Saimaannorppa

Lausunto luonnoksesta asetukseksi eräistä kalastusrajoituksista Saimaalla, 20.3.2009

Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö (SVK) esittää tutustuttuaan viitekirjeen yhteydessä lähetettyyn luonnokseen maa- ja metsätalousministeriön asetukseksi eräistä kalastusrajoituksista Saimaalla seuraavaa.

SVK pitää uhanalaisen saimaanhylkeen elinolosuhteiden parantamista ja hyljekannan säilyttämistä tärkeänä. Järjestäytyneet vapaa-ajankalastajat edistävät kestävää käyttöä ja ympäristöä säästävää toimintaa kalastuksessa sekä muissa harrastukseen liittyvissä toimissa. SVK:n mielestä on hyvä, että asetusluonnoksessa rajoitetaan vain saimaannorpalle haitallisia pyydyksiä ja pyyntitapoja, sillä vapaa-ajankalastajat saavat verkoilla talouskalojen saaliista huomattavan osan. Vapaa-ajankalastajat omalta osaltaan ovat valmiita hyväksymään perustellut kalastuksen rajoitukset.

Asetusluonnoksen 3 §:n 3) ja 4) kohdassa mainittua riimu- käsitettä pitäisi tarkentaa niin, että luvallisia olisivat yleisesti lahnan ja kuhan pyynnissä käytetyt ns. puohteutusverkot, joissa on vain 2-3 metrin välein pystylankoja, eikä vahvalankaisia riimusilmiä.
Paikallisilla vapaa-ajankalastajilla ja mökkiläisillä on yleisesti käytössä solmuväliltään alle 60 millimetrin verkkoja, joiden liina on tehty 0,20 mm yksisäikeisestä langasta, SVK esittää, että ennen asetuksen voimaantuloa käyttöön otettuja verkkoja saadaan käyttää 2 §:ssä tarkoitetulla alueella kalastettaessa enintään huhtikuun 2011 loppuun.

SVK pitää tärkeänä, että perusteltuja kalastusrajoituksia on esitetty toteutettavaksi vain Saimaan Natura-verkostoon saimaanhylkeen elinympäristönä sisältyvillä alueilla sekä näihin alueisiin liittyvillä kuuttien tärkeillä esiintymisalueilla.