Pohjois-Atlantin lohensuojelujärjestö, MMVK

Lausunto ehdotuksesta EU:n puolesta esitettäväksi kannaksi Pohjois-Atlantin lohensuojelujärjestössä (Nasco), Suomen kanta, 23.5.2014

Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö (SVK) kiittää lausunnonantomahdollisuudesta ja esittää kunnioittavasti seuraavaa.

SVK pitää asiasta esitettyä Suomen kantaa hyvin perusteltuna ja kiinnittää valiokunnan huomiota kolmeen asiaan:

1. NASCO on Pohjois-Atlantin lohikantojen hoidossa ja kalastuksen järjestämisessä edellyttänyt, että sekakantakalastuksen vahingollisia vaikutuksia  heikkoihin lohikantoihin tulee vähentää järjestön päätösten ja sekakantakalastusta koskevien ohjeiden mukaisesti (NASCO Guidelines for the Management of Salmon Fisheries 2009) mukaan lukien suuria jokia koskeva suositus (2.8.d.).
2. Tenojoki on luonteeltaan NASCOn ohjeissa mainittu suuri joki, jonka lohikanta koostuu noin 30 erillisestä lohikannasta. Suuri osa näistä lohikannoista on heikossa kunnossa. Sekä Tenojoen edustan lohenkalastus merellä että lohenkalastus Tenojoessa ovat sekakantakalastusta.
3. NASCOn kesäkuun 2014 kokous, jota varten Euroopan unionin puolesta esitettävää kantaa parhaillaan muotoillaan, käsittelee erityisesti sekakantakalastuksen järjestämistä silloin, kun kalastuksen kohteena on myös heikkoja lohikantoja.

EU:n puolesta esitettävään kantaa sisältyy sekä unionin yleinen kanta (periaatteet ja linjaukset, liite I) että vuosittain NASCOn vuosikokouksessa esitettävät tarkennukset (liite II).

Näistä syistä ja viitaten maa- ja metsätalousvaliokunnan aikaisempiin sekakantakalastuksen vähentämistä koskeviin lausumiin esimerkiksi Itämeren lohenkalastuksen järjestämisessä, Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö esittää, että Suomen kantaa täydennetään seuraavasti:
Suomi kiinnittää huomiota siihen, että NASCOn vuoden 2014 kokous käsittelee erityisesti heikkojen lohikantojen asemaa sekakantakalastuksen järjestämisessä. Suomi esittää, että EU:n kannan vuosittaisessa tarkennuksessa (liite II) edellytetään NASCOn sekakantakalastusta koskevien suositusten toimeenpanon edistämistä.