Medlemstidning

Finlands Fritidsfiskare Centralförbunds medlemstidning Vapaa-ajan Kalastaja postas till alla medlemmar och prenumeranter som betalt sin medlemsavgift. Dessutom delas den ut på mässor och andra publikevenemang. Vapaa-ajan Kalastaja-tidningens spridning är ca 38 000 exemplar.

Vapaa-ajan Kalastaja är en högklassig organisationstidning, vars innehåll och ståndpunkter också intresserar fritidsfiskare som är icke-medlemmar, och även andra personer som verkar inom fiskerinäringen.
I tidningen skildrar man fritidsfisket på ett mångsidigt sätt. I den hittar du information om olika fiskemetoder, fiskbehandling, fiskeplatser, nya redskap samt lagstiftning, myndighetsbeslut osv. Tidningen upprätthåller sina föregångares fina traditioner och betjänar informationstekniskt sina läsare i lika effektiv grad som tidigare.

Vapaa-ajan Kalastaja är en fyrfärgad tidningen. Den utkommer sex gånger under år. Tidningens prenumerationspris är 45 euro/år.

Personerna bakom tidningen

Vapaa-ajan Kalastajas förläggare är Vapaa-ajankalastajien Kustannus Oy, i vilken centralorganisationen är delägare. Tidningens huvudredaktör är Jaana Vetikko (tfn. (09) 228 91314, 050 525 7806, jaana.vetikko@vapaa-ajankalastaja.fi). Som reportrar fungerar centralorganisationens fiskerikonsulenter samt verksamhetsledare och dessutom anlitas även experter på olika områden som skribenter i tidningen. Tidningen välkomnar även texter från medlemmar samt tips på teman. Stina Koivisto, Markku Nieminen och Vesa Vaarama bildar tidningens redaktionskommitté.