Kaivattua tietoa merilohenuistelusta

Kaivattua tietoa merilohenuistelusta

Vihdoin on tarjolla tietoa merilohen uistelijoiden merisaaliista Suomen vesialueella. Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö on julkaissut selvityksen merilohen uistelusta vuodelta 2017-(2019). Selvitys perustuu kyselytiedusteluun, jossa pyydettiin lohen uistelua harrastavia vastaamaan venekuntakohtaisesti kalastusaluetta, lohisaalista sekä lohen uisteluun käytettyä rahasummaa liittyviin kysymyksiin vuonna 2017. Kysely jaettiin sosiaalisen median kalastajaryhmissä sekä lohen uistelijoiden WhatsApp-ryhmän kautta ja siihen saatiin vastaus 92 venekunnalta. Kysely on ensimmäinen lohen vetouistelua harrastaville kohdennettu kysely, sillä aiemmat Luonnonvarakeskuksen tekemät vapaa-ajankyselyt on kohdennettu kaikille kalastuksenharrastajille.
Kyselyssä tiedusteltiin saalista Ahvenanmeren, Pohjanlahden sekä Suomenlahden osalta.
Kyselyyn vastanneissa 92 venekunnassa oli miehistöä 208 henkilöä (ka. 2,26). Vastanneille kertyi yhteensä 746 meripäivää ja alamitantäyttäviä lohia saatiin saaliiksi 288 kpl. Pyydettyjen lohien yhteispaino oli 2371 kiloa. Lohien keskipaino oli 8,23 kiloa. Saadakseen yhden lohen vaadittiin keskimäärin 2,58 uistelupäivää. Saaliskeskiarvo kaikki alueet huomioiden oli 0,39 lohta/kalastuspäivä.
Lohen uistelun laskennallinen kokonaissaalis Suomessa vuonna 2017 oli noin 1200 lohta.

Lohen hinta on yli 1000 €/kpl

Rahaa merilohen uistelussa käytettiin 3 461 €/venekunta (yht. 311 500 €). Summaan ei ole laskettu veneen arvoa vaan muut kauden aikana lohenuistelusta aiheutuneet kulut (polttoaineet, kalastonhoitomaksu, majoituskulut, uisteluvälineet ja viehehankinnat jne.) Uistelukaluston (vene, moottori ja varusteet) arvo oli keskimäärin 31 962 € (yht. 2 940 500 €). Mitallisen lohen hinta vain välittömät kulut huomioon ottaen oli 1081,50 €.


Julkaisun voi ladata maksutta osoitteessa https://issuu.com/…/…/merilohen_uistelu_suomessa_vuonna_2017