Saimaanhyljeasetus

Lausunto MMM:n asetusluonnoksesta saimaanhylkeen elinolosuhteiden ja
lisääntymisen turvaamiseksi asetettavista kalastusrajoituksista
Saimaalla 24.3.2004

Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö esittää tutustuttuaan
viitekirjeen yhteydessä lähetettyyn luonnokseen kalastuslain 37 §:n 3 momentin
nojalla annettavasta maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta saimaanhylkeen
elinolosuhteiden ja lisääntymisen turvaamiseksi asetettavista
kalastusrajoituksista Saimaalla lausuntonaan seuraavaa.

Maa- ja metsätalousministeriö aikoo viitekirjeen mukaan jatkaa vuoden 2009
loppuun saimaanhylkeen suojeluun tähtääviä pyyntivälineiden ja pyyntitapojen
käyttöä koskevia rajoituksia tietyissä osissa Saimaata. Rajoitukset niin
alueiden kuin pyyntivälineiden ja pyyntitapojenkin osalta ovat samat kuin
vuosina 1999- 2003. Rajoitukset eivät koskisi onkimista, pilkkimistä ja
uistelua, vaikka niitä harjoitettaisiin kalasyöttiä käyttäen, eivätkä pyyntiä
katiskalla, merralla tai aitaverkkoineen korkeintaan kuuden metrin pituisella
rysällä.

Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö ei vastusta lausunnolla olevan
asetuksen mukaisten kalastusrajoitusten asettamista uhanalaiseksi eläimeksi
luokitellun saimaanhyljekannan suojelun vuoksi liitekartoissa rajatuille osille
Saimaata. Rajoituksilla ei ole merkittävää vaikutusta Saimaalla harjoitettavalla
vapaa-ajankalastukselle. Rajoitusten perusteluista tulisi kuitenkin, jos niitä
tulevaisuudessa aiotaan jatkaa, ilmetä mahdolliset vaikutukset
saimaanhyljekannoille näillä rajoitusalueilla.

Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö huomauttaa lopuksi, että
järjestäytyneiden vapaa-ajankalastajien järjestöverkko, joka sisältää
paikallisia ja alueellisia kalaseuroja, piiritason yhteisöjä sekä kolme
valtakunnallista liittoa, on muutama vuosi sitten tiivistänyt toimintaansa niin,
että kolme valtakunnallista liittoa ovat organisoituneet yhdeksi
valtakunnalliseksi keskusjärjestöksi Suomen Vapaa-ajankalastajien
Keskusjärjestöksi (SVK). Tämä lausunto on annettu SVK:n toimesta ja nimissä,
vaikka viitekirje on osoitettu kahdelle sen kolmesta jäsenjärjestöstä.