Lausunto koskien ammattikalastaja Markku Turtiaisen poikkeuslupahakemusta kalastaa isorysällä särkikaloja Virolahdella, elintarvikekäyttöön jalostettavaksi, 16.3.2018

Lausunto koskien ammattikalastaja Markku Turtiaisen poikkeuslupahakemusta kalastaa isorysällä särkikaloja Virolahdella, elintarvikekäyttöön jalostettavaksi

Hakemus

Ammattikalastaja Markku Turtiainen hakee tilapäistä poikkeuslupaa kalastaa isorysillä (2-3 metriä korkeat avorysät, silmäharvuus 10mm/8mm) kalastuslain 66, 68 tai 71§:n mukaisella kielletyllä alueella. Luvan aikajakso on 05.04.- 01.06. ja hakija on suullisesti täydentänyt hakemusta siten, että poikkeuslupaa haetaan 5 vuodeksi.

Kalastuspaikat sijaitsisivat Virolahdella: Korpisaari (eteläkärki), Kaita (eteläkärki), Tuntinpohja, Reistalinluodot, Pytersaari, Hakanpohja ja Karhusaari. Näistä Hakanpohja ja Karhusaari sijaitsevat 3km kieltorajan ulkopuolella.

Lupaa haetaan viidelle isorysälle per lupa-alue.

Hakemuksen perustelut:

Hakija haluaa kalastaa särkikaloja elintarvikekäyttöön jalostettavaksi, mutta ei esitä perusteluja miksi hän haluaa kalastaa niitä juuri kieltoalueella.

Suomen Vapaa-ajakalastajien Keskusjärjestön lausunto

Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö vastustaa hakemusta.

Jos ELY-keskus kuitenkin päättää kalastuslain 72 §:n mukaisesti myöntää tilapäisen poikkeusluvan erityissyynä kalastajan särkikalapyynti, tulee lupaehtojen olla seuraavat:

 1. Kalastusaika
  Särjen saaliit ovat suurimmillaan välittömästi jäidenlähdön jälkeen ja sivusaaliin osuus on tuolloin pienempi kuin myöhemmin keväällä. Rysille luvallinen kalastusaika tulee rajoittaa jäiden lähtöhetkestä viiteen seuraavaan viikkoon. Lupaa ei tule myöntää kuin vuosiksi 2018-20, koska vuoteen 2021 mennessä uusien kalatalousalueiden on toimitettava uudet käyttö- ja hoitosuunnitelmansa hyväksyttäviksi.
 2. Sivusaalis – Suomukalat
  Vaelluskalat sekä kuhat, hauet ja ahvenet tulee vapauttaa rysäsaaliista kokoon katsomatta (ahvenen osalta vapautusraja on 150 grammaa).
  Mikäli vapautettavaa sivusaalista alkaa kertymään huomattavia määriä, niin rysät tulee poistaa pyynnistä.
  Mikäli rysäsaaliissa on merkittävä määrä kutuvalmista kuhaa, tulee pyydys nostaa vedestä.
 3. Saaliin rantautus
  Valvonnan helpottamiseksi rysien kokukerralla ei saa tarkistaa ja ottaa saalista muista pyydyksistä.
 4. Saaliskirjanpito sekä lupa-aika.
  Pyydetystä ja vapautetusta saaliista tulee pitää kirjanpitoa ja esittää se tarvittaessa kalastuksenvalvojille. Lupa voidaan myöntää kolmeksi seuraavaksi vuodeksi, jonka jälkeen poikkeusluvan jatkoa voidaan tarkastaa.

Perustelut kantaamme ovat seuraavat:

SVK katsoo, että poikkeuslupahakemuksen myöntämiselle uupuu vaadittavat perustelut, joten SVK vaatii sen hylkäämistä. Särkikalaa esiintyy runsaasti pitkin rannikkoa, eikä näiden kalalajien onnistunut pyytäminen vaadi rysien sijoittamista kieltoalueelle. Isorysillä tapahtuvan särkikalojen pyynnin tarkoituksena oleva särkikalakantojen tehokkaampi hyödyntäminen ihmisravinnoksi on kannatettavaa.  Sillä ei kuitenkaan voida pysäyttää Itämeren tai sen sisälahtien rehevöitymiskehitystä. Samaan aikaan useat tutkimukset osoittavat petokalakantojen kärsivän liian tehokkaasta pyynnistä.

Hakemuksen mukaiseen 20 rysään kieltoalueella menee huhti-toukokuussakin myös muita kaloja kuin särkikaloja. Virojoki on vaelluskalajoki, jolloin isorysäkalastus merellä on alle kolmen kilometrin säteellä jokisuusta kielletty. Kiellon tarkoituksena on turvata erityisesti vaelluskalojen pääsy kutujokiinsa. Sallimalla isorysäkalastus kyseisillä alueilla on hyvin todennäköistä, että rysissä on särkikalojen ohella myös kuhia, ahvenia ja haukia.