Puhtaat vedet on turvattava

Puhtaat vedet on turvattava

Kaikki elollinen tarvitsee vettä selviytyäkseen. Ilman hyvinvoivia jokia, järviä ja kosteikkoja meillä ei ole puhdasta vettä, eikä hyviä harrastusmahdollisuuksia. EU:n vesipuitedirektiivi suojaa eurooppalaisia vesiä, mutta useat EU:n jäsenvaltiot haluavat nyt heikentää sitä. Tulevilla päätöksillä on vaikutuksia myös Suomeen.
Tule mukaan estämään vesistöjemme tuho ja turvaa harrastusmahdolliisuuemme! Kerro EU-komissiolle, että vesipuitedirektiiviä ei pidä muuttaa!
Voit antaa äänesi puhtaiden vesin puolesta täällä: https://www.livingrivers.eu/