Merikarvianjoen syysrauhoitus

Lausunto lupahakemuksesta syysrauhoituksen poistamiseksi Merikarvianjoella, 24.8.2021 varely

Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö (SVK) on tutustunut Merikarvian Kalakierros Yhtymän jättämään lupahakemukseen syysrauhoituksen poistamiseksi (Kalastuslain 47§ mukainen poikkeuslupa).

Hakemuksessaan Merikarvian Kalakierros anoo taimenen sekä lohen syysrauhoituksen poistamista 1.9.–30.11. Hakemus on vuosille 2021–2026.

Merikarvian joella Kalakierros Yhtymä on noudattanut jo aiemmin lohikalojen osalta (taimen, lohi, harjus ja siika) tiukkaa kalastuksen säätelyä ja kyseiset kalalajit ovat olleet rauhoitettuja joessa koosta riippumatta. Vapautusvelvoite on koskenut myös rasvaeväleikattuja yksilöitä. Alueelle istutetaan kirjolohta hyödynnettäväksi kalalajiksi.

Kalakierros Yhtymä palauttaa suuren osan lupatuloistaan jokeen kalaistutusten muodossa ja osa lupatuloista käytetään merilohen sekä meritaimenen mäti- ja poikasistutuksiin.
Syysrauhoituksen poistoa perustellaan paikallistaloudellisin vaikutuksin. Alueen yritystoiminta sekä luvanmyynti kärsisivät syysrauhoituksen aiheuttamasta matkailun vähenemästä.

Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestön kanta

Kalastuslaki- ja asetus turvaavat taimenelle, lohelle ja siialle vaellus- ja kuturauhan vaelluskalavesistöissä syyskuun alusta marraskuun loppuun.

Merikarvianjoki on erittäin suosittu vapaa-ajankalastuskohde, ja jokeen myydään vuosittain yli 4 000 kalastuslupaa. Kalastus on ollut jo aiemmin sallittua syysrauhoituksen aikana, ja syysrauhoituksen aikana jokeen on myyty lähes tuhat kalastuslupaa. Joen saalistilasto osoittaa, että taimenta ei saada saaliiksi merkittävässä määrin. Koko edellisellä kaudella taimenia on tullut saaliiksi tilaston mukaan noin sata kappaletta ja syysrauhoituksen aikana yhdeksän yksilöä. Kaikki taimenet on vapautettu. Saaliiksi saatujen lohien, harjusten ja siikojen määrää ei ole ilmoitettu.

SVK:n mielestä kalastuslain 47§ mukainen poikkeuslupa syysrauhoituksen poistamiseksi voidaan myöntää. Syksyn aikaisen kalastuksen ei katsota merkittävästi kohdentuvan taimeneen, loheen tai siikaan, mutta niitä voidaan kuitenkin olettaa tulevan saaliiksi joissain määrin.
SVK suosittelee alueella väkäsellisten koukkujen kieltoa vähintään syyskuun alusta marraskuun loppuun, mutta mielellään ympärivuotisena käytäntönä. SVK esittää myös kalastuksessa käytettävien koukun haarojen rajoittamista kolmeen ja maksimissaan koon 6 koukkujen käytön sallimista. Esityksen perusteena on kalojen mahdollisimman helppo vapauttaminen vähäisin vaurioin.