding lake trout Salvelinus namaycush
Hauki  gädda pike Esox lucius
Hietakampela  sandskädda dab Limanda limanda
Hietatokko  sandstubb  sand goby Pomatoschistus minutus
Hopealohi  silverlax  Coho salmon Onchorynchus kisutch
Hopearuutana  silverruda  Prussian carp Carassius gibelio
Härkäsimppu  hornsimpa  fourhorned sculpin Triglopsis quadricornis
Idänsieraintokko  Skäggtömmad smörbult  Eastern tubenose goby  Proterorhinus nasalis
Imukala  ringbuk  striped seasnail  Liparis liparis
Imukarppi  sugkarp  longnose sucker  Catostomus catostomus
Isobassi  öringabborre  largemouth bass  Micropterus salmoides
Isosimppu  rötsimpa shorthorn sculpin  Myoxocephalus scorpius
Isotuulenkala  tobiskung  greater sandeel  Hyperoplus lanceolatus
Kampela  flundra  flounder  Platichthys flesus
Karppi  karp  carp  Cyprinus carpio
Kiiski  gers  ruffe  Gymnocephalus cernua
Kilohaili  skarpsill  sprat  Sprattus sprattus
Kirjoeväsimppu  bergsimpa  alpine bullhead  Cottus poecilopus
Kirjolohi  regnbåge  rainbow trout  Oncorhynchus mykiss
Kivennuoliainen  grönling  stone loach  Barbatula barbatula
Kivinilkka  tånglake  eelpout  Zoarces viviparus
Kivisimppu  stensimpa  bullhead  Cottus gobio
Koiralohi  hundlax  chum salmon  Oncorhynchus keta
Kolmipiikki  storspigg  three-spined stckleback  Gasterosteus aculeatus
Kuha  gös  pike-perch Sander lucioperca
Kuningaslohi  kungslax  chinook salmon Oncorhynchus tschawytscha
Kuore  nors  smelt  Osmerus eperlanus
Kymmenpiikki  småspigg  nine-spined stickleback  Pungitius pungitius
Kyttyrälohi  puckellax  pink salmon  Oncorhynchus gorbuscha
Lahna  braxen  bream  Abramis brama
Liejutokko  lerstubb  common goby  Pomatoschistus microps
Lohi  lax  Atlantic salmon  Salmo salar
Made  lake  burbot  Lota lota
Makrilli  makrill  Atlantic mackerel  Scomber scombrus
Meriankerias  havsål  European conger  Conger conger
Meribassi  havsabborre  European seabass  Dicentrarchus labrax
Merinahkiainen  havsnejonöga  sea lamprey  Petromyzon marinus
Miekkasärki  skarkniv  ziege  Pelecus cultratus
Monni  mal  Wels catfish  Silurus glanis
Muikku  siklöja  vendace  Coregonus albula
Mustatäplätokko  svartmunnad smörbult  round goby  Neogobius melanostomus
Mustatokko  svart smörbult  black goby  Gobius niger
Mutu  elritsa  minnow  Phoxinus phoxinus
Nahkiainen  flodnejonöga  lamprey  Lampetra fluviatilis
Neliviiksimade  fyrtömmad skärlånga  fourbeard rockling  Enchelyopus cimbrius
Nieriä  röding  arctic charr  Salvelinus alpinus
Nokkakala  näbbgädda  garfish  Belone belone
Ohuthuulikeltti  tunnläppad multe  thinlip mullet  Liza ramada
Paksuhuulikeltti  tjocläppad multe  thicklip grey mullet  Chelon labrosus
Partasimppu  skäggsimpa  armed bullhead  Agonus cataphractus
Pasuri  björkna  silver bream  Blicca bjoerkna
Peledsiika  peledsik  peled whitefish  Coregonus peled
Piikkihai  pigghaj  piked dogfish  Squalus acanthias
Piikkikampela  piggvar  turbot  Scophtalmus maximus
Piikkimonni  brun dvärgmal  brown bullhead  Ameiurus nebulosus
Piikkisimppu  oxsimpa  longspined bullhead  Taurulus bubalis
Pikkubassi  svartabborre  smallmouth bass  Micropterus dolomieui
Pikkunahkiainen  bäcknejonöga  European brook lamprey  Lampetra planeri
Pikkutuulenkala  kusttobis  small sandeel  Ammodytes tobianus
Pilkkusilli  majfisk  allis shad  Alosa alosa
Punakampela  rödspätta  plaice  Pleuronectes platessa
Punalohi  rödlax  sockeye salmon  Oncorhynchus nerka
Puronieriä  bäckröding  brook trout  Salvelinus fontinalis
Pyörökuonosiika  bredsik  broad whitefish  Coregonus nasus
Rantanuoliainen  nissöga  stone loach  Cobitis taenia
Rasvakala  sjurygg  lumpsucker  Cyclopterus lumpus
Rohmutokko Amursömnfisk Chinese sleeper Perccottus glenii
Ruohokarppi  gräskarp  grass carp  Ctenopharyngodonidella
Ruutana  ruda  Crucian carp Carassius carassius
Salakka  löja  bleak  Alburnus alburnus
Euroopansampi  stör  sturgeon  Acipenser sturio
Sarda  pelamida  Atlantic bonito  Sarda sarda
Sardelli  ansjovis  European anchovy  Engraulis engrasicholus
Seipi  stäm  dace  Leuciscus leuciscus
Seitsenruototokko  sjustrålig smörbult  two-spotted goby  Gobiusculus flavescens
Siika  sik  whitefish Coregonus lavaretus
Silakka  strömming  Baltic herring Clupea harengus membras
Silokampela slätvar  brill Scopthalmus rhombus
Siloneula  mindre havsnål  straightnose pipefish  Nerophis ophidion
Siperiansampi  Sibirisk stör  Siperian sturgeon  Acipenser baeri
Sorva  sarv  rudd Scardinius erythrophthalmus
Sterletti  sterlett  starlet Acipenser ruthenus
Sulkava  faren  zope  Abramis ballerus
Suutari  sutare  tench Tinca tinca
Särki  mört  roach Rutilus rutilus
Särmäneula  kantnål  broadnosed pipefish Syngnathus typhle
Säyne  id  ide  Leuciscus idus
Taimen  öring  trout  Salmo trutta
Teisti  tejstefisk  butterfish  Pholis gunnellus
Toutain  asp  asp  Aspius aspius
Turpa  färna  chub  Squalius cephalus
Turska  torsk  cod  Gadus morhua
Tähtisampi  stjärnstör  starry sturgeon  Acipenser stellatus
Täpläsilli  staksill  twaite shad  Alosa fallax
Törö  sandkrypare  gudgeon  Gobio gobio
Vaskikala  tångspigg  fifteen-spined stickleback  Spinachia spinachia
Venäjänsampi  Rysk stör  Russian sturgeon  Acipenser gueldenstaedti
Viisipiikki bäckspigg brook stickleback Culaea inconstans
Vimpa  vimma  Baltic vimba  Vimba vimba