Finlands Fritidsfiskare Centralförbunds medlemstidning Vapaa-ajan Kalastaja postas till alla medlemmar och prenumeranter som betalt sin medlemsavgift. Dessutom delas den ut på mässor och andra publikevenemang. Vapaa-ajan Kalastaja-tidningens spridning är ca 50 000 exemplar.

Vapaa-ajan Kalastaja är en högklassig organisationstidning, vars innehåll och ståndpunkter också intresserar fritidsfiskare som är icke-medlemmar, och även andra personer som verkar inom fiskerinäringen.
I tidningen skildrar man fritidsfisket på ett mångsidigt sätt. I den hittar du information om olika fiskemetoder, fiskbehandling, fiskeplatser, nya redskap samt lagstiftning, myndighetsbeslut osv. Tidningen upprätthåller sina föregångares fina traditioner och betjänar informationstekniskt sina läsare i lika effektiv grad som tidigare.

Vapaa-ajan Kalastaja är en fyrfärgad klippt tabloid. Den utkommer sju gånger under år. Tidningen är till största delen finskspråkig men även artiklar på svenska förekommer. Tidningens prenumerationspris är 20 euro/år i hemlandet och 30 euro/år utomlands.

Personerna bakom tidningen

Vapaa-ajan Kalastajas förläggare är Vapaa-ajankalastajien Kustannus Oy, i vilken centralorganisationen är delägare. Tidningens huvudredaktör är Veli-Matti Saksi (tfn. 0400 339 504, veli-matti.saksi@vapaa-ajankalasta.fi) och redaktionssekreterare Jaana Vetikko (tfn. (09) 228 91314, 050 525 7806, jaana.vetikko@vapaa-ajankalastaja.fi). Som reportrar fungerar centralorganisationens fiskerikonsulenter samt verksamhetsledare och dessutom anlitas även experter på olika områden som skribenter i tidningen. Tidningen välkomnar även texter från medlemmar samt tips på teman. Stina Koivisto, Jouko Keto, Reijo Kallunki, Ilkka Sailo, Markku Nieminen och Ilkka Mäkelä bildar tidningens redaktionskommitté.