Rahoitusta kunnostushankkeisiin

Rahoitusta vesistöjen kunnostushankkeisiin

Vesistöjen kunnostus-, ennallistamis- ja suojeluhankkeisiin on nyt tarjolla runsaasti rahallista avustusta useasta eri lähteestä. Avustuksia voivat hakea esimerkiksi kalastusseurat, vapaa-ajankalastajapiirit ja muut rekisteröityneet yhdistykset. Jos siis omalta alueeltanne löytyy sopiva kunnostuskohde, niin nyt kannattaa alkaa toimiin. Hakuajat umpeutuvat useimpien rahoituskanavien osalta marraskuun lopussa, joten vielä on aikaa laatia suunnitelma ja hakea rahoitusta.

ELY-keskusten kautta voi hakea avustuksia vesien- ja merenhoidon sekä vesistö-, vesitalous- ja kalataloustoimenpiteiden toteuttamiseen. Avustusta voidaan myöntää yleishyödyllisiin hankkeisiin, joiden tarkoituksena on muun muassa edistää vesistöjen monipuolista käyttöä ja hyvää tilaa, turvata luonnon monimuotoisuutta, vahvistaa uhanalaisten tai vaarantuneiden kalakantojen elinvoimaisuutta.
Avustuksen hakuaika on loka-marraskuussa 2021.
https://www.ely-keskus.fi/avustukset-vesisto-ja-kalataloushankkeisiin

Ympäristöministeriöllä on käynnissä vesiensuojelun tehostamisohjelma. Ohjelmasta rahoitettavilla hankkeilla halutaan parantaa vesien tilaa ja vesiympäristöä, lisätä luonnon monimuotoisuutta sekä vahvistaa vesistökunnostajien ja valuma-alueiden eri maanomistajien yhteistyötä.
Hakuaika on 18.10.30.11.2021.
https://ym.fi/virtaavesienhoitoon

Maa- ja metsätalousministeriön vaelluskalaohjelma NOUSU on oikea kanava, kun haetaan rahoitusta vaellusesteiden purkamiseen ja kalateiden rakentamiseen. Ohjelman tavoitteena on myös tukea hankkeita, joilla poistetaan pienvesivoimaa käytöstä ja mahdollistetaan kalan kulku ennallistettavissa kohteissa. Avustusten jatkuva haku on voimassa vuoden 2021 loppuun tai kunnes avustuksiin varattu määräraha on käytetty. Tuki tulee käyttää vuosina 2020–2022 toteutettaviin hankkeisiin.
https://mmm.fi/-/vaelluskalaohjelma-nousun-avustushaku-avattu-rahoitusta-vaellusesteiden-purkamiseen-ja-kalateiden-rakentamiseen

Kunta- ja Järjestö-Helmi avustushaku tukee kuntien ja järjestöjen luonnon monimuotoisuutta edistäviä, elinympäristöjen tilaa parantavia hankkeita. Avustuksia myönnetään Kunta- ja Järjestö-Helmin tavoitteiden mukaisiin konkreettisiin ennallistamis-, kunnostus- ja hoitohankkeisiin sekä niitä kiinteästi tukevaan inventointi- ja suunnittelutyöhön Helmi-elinympäristöjen tilan parantamiseksi.
Hakuaika on 22.10. – 30.11.2021.
https://www.ely-keskus.fi/kunta-ja-jarjesto-helmi