Metsähallituksesta asetus

Lausunto luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi Metsähallituksesta, 21.3.2016

Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö (SVK) on tutustunut  luonnokseen valtioneuvoston asetukseksi Metsähallituksesta.
SVK tarkastelee esitystä lähinnä vesiluonnon virkistyskäytön ja suojelun näkökulmasta ja kiinnittää huomiota Metsähallituksen toimintaa ohjaavan hallituksen kokoonpanoon.
SVK esittää lausuntonaan kunnioittaen seuraavaa.

METSÄHALLITUKSEN HALLITUS
Metsähallituksen toimet sekä omistamillaan yksityisvesillä että yleisvesialueilla vaikuttavat merkittävästi vapaa-ajankalastukseen, joka on noin 1,6 miljoonan suomalaisen suosittu luontoharrastus. Vapaa-ajankalastajat ovat myös ahkeria valtion retkeily- ja suojelualueiden käyttäjiä.
Kalastuksella ja muulla virkistyskäytöllä on keskeinen rooli valtion vesi- ja maa-alueiden käytössä. Tästä syystä Metsähallituksen päätöksenteossa tulee olla ylintä johtoa myöten vahva luonnon virkistyskäytön asiantuntemus.

Eduskunnassa käsiteltävänä olevan Metsähallituslain 43 §:n nojalla valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa tarkempia säännöksiä Metsähallituksen ensimmäisestä tilikaudesta ja sitä koskevasta kirjanpidosta, tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta, erillisestä kirjanpidosta ja erillisestä tilinpäätöksestä, hallituksen kokoonpanosta, tehtävistä, asettamisesta, päätösvallasta ja jäsenten kelpoisuudesta, toimitusjohtajasta sekä hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista.

Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö esittää asetusluonnoksen 1 §:n täydentämistä niin että
– Metsähallituksen hallituksessa vähintään yhden jäsenen tulee edustaa luonnon virkistyskäytön asiantuntemusta ja että
– hallituspaikka tai -paikat varataan valtakunnallisille luonnon virkistyskäyttöä ja suojelua edistäville järjestöille.

MAAKUNNALLISTEN NEUVOTTELUKUNTIEN KOKOONPANO
Asetuksen 5 §:ssä määritellään metsähallituksen toimintaa ohjaavien maakunnallisten neuvottelukuntien kokoonpanosta, josta todetaan: ”Neuvottelukuntaan kuuluvien jäsenten tulee edustaa monipuolisesti alueen väestöä, metsätaloutta, elinkeinoelämää, ympäristönsuojelua ja kansalaisjärjestöjä.”

SVK esittää, että asetuksen 5 §:n täydentämistä niin, että neuvottelukuntaan kuuluvien tulee edustaa myös luonnon virkistyskäyttöä, kuten vapaa-ajankalastusta.