Poikkeuslupa Kymijoen edustan rysälle

Lausunto poikkeuslupahakemuksesta isorysän pitämiseen kalastuslain 66 §:n mukaisella kieltoalueella Kymijoen edustalla, 17.9.2020 varely

Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö (SVK) on tutustunut kaupallisen kalastajan poikkeuslupahakemukseen isorysän pitämiseen Kymijoen Korkeakosken haaran edustan merialueella. SVK lausuu hakemuksesta seuraavaa.

TAUSTAA

Hakija anoo poikkeuslupaa (rysäpaikkaa) suomukalarysälle ajaksi 3.10. – 29.11.2020. Hakijan mukaan rysän aitaosa sijaitsee Stora Enson ja pesä osittain Kotkan kaupungin vesialueella, eikä rysä ei ole miltään osin väyläalueella eikä kalaväylällä.

Hakemus on jatkoa Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen osittain rahoittamaan ”Kymijoen Siika”- hankkeeseen (Dnro(t) 209-211/3172-2014). Rysä toimii hakemuksen mukaan verrokkirysänä Luken hyljekarkoitinprojektissa (Hyljekarkoitin testi, hankenro: 138376). Hanke alkoi 22.6.2020 ja päättyy 31.12.2021. Hankkeessa tutkitaan hyljekarkoittimen vaikutusta kalansaaliiseen ja Sunilan tapauksessa myös emokalojen sumputukseen. Karkoitintestissä ovat rysät Sunilassa ja Pirköyrissä. Emokalojen kalastusta varten kartan mukaiseen paikkaa asetetaan dyneemahavaksella oleva isorysä 100 m aidalla ja sen välittömään läheisyyteen sumppuja emokaloille, sekä hyljekarkoitinlautta (osan aikaa).

Hankkeen tarkoituksena on tuottaa lisääntymiskelpoista siian mätiä poikastuotantoa varten ja tutkia hyljekarkoittimen tehoa.  Tarkoituksena on kehittää toimintaa edelleen ja saada Kymijoen vaellussiikakanta vahvistumaan.

Vuosina 2017–2019 on hakemuksen mukaan hedelmöitettyä mätiä toimitettu hautomoille kymmeniä litroja. Lisäksi emokaloja on siirretty ylävirtaan yhteistyössä vesialueen omistajan kanssa, vuonna 2018 75 kpl ja vuonna 2019 85 kpl. Kuluvan vuoden tavoite on 100 kpl.

VAPAA-AJANKALASTAJIEN KANTA

SVK:n mukaan poikkeuslupaa haetaan hakemuksen perusteella siian emopyyntiin.

SVK ei vastusta hakemusta mutta esittää, että muut vaelluskalat ja kaikki petokalat edellytetään lupaehdoissa vapautettavaksi. Lisäksi SVK esittää, että pyynti tulee lopettaa ja pyydys poistaa vedestä viimeistään, kun saaliiksi on saatu yhteensä 500 siikaa, edellisten poikkeuslupaehtojen mukaisesti.