SM-toiminta, nuoret

NUORTEN SM-TOIMINTAKILPAILUN SÄÄNNÖT, päivitetty 22.1.2006, ei muutoksia 2012

1 § Kilpailun nimi on nuorten SM-toimintakilpailu.

2 § Kilpailun järjestää Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö yhdessä vapaa-ajankalastajapiirin kanssa.

3 § Kilpailuun osallistuvien joukkueiden koko on (3) kilpailijaa. Lisäksi joukkueella tulee olla mukana yksi täysi-ikäinen henkilö vastaamassa joukkueesta. Joukkueen jäsenien ei tarvitse olla saman seuran jäseniä.

4 § Vapaa-ajankalastajapiirit järjestävät toimialueellaan karsintakilpailut, joiden kautta (2) piiriä edustavat joukkueet pääsevät loppukilpailuun. Vapaa-ajankalastajapiirit voivat lähettää joukkueet myös ilman karsintoja, mikäli joukkueita ei saada muuten kokoon. Loppukilpailun järjestää elokuussa edellisenä vuonna voittaneen joukkueen vapaa-ajankalastajapiiri SVK:n nuoriso- ja perhetoimikunnan avustamana.  Kilpailu voi olla yksi- tai kaksipäiväinen.

5 § Joukkueen tulee koostua vähintään kahdesta (2) alle 15 vuotiaasta tai kilpailuvuonna 15-vuotta täyttävästä kilpailijasta ja enintään yhdestä (1) 16-18-vuotiaasta tai kilpailuvuonna 18 täyttävästä kilpailijasta. Joukkueen kaikki kilpailijat saavat olla alle 15-vuotiaita.

6 § Loppukilpailuun tulee osallistua karsintakilpailun voittaneellajoukkueella tai taustayhteisön nimeämällä joukkueella. Ylivoimaisen esteen vuoksi voidaan joukkueen yksi (1) kilpailija vaihtaa. Vajaat joukkueet eivät voi osallistua kilpailuun.

7 § SM-kilpailun edellisenä vuonna voittanut taho voi osallistua kilpailuun kolmella joukkueella.

8 § Suomen mestaruus voidaan myöntää vain joukkueelle, jonka kaikki jäsenet kuuluvat kalastusseurojensa kautta Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestön jäsenyhdistykseen.

9 § Loppukilpailu koostuu luontopolusta, joka sisältää tietokilpailukysymyksiä, kalojen tunnistustehtäviä, tarkkuusheiton, kalastus- ja taitoviestin sekä muita tehtäviä:  Enimmäispisteet annetaan joukkueiden määrän mukaan kaikissa lajeissa.

Suositus:

1. Tietokilpailukysymykset
– Järjestäjän määräämä asiantuntija laatii kysymykset, jotka liittyvät luontoon ja kalastukseen.

2. Tarkkuusheitto
– 1 heitto/kilpailija, viideltä eri matkalta
– Pisteytys: 0-10 / heitto / kilpailija

3. Kalojen tunnistaminen
– Pisteytys: 1 piste / oikea vastaus
– -1 piste/ väärä
vastaus

4. Kalaviesti
– Ongitaan tai pilkitään siten, että jokainen joukkueen jäsen vuorollaan pyytää yhden kalan. Joukkueella saa olla pyynnissä vain yksi pyyntiväline kerrallaan.
– Pisteytys: pisteet ratkaisee joukkueen sijoitus

5. Taitoviesti
– Ensimmäinen joukkueen jäsen tekee onkilaitteen 4-5 metrin vapaan, toinen onkii sillä kalan, kolmas kilpailija käsittelee kalan määrätyllä tavalla.
– Onkilaitteen teosta ja onkimisesta otetaan aika ja kalankäsittelystä saa pisteet lopputuloksen mukaan. Asteikko 0-5. Pisteet: 5 erinomainen, 4-3 hyvä, 2 tyydyttävä, 1 välttävä, 0 taidot puuttuvat.

6. Muut tehtävät
– Järjestäjä voi vapaasti suunnitella. Aiheita voivat olla mm. ensiapu-, erä- ja leiriytymistaidot.
– Pisteytys: 1 piste/ oikein suoritettu tehtävä tai asteikolla 0-5 pistettä.
– Järjestäjä määrää pisteytyksen tehtävän mukaan.

10 § Jos joukkue ei saa tulosta jossain osakilpailussa, tulee tulokseksi 1 / piste tulokseton osakilpailu.

11 § Joukkueenjohtaja on vastuussa joukkueensa jäsenistä matkalla ja kilpailupaikalla.

12 § SM-kilpailussa tuomariston muodostavat Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestön nuoriso- ja perhetoimikunnan jäsen, toimikunnan sihteeri, kilpailun järjestäjän edustaja sekä yksi kilpailija, joka arvotaan kilpailijoista.

13 § Kustannuksien jako: Karsintakilpailuissa kustannusten peittämisestä päättää kilpailujoukkueiden taustatahot. Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö vastaa SM-toimintakilpailun
järjestelykustannuksista ja päätösateriasta. Joukkueiden taustatahot maksavat joukkueidensa matkakustannukset.

14 § Vapaa-ajankalastajapiirin on ilmoitettava järjestämästään karsintakilpailusta jatkoon päässeiden joukkueiden tai nimettyjen edustusjoukkueiden jäsenten nimilista kesäkuun loppuun mennessä SVK:n toimistoon.

15 § Osakilpailuiden sisältöä ja pisteytystä voidaan tarvittaessa muuttaa vuosittain.

Säännöt hyväksytty SVK:n nuoriso- ja perhetoimikunnan kokouksessa 20.9.2005 Valkeakoskella.