Selkämeren kansallispuisto 2

Lausunto Selkämeren kansallispuiston perustamisesta HE 103/2010 VP, 23.9.2010 (eduskunnan maa- ja metsätalousvaliokunnan kuulemistilaisuus)

Hallituksen esityksessä laiksi Selkämeren kansallispuistosta ehdotetaan alueelle perustettavaksi kansallispuisto, jolla suojeltaisiin pohjois-eteläsuunnassa noin 160 kilometrin pituinen Selkämeren aavan meren alue ja siihen liittyviä saaristoja sekä eräitä rannikon alueita.
Puiston pinta-ala on 91 200 hehtaaria, josta valtion omistamia yksityisiä vesialueita on 4 748 hehtaaria ja valtion yleisiä vesialueita 84 910 hehtaaria.

Ehdotettuun alueeseen kuuluu runsaasti matalikkoja, jotka ovat tärkeitä kalojen kutualueita. Näin kansallispuisto saattaisi edistää luonnonkalakantojen säilymistä elinvoimaisina.

Esityksen perusteluissa todetaan, että tulevalla kansallispuistolla on hyvät mahdollisuudet muodostua merkittäväksi luontomatkailukohteeksi. Vapaa-ajankalastajat ovat yksi merkittävimmistä luontomatkailuryhmistä, onhan vapaa-ajankalastus yli 1,8 miljoonan suomalaisen harrastus.
Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö esittää, että

esityksen perusteluihin (2.6.) kirjataan osana elinkeinotoiminnan kehittämistä kalastusmatkailu ja että

perusteluihin kirjataan myös maininta alueen vapaa-ajankalastuksen kehittämisestä osana kansallispuiston vetovoimatekijöitä ja puiston myönteistä brandiä.

Lakiesityksen 4 §:n mukaisesti kalastus vesialueilla jatkuisi samoin kuin tähänkin saakka eikä esitys rajoittaisi vapaa-ajankalastusta eri muodoissaan.

Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestön mielestä esitetty Selkämeren kansallispuisto ei rajoita alueen käyttöä vapaa-ajankalastukseen tai muutoin estä vapaa-ajankalastusta ehdotetulla alueella tai sen ympäristössä.