Meritaimenen kalastus

Lausunto meritaimen kalastuksesta yleisellä vesialueella meressä
22.3.2004
 

Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö ry tutustuttuaan viitekirjeiden
yhteydessä lähetettyihin ja asiallisesti samansisältöisiin päätösluonnoksiin
meritaimenen kalastuksessa käytettävien pohjaverkkojen pienimmästä sallitusta
silmäkoosta ja meritaimenen alamitan nostamisesta valtion yleisellä vesialueella
meressä Suomenlahdella Kaakkois-Suomen ja Uudenmaan TE -keskusten toimialueilla
esittää lausuntonaan seuraavaa.

Päätösluonnoksen perusteluissa TE -keskukset esittävät tavoittelevansa
meritaimenen kalastuksen saamista kestävän käytön periaatteiden mukaiseksi.
Erityisesti mainitaan pyrittävän meritaimenistutusten tuoton parantamiseen,
luonnonkantojen häviämisen estämiseen, jokiin nousevien sukukypsien emokalojen
määrän kasvattamiseen ja kantojen luonnonvaraisen lisääntymisen tehostamiseen.

Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö pitää esitettyjä tavoitteita
ajankohtaisina ja asiallisina. Lausunnolla olevien päätösten vaikutusalue
käsittää kuitenkin vain Suomenlahden yleiset vesialueet meressä. Rannikon
läheisillä vesialueilla meressä taas jäävät voimaan kalastuslainsäädännön
meritaimenen kalastusta koskevat säädökset tai vesialueen omistajien ja
kalastusalueiden mahdollisesti antamat määräykset meritaimen kalastukselle.
Monissa näistä kalastusalueiden päätöksissä on nyt lausunnolla olevien
päätösluonnosten kanssa samankaltaisia kalastusta koskevia määräyksiä, mutta
yksityiskohdissaan ne eroavat toisistaan. Tätä hajanaisuutta on pidettävä
määräysten asiallisesta tavoitteesta huolimatta kalastajien kannalta
harmillisena.

Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestön käsityksen mukaan Suomenlahden
meritaimenen alamitan tulisi olla sama koko alueella niin meritaimenkantojen
syönnös-, nousu- kuin lisääntymisalueillakin. Jos tämä ei onnistu vapaaehtoisin
ratkaisuin, se voidaan toteuttaa muiden kalastuslainsäädäntömme tarjoamien
ratkaisujen avulla.

Alamitan nostaminen vaikuttaa kaikessa kalastuksessa perusteluissa
mainittujen tavoitteiden saavuttamiseen. Verkkokalastuksen kohdalla esitetty
ratkaisu, joka nostaa meritaimenen kalastuksessa käytettävien pohjaverkkojen
silmäkoon samaksi kuin lohipaunettien silmällä ottavissa osissa sallitaan, on
näiltä osin oikean suuntainen, mutta jäljellä ovat monet verkkopyyntiin ja sen
valvontaan liittyvät tulkinnalliset tilanteet. Meritaimenhan on vain yksi
verkkopyynnin saaliskaloista ja sitä saadaan myös muihin kalalajeihin
kohdistetun verkkopyynnin sivusaaliina.

Luonnonvaraisen elämänkierron varassa elävien meritaimenkantojen ylläpito
jäljellä olevien ja kunnostettujen lisääntymisalueiden puitteissa edellyttää mm.
meritaimenen kalastukseen kohdistettua hyvinkin täsmällistä ohjausta kautta
linjan. Järkevästi toteutettu meritaimenen kalastuksen ohjaus ja nyt lausunnolla
olevien päätösluonnosten kaltaiset toimenpiteet mahdollistavat Suomen
Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestön käsityksen mukaan Suomenlahdella
tuloksellisen istutustoimintaan perustuvan meritaimenen kalastuksen kehittämisen
luonnonvaraisten meritaimenkantojen ylläpidon ohessa.

 

Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö huomauttaa lopuksi, että
järjestäytyneiden vapaa-ajankalastajien järjestöverkko, joka sisältää
paikallisia ja alueellisia kalaseuroja, piiritason yhteisöjä sekä kolme
valtakunnallista järjestöä, on muutama vuosi sitten tiivistänyt toimintaansa
niin, että kolme valtakunnallista keskusjärjestöä ovat organisoitunut yhdeksi
valtakunnalliseksi keskusjärjestöksi Suomen Vapaa-ajankalastajien
Keskusjärjestöksi (SVK). Tämä lausunto on annettu SVK:n toimesta ja nimissä,
vaikka viitekirje on osoitettu kaikille sen kolmelle jäsenjärjestölle.