Saimaannieriän suojelu

Lausunto saimaannieriän suojelutoimista Saimaan Yö- ja Ruokovedellä, 25.3.2024 posely

Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö (SVK) on tutustunut kalastusrajoitussuunnitelmiin saimaannieriän suojelutoimiksi Saimaan Yö- ja Ruokovedellä ja lausuu asiasta kunnioittavasti seuraavaa.

Kuulutettuna olevan asian mukaisesti Pohjois-Savon ELY-keskus on asettamassa Ruokovedelle ja Yövedelle saimaannieriän luontaisen elinkierron turvaamiseksi kalastusta koskevia rajoituksia ajalle 1.5.2024 – 31.12.2029. Alueet sijaitsevat Yöveden Lehtisenselällä (363 ha) ja Ruokovedellä (405 ha). Rajoitusalueilla olisi kielletty ympärivuotisesti kalastus nieriälle vaarallisten kalastusmuotojen osalta. Rajoitus ei koskisi ongintaa, heittokalastusta, katiska- ja rysäkalastusta sekä rantanuottausta. Lisäksi jääpeitteisenä aikana olisi pilkkiminen sallittua.

SVK toteaa, että rajoitustoimet esitetyille alueille ovat perusteltuja ja niiden avulla voidaan vähentää nieriän kalastuskuolleisuutta rajoitusalueilla. SVK on tyytyväinen, että ELY-keskuksen rajoitussuunnitelmassa on selkeästi otettu huomioon kalastuslain välttämättömyysvaatimukset, joiden mukaan rajoitukset tai kiellot eivät saa rajoittaa kalastusoikeuden hyödyntämistä (53 §) tai heikentää mahdollisuutta hyödyntää yleiskalastusoikeuksia (54 §) enempää kuin on välttämätöntä rajoituksen tai kiellon saavuttamiseksi tai toteuttamiseksi. Näin ollen SVK kannattaa kalastusrajoitusten asettamista Yöveden Lehtisenselälle (363 ha) ja Ruokovedelle (405 ha) saimaannieriän suojelemiseksi.

TAUSTAA

Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus asettaa Ruokovedelle ja Yövedelle saimaannieriän luontaisen elinkierron turvaamiseksi kalastuslain (379/2015) 53 §:n ja 54 §:n mukaisia kalastusta koskevia rajoituksia ajalle 1.5.2024 – 31.12.2029 seuraavasti:

  • Asetetaan saimaannieriän suojelemiseksi ja kannan elvyttämiseksi Yöveden Lehtisenselälle (363 ha) ja Ruokovedelle (405 ha) kalastusta koskevia rajoituksia. Rajoitusalueilla kalastus on kielletty ympärivuotisesti, lukuun ottamatta ongintaa, heittokalastusta, katiska- ja rysäkalastusta sekä rantanuottausta. Lisäksi jääpeitteisenä aikana on sallittu pilkkiminen.

Nieriä on rauhoitettu valtioneuvoston asetuksella Kuolimossa ja Saimaassa Puumalansalmen ja Vuoksenniskan välisellä alueella sekä muualla Vuoksen vesistössä syyskuun 1 päivästä marraskuun 30 päivään. Saimaannieriän toimenpideohjelma valmistui 2006, mutta toimenpideohjelman mukaiset tavoitteet eivät ole toteutuneet ja saimaannieriän kanta ei ole vahvistunut toivotulla tavalla. Viljelyyn ja istutuksiin perustuvien elvyttämistoimien mahdollisuudet ovat heikentyneet toimenpideohjelman valmistumisen jälkeen.

Kalastuslain 54 §:n perusteella ELY-keskus voi määrätyllä vesialueella rajoittaa onkimista, pilkkimistä ja viehekalastusta taikka kieltää ne, jos se on tarpeen kalakannan turvaamiseksi. Rajoitukset tai kiellot eivät saa kuitenkaan heikentää mahdollisuutta hyödyntää yleiskalastusoikeuksia enempää kuin on välttämätöntä rajoituksen tai kiellon tavoitteen toteuttamiseksi.