Puolakankosken virtakalastusalue

Lausunto kalastuslain 47§:n mukaisesta Puolakankosken virtakalastusalueen esittämästä poikkeuslupahakemuksesta kuturauhoituksen kumoamiseksi Sonnanjoen Puolakankoskella, 26.9.2018


Hakemus

Puolakankosken virtakalastusalue on 27.08.2018 saapuneella hakemuksellaan esittänyt, että Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus sallisi pyytää rasvaeväleikattuja lohia ja taimenia vapakalastusvä­linein niiden rauhoitusaikana Puolakankosken virtakalastusalueella. Virtakalastusalue alkaa Kamposen niskasta ja päättyy Lintukymessä Torasjoen suun tasolle. Rauhoitusta haetaan kumottavaksi ajalle 2018-2022 siten, että vapakalastus olisi sallittu vuosittain rauhoitusaikana 1.9.-30.11.

Hakemuksen perustelut

Puolakankoski on suosittu virkistyskalastuskohde. Alueelle istutetaan merkittävä määrä kalastettavaksi tarkoitettua kirjolohta. Rauhoitusajan lieventäminen parantaa kalastusmatkailun edellytyksiä sekä alueen kalataloudellista käyttöä. Puolakankosken virtakalastusalueella on vain vähän taimenen lisääntymiseen soveltuvaa aluetta.

Alueella on aiemmin ollut voimassa poikkeuslupa lohen ja taimenen kalastamiseen rauhoitusaikana siten, että lohta ja taimenta on saanut kalastaa vapakalastusvälineillä edellä mainituilla alueilla vuosittain 11.9.-15.11. Päätös oli voimassa vuosina 2013-2017.

Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestön lausunto

Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö (SVK) ei vastusta hakemusta mutta esittää siihen pari tarkennusta.

Sonnanjoen Puolakankoski on merkittävä kalastusmatkailukohde. Lohen ja taimenen kutunousu on kiivaimmillaan syyskuussa ja ne kutevat Sonnanjoessa loka-marraskuussa.

SVK katsoo, että Puolakankosken virtakalastusalueen poikkeuslupapäätöksen lupaehtoihin on lisättävä kahluukielto loka-marraskuussa mätijyvien suojelemiseksi ko. alueilla.  Näin syksyinen vapakalastus Puolakankoskella ei aiheuta merkittävää haittaa lohen ja taimenen luontaiselle lisääntymiselle.

Rauhoitusajan lieventäminen em. lupaehdoilla pidentäisi kalastusmatkailusesonkia ja parantaisi kalastusmatkailuyritysten toimintaedellytyksiä sekä Sonnanjoen kalataloudellista käyttöä. Kyseessä on tärkeä matkailukalastuskohde, eikä vapakalastus esitetyssä muodossa – ottaen huomioon edellä esitetyt lupaehdot – aiheuta merkittävää vaaraa lohen tai taimenen lisääntymiselle tai vaellukselle.